evidencija prometa

25.08.2015
Na skupu održanom u Privrednoj komori Srbije donesen je novi pravilnik koji predvidja mogućnost da se roba evidentira I kroz knjigu I elektronski, dok je dugoročni cilj da se evidentiranje u potpun…