Privrednici, iskoristite kredite za likvidnost u otežanim ekonomskim uslovima

28.04.2020

Pojava korona virusa i uvođenje vanrednog stanja radi njenog suzbijanja naviše su pogodile privatni sektor naše zemlje. Kako bi ublažila krizu, Vlada Republike Srbije je izašla sa paketom mera koje se odnose na direktnu pomoć privrednicima i zaposlenima. Jedna od tih mera jeste donošenje Programa finansijske podrške za privredne subjekte koji su direktno pogođeni ekonomskom situacijom izazvanom pandemijom Covida-19. Program podrazumeva finansijsku podršku ili podršku likvidnosti privrednim subjektima u uslovima otežanog poslovanja. Osnovni ciljevi Programa su obezbeđenje sredstava likvidnosti privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava kao i za održavanje njihove tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema zaposlenima, poslovnim partnerima i državi. Program sprovodi Vlada Republike Srbije u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije, u tu svrhu izdvojena su sredstva u iznosu od čak 24.000.000.000,00 dinara. 

 

Ko ima pravo korišćenja sredstava po ovom Programu

 

Pravo na korišćenja sredstava imaju:

 • Preduzetnici (bez ograničenja), 
 • Zadruge (takođe bez ograničenja), 
 • Mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost. 

Sredstva se ne mogu koristiti za neke specifične delatnosti. To su:

 • Organizovanje igara na sreću, lutrije i slične delatnosti,
 • Promet nafte i naftnih derivata,
 • Promet i proizvodnja bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koja se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama smatra zabranjenim.

 

Uslovi korišćenja sredstava

 

Preduzetnici, zadruge mikro, mala i srednji privredni subjekti (u smislu kako ih razvrstava Zakon o računovodstvu), imaju pravo podnošenja zahteva za kredit predviđen Programom finansijske podrške, pod uslovom da ovi subjekti dostave zvanične registrovane finansijske izveštaje za prethodne dve godine. Uslov o podnošenju finansijskih izveštaja ne odnosi se na preduzetnike koji nemaju obavezu podnošenja finansijskih izveštaja. Da bi se odobrio kredit privrednim subjektima potrebno je da u finansijskim izveštajima iskazan:

 • neto gubitak za jednu od poslednje dve godine, ali i 
 • da je ostvaren poslovni dobitak u poslednje dve godine

Takođe kao još jedan od uslova ističe se da podnosioci zahteva 

 • nisu u teškoćama (ovo će biti zanimljivo tumačiti šta se smatra pod terminom ne biti u teškoćama) 
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak.

 

Uslovi korišćenja kredita

 

– rok otplate je do 36 meseci, uključujući grejs period od 12 meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseci otplate,

– kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou,

– krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima,

– minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita je 

1.000.000,00 dinara (korisnik + sa njim povezana pravna licima) za privredna društva je odnosno 

200.000,00 dinara, za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u registru,

– maksimalni iznos kredita za jednog korisnika može biti:

1) preduzetnici i mikro pravna lica mogu podići do 10.000.000,00 RSD,

2) mala pravna lica mogu podići do 40.000.000,00 RSD,

3) srednja pravna lica mogu podići do 120.000.000,00 RSD

– otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima,

– kamata u grejs periodu obračunava se i pripisuje glavnom dugu,

– da bi privredni subjekt ostvario uslov za realizaciju kredita u periodu od 15. Marta 2020. godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje jeste da ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na odrešeno vreme pre 15.marta 2020.godine za period koji se završava u navedenom okviru,

– instrumenti vraćanja kredita su:

 • menica i menično ovlašćenje jemca ili pristupaoca dugu,
 • hipoteka na nepokretnostima čija tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita,
 • zaloga na opremi ili pokretnim stvarima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na    visinu odobrenog kredita,
 • menično ovlašćenje i menica osnivača ili akcionara dužnika
 • menično ovlašćenje i menica dužnika se obavezno dostavljaju uz neko od navedenih sredstava obezbeđenja.

ekonomske mere

Koja sredstva obezbeđenja su dužni da dostave korisnici kredita

 

Ukoliko je iznos kredita od 1.000.000,00 dinara, osnovno sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i lične menice osnivača.

 • Za iznos kredita od 2.000.000,00 dinara, osnovno sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme.
 • Za iznos kredita od 10.000.000,00 dinara, osnovno sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača i jemstvo povezanog pravnog lica.
 • Za iznos kredita od 25.000.000,00 dinara, osnovno sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita.
 • Za iznos kredita preko 25.000.000,00 dinara, osnovno sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi koja je u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavaca i hipoteka prvog reda.

 

Ukoliko imate nekih pitanja ili nejasnoća oko uslova korišćenja kredita, molimo vas da nam se obratite u komentarima.

 

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.