Službena dnevnica u inostranstvu 15 evra fiksno

19.10.2015

Dana 14. oktobra 2015. godine, odlukom Vlade Republike Srbije stupila je na snagu Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnina zaposlenih u državnim institucijama. Uredbom koja je doneta se definišu uslovi pod kojim državni službenici i nameštenici ostvaruju pravo na naknadu troškova koji su posledica njihovog rada u državnoj upravi, zatim način kako će naknada biti ostvarena, visina same naknade, i na kraju visina otpremnine.

 

Član 9. Uredbe, koji je izmenjen, propisuje da visina dnevnice koja se isplaćuje za službeno putovanje državnih službenika ili nameštenika iznosi 150,00 dinara, što nema konkretan uticaj na ostale privredne subjekte, jer su visine dnevnica koje se isplaćuju kod njih propisane i utvrđene opštim aktom samog preduzeća. Međutim, postoje određeni subjekti u privatnom i javnom sektoru na koje će ova Uredba Vlade Republike Srbije imati značajan uticaj. To su oni subjekti koji su se u svom opštem aktu, uređujući određivanje naknade troškova za službeno putovanje, pozvali na primenu Uredbe.

 

Nakon donetih izmena Uredbe, državnim službenicima i nameštenicima će se nadoknađivati troškovi ishrane i prevoza u mestu boravka, i to u iznosu od 15 evra na svaka 24 sata provedena u inostranstvu. Tu dolazimo do bitne promene, a to je ukidanje Spiska dnevnica po stranim državama i propisivanje fiksnog iznosa, nezavisno od zemlje u koju se putuje.

 

Isto tako, izmena koja je doneta utiče i na smanjenje neoporezivog iznosa koji se prilikom obračuna dnevnica primenjuje. Zakonom o porezu na dohodak građana propisano je da se ne plaća porez na primanja zaposlenog po osnovu dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa (koji, kao što smo već naveli, iznosi 15 evra), dok se preko tog propisanog iznosa porez obračunava po stopi od 10%.

 

Što se tiče dnevnica za službeno putovanje u zemlji, tu neoporezivi iznos ostaje nepromenjen i iznosi 2.168 dinara, i tako će ostati do sledećeg usklađivanja dinarskih iznosa propisanih članom 18. Zakona o porezu na dohodak građana, koji će se primenjivati od 1. februara 2016. godine.

Komentari (3)

Dragan on 19.10.2015 12:47

Ako se ovo odnosi na državne organe, da li će imati uticaj i na preduzetnika i privrednike koji često putuju, da li se za njih nešto izmenilo ili planira izmena i dopuna pravilnika o službenim putovanjima? I koliko su važeće dnevnice za službena putovanja u zemlji (srbiji) ?

Odgovori

Tamara on 12.08.2019 11:48

Poštovani,

Molim vas za pomoc oko tumacenja obračuna dnevnica.

Ako zaposleni na putu u inostranstvu provede 3 cela dana (3x 24 h) i 7 h, ali ukupno na putu provede 3 cela dana (3 x 24 h) i 7 h (inostranstvo) + 3 h u zemlji, da li se tu onda obračunava pola dnevnice u zemlji za tih dodatnih 10 h ili ne?

Hvala unapred,

Tamara

Odgovori

SVM SUPPORT on 22.08.2019 02:21

@Tamara,
Po našem mišljenju, ako je odredišna destinacija inostranstvo, činjenica da je u putu proveo 3h u zemlji nema uticaja, jer je u pitanju službeni put u inostranstvo. Dakle, po nama, treba obračunati kao 3cela dana i 10h dužinu službenog puta i obračunati 3 i po dnevnice za inostranstvo.
Možemo još proveriti od čega zavisi ovaj obračun, pa vam se dodatno obratiti.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.