Prijavite na vreme sve prostorije na kojima vršite obavljanje delatnosti

27.07.2018

 

Izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđena je obaveza privrednih subjekata da do 26. avgusta 2018. godine prijave Poreskoj upravi sve prostorije na kojima se vrši obavljanje delatnosti, a koje već nisu registrovane u Agenciji za privredne registre. Obično je registrovano samo sedište firme, i eventualno neki ogranci. Ti već registrovani podaci ne treba da se prijave Poreskoj upravi.
 

Dakle, dužni ste da Poresku upravu obavestite na kojim sve adresama imate:
• kancelarije u kojima rade vaši zaposleni,
• administrativne i prodajne prostorije u kojima se nalazi oprema, roba, materijali itd.
• stanove koje zakupljujete za potrebe stanovanja radnika ili boravak poslovnih partnera tokom posete našoj zemlji,
• magacine u kojima smeštate i skladištite robu,
• sve druge prostorije u vašem vlasništvu, u zakupu ili date na besplatno korišćenje koje u najširem mogućem smislu koristite u vezi sa obavljanjem delatnosti.

 

Neprijavljivanje se smatra krivičnim delom


Ovu obavezu možete da izvršite slanjem dopisa Poreskoj upravi u slobodnoj formi, u 2 (dva) primerka sa popisanim adresama i namenom prostorija koje koristite.
Posebno skrećemo pažnju na to da obavezno prijavite sve prostorije u kojima smeštate i skladištite robu, jer se neprijavljivanje ovih prostorija smatra krivičnim delom sa zaprećenom kaznom do 3 godine zatvora + novčana kaznom.
Neprijavljivanje administrativnih prostorija smatra se prekršajem, ali opet je zaprećena novčana kazna.

Ova obaveza se odnosi na prijavljivanje svih prostorija koje koristite, bez obzira na to da li su u vašem vlasništu ili ih iznajmljujete sa ili bez naknade (ako ih koristite besplatno).

Ako se u budućnosti desi da neku prostoriju prestanete da koristite, neku novu prostoriju počnete da koristite, kao i da nekoj postojećoj prostoriji promenite adresu, dužni da informišete Poresku upravu na isti način.

 

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.