Banke više neće postavljati pitanje - A gde je pečat?

19.09.2017

Dobra vest za sve firme!

 

Posle usvajanja izmene podzakonskih akata iz oblasti platnog prometa od strane Narodne banke Srbije, donete su odredbe koje podrazumevaju da od oktobra 2017. godine privredni subjekti neće morati da koriste pečat prilikom overe platnih naloga, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Ta odluka je doneta sa ciljem da se pruži podrška vladi, koja svojim aktivnostima radi na stvaranju povoljnijih poslovnih uslova.

 

Takođe, za otvaranje novih računa, deponovanje potpisa, menica i drugih dokumenata više neće biti potrebna overa pečatom.

 

Uz ovo, Narodna banka aktivno radi i na približavanju elektronskog bankarstva privrednim subjektima, i podstiče ih da iskoriste sve njegove prednosti. A ima ih mnogo. Od smanjivanja troškova, uštede vremena koje se provede čekajući u redu banaka, do uštede na papirnoj dokumentaciji koja se značajno smanjuje u svakodnevnom poslovanju.

 

pečat

 

Cilj - unapređenje uslova poslovanja

 

NBS je još 2014. godine sa donošenjem Zakona o platnim uslugama, uz usvajanje pratećih podzakonskih akata, praktično ukinula obavezu upotrebe pečata za privredne subjekte, ali u praksi to nije zaživelo, pa su privrednici i dalje u svakodnevnom poslovanju prilikom platnih usluga koristili pečat. Sada je sa usvojenim rešenjima jasno predočeno da banke ne smeju odbiti pružanje platnih usluga u slučaju da klijent ne želi da koristi pečat.

 

Pravna lica i preduzetnici od 1. oktobra na jednostavan način se mogu osloboditi obaveze korišćenja pečata, tako što će banci predati pisani zahtev da više ne koriste pečat. Kada se to desi, već od narednog dana banka je u obavezi da im obezbedi predaju potpisanih platnih naloga koji nisu overeni pečatom.

 

Isto tako, od oktobra prilikom otvaranja novih računa, pravna lica i preduzetnici nisu dužni da overavaju pečatom zahtev za otvaranje računa, zatim karton deponovanih potpisa, naloge, kao i druge dokumente koji se tiču platnog prometa.

 

Ovim odlukama vlada je ispunila jedan od zadataka koje je utvrdila u svom programu, zbog čega je formirana i Radna grupa za ukidanje obavezne primene pečata i izdavanje papirne fakture, u kojoj su učešće uzeli i predstavnici NBS-a. Osnovni cilj je poboljšanje pozicije Srbije na listi uslova poslovanja (Doing Business) koju objavljuje Svetska banka, uz smanjivanje troškova privrede.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.