Ako si paušalac, konačno ćeš znati da izračunaš koliko ćeš plaćati porez i doprinos!

13.01.2020

U prethodnom periodu brojni preduzetnici u našoj zemlji su se bunili kada je paušalno plaćanje poreza u pitanju. Pored brojnih prepreka i stvari koje su isticali kao nelogične i ometajuće za rad, paušalci su istakli najveći problem u nejasnosti toga koliko će plaćati porez i doprinose tokom naredne godine, budući da su poreska rešenja uglavnom kasnila i po nekoliko meseci.

Novine se uvode baš od 01.01.2020. godine, budući da je usvojena nova verzija Zakona o porezu na dohodak građana. Prema novim izmenama, preduzetnici se mogu prijaviti samo u APR, nakon čega se ta prijava prosleđuje elektronskim putem u Poresku upravu i poreska uprava automatski izdaje rešenje o visini paušalnog poreza i doprinosa za tu godinu. 

Naime, Elektronska rešenja će se nalaziti na portalu Poreske uprave najviše 48 sati nakon prijave, prilikom preuzimanja APR prijave, uz istu će se dobijati i rešenje Poreske uprave o visini poreza i doprinosa, a već postojeći preduzetnici će svoja rešenja dobiti između vrlo brzo po početku nove poslovne godine, tj. negde između 10. i 15. januara. Ono šta je istaknuto jeste da se očekuje da će u narednim godinama poreska rešenja za narednu godinu stizati čak i ranije, tj. već u decembru tekuće godine za narednu godinu.

porez za pausalce

Test samostalnosti preduzetnika

Jedna od novina koje su došle promenom zakona, jeste i test samostalnosti preduzetnika koji je prilično zapažen i koji je pokrenuo dosta polemike oko svog nastanka. Naime, test samostalnosti služiće Poreskoj upravi da na jednostavan način utvrdi da li preduzetnik (bio on paušalac ili samooporezovan ili sa isplatom lične zarade) zaista obavlja samostalno delatnost kojom se bavi ili, pak, se radi samo o pokriću radnog odnosa pri kojem preduzetnik radi samo i jedino za svog nalogodavca. Ove činjenice će utvrđivati inspektori, kroz 9 propisanih kriterijuma, te ukoliko se ispuni 5 od 9 kriterijuma, preduzetnik će kao fizičko lice morati da odabere drugačiju kategoriju oporezivanja prihoda.

Paušalac i formula za izračunavanje poreza

Još jedna od novina koje su unete ovim zakonom jeste to da postoji objektivna javna formula (kalkulator) za izračunavanje poreza za paušalno oporezovanu delatnost. Ranije su se iznosi poreza za preduzetnike koji su u sličnim i istim delatnostima mogli razlikovati, što je zavisilo od odluke poreskog službenika koji je sačinjavao rešenje o inosu paušalnog poreza, a sada će se kompjuterski za svakog paušalca izračunavati iznos poreza i doprinosa koji je potreban da uplaćuje paušalno po mesečnim ratama. Međutim, kako je istaknuto, neće biti velikih skokova u iznosu mesečne rate paušalnog poreza, već maksimalno uvećanje može biti do 10%, dok se očekuje da u realnosti, povećanje neće preći 2-3 %. Iznosi će se kretati u okvirima u kojima su bili i do sada, uz promene koje zapravo zavise od godišnje inflacije.

Kalkulator poreza je javni i može se naći ovde.

Prilikom popunjavanja obratite pažnju na polje adresa: morate izabrati tačno onu adresu iz padajuće liste koju vam kalkulator nudi. Ne možete izabrati proizvoljnu adresu, jer od izabrane adrese, automatski se obračunava zona u okviru opštine na kojoj se sedište radnje nalazi, a od zone zavisi i iznos mesečne rate poreza i doprinosa.

Olakšice za preduzetnike koji zapošljavaju

Novi zakon predviđa i određene olakšice za preduzetnike koji su paušalno plaćali porez i doprinose. Ranije su se za preduzetnike koji su zapošljavali radnike povećavali porezi i doprinosi i to do 5 odsto. Sada je to ukinuto, pa postoji set olakšica koji se odnosi na zapošljavanje lica ispod 30 i iznad 55 godina, kao i za početnike u poslovanju. Kada su u pitanju početnici u preduzetništvu, takođe postoje olakšice u plaćanju. 

U zavisnosti od toga da li tek počinju sa radom ili im je u toku prva godina poslovanja, obaveze se smanjuju za 20, 15 ili 10 odsto u odnosu na osnovicu koja bi im bila važeća da posluju nekih 10 godina. 

Cilj uvođenja svih ovih izmena je veća transparentnost u poreskom sistemu kao i podsticanje zapošljavanja preduzetnika.


Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.