SVM vas obaveštava na temu Poreska prijava: Ministarstvo privrede planira da smanji poreze i doprinose

01.11.2013

Prema najavama Ministarstva privrede, porezi i doprinosi na popularni “minimalac” bi iznosili oko 28% umesto dosadašnjih 60%.

 

Praktično, to bi značilo da bi primenom navedenog načina obračuna došlo do rasta najniže neto plate, dok bi se veće neto plate procentualno smanjivale usled progresivnog načina oprezivanja. To takođe znači da bi i svi doprinosi koje plaća poslodavac bili smanjeni sa 17,9% na 10%. Kada je reč o doprinosima koji padaju na teret zaposlenog, pali bi sa 19,9% na 15%, što bi direktno uticalo na porast neto plate.

 

Nov način obračuna ne bi uticao na projekat elektronske poreske prijave

 

Obzirom kako je zamišljena, poreska prijava se novim načinom obračuna ne bi menjala. Promena procenata za poreze i doprinose nema uticaja na način predaje elektronske poreske prijave.

 

Ipak, veliki problem uvođenjem ovih mera bio bi nadomeštenje minusa koji bi nastao u državnoj kasi. Kao rešenje za ovu situaciju pominje se progresivno oporezivanje na dohodak. To znači da bi porez na zarade od 15.000-50.000 RSD bio 20%, 50.000-150.000 30%, dok bi se na zarade preko 150.000 RSD obračunavao porez od 40%. Na zarade do 15.000 RSD poreska stopa iznosila bi 0%. Računica za zaradu od 100.000 RSD bi izgledala ovako:

 

  • do 15.000 dinara nula poreza, a na razliku do 50.000 dinara (dakle na osnovicu od 35.000 dinara) platio bi se porez od 20 odsto u iznosu od 7.000 dinara.
  • Na razliku od 50.000 do 100.000 dinara ove bruto plate obračunalo bi se još 30 odsto, tačnije 15.000 dinara, što ukupno iznosi 22.000 dinara poreza

 

Kada bi se na ovo dodali doprinosi na teret zaposlenog, u ovom primeru od 15.000 RSD, radnik na račun prima 63.000 RSD, što je zapravo oko 7.000 RSD niža neto zarada nego po trenutnom zakonu. U ovom slučaju, prema novim merama poslodavac plaća doprinose u iznosu od 10.000 RSD a ne 17.900 RSD kao po zakonu koji je na snazi.

 

Što se tiče daljih planova Ministarstva privrede, planira se postepeno smanjivanje doprinosa koji padaju na teret radnika, do kraja 2014. sa 15% na 10%. Nakon toga, stopa bi pala na 5% i na kraju bi bila ukinuta.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.