Naknada za šume

Ukoliko do sada niste čuli za Zakon o šumama i za naknadu za šume, budite obazrivi. Na adrese svih pravnih lica u Srbiji od prošle godine stižu uplatnice za uplatu ove naknade. Naknada za ovu novouvedenu taksu se obračunava po stopi od 0, 025% od ukupnog prometa preduzeća (Član 86 Zakona o šumama).

Ovu naknadu moraju plaćati sva preduzeća, bez obzira da li njihova delatnost se odnosi ili ne odnosti na eksploataciju šuma! Sa druge strane, korisnici i vlasnici šuma – uređeno je Zakonom, plaćaju naknadu za korišćenje šume, ali zato svi ostali, dakle sva pravna lica, imaju obavezu da uplaćaju naknadu za zaštitu i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma.

Zakonom o šumama još je propisano da su javna preduzeća i pravna lica čiji je osnivač Republika Srbija oslobođena od obaveze plaćanja ove naknade.

Prema datom zakonu, obračun i uplatu naknade svako pravno lice obavezno je da izvrši do 15. dana u mesecu za prethodni mesec.

Kompletan tekst Zakona o šumama možete preuzeti u sekciji preuzimanja (download sekcija), odeljak Zakoni i propisi.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.