Ministarstvo finansija pojasnilo nov model kontrole poreza i doprinosa

30.06.2012

Poreska uprava Srbije objavila je nedavno na svojoj internet strani objašnjenje Ministarstva finansija o načinu kontrolisanja uplate poreza i doprinosa od strane poslovnih banaka. Banke će zapravo samo dojavljivati Poreskoj upravi detalje o transakcijama vezanim za isplatu plata. Podaci koji se dostavljaju su: naziv banke koja je realizovala naloge, datum plaćanja, naziv isplatioca, iznos zarada ili naknada zarada. U ove iznose sem zarade ubrajaju se i naknade za ugovorene naknade kao i naknade za privremene i povremene poslove.

 

Ono što je važno znati je da se dostavljaju informacije o iznosu poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji su plaćeni. Pored toga, dostavljaju se i informacije o uplatnim računima javnih prihoda na koje su te uplate izvršene. Razmena podataka vrši se u formi i na način koji odredi centrala Poreske uprave sa Udruženjem banaka Srbije, navedeno je u objašnjenju.

 

Svrha ove razmene informacije je da se poboljša aktivnost i odgovornost privrednika po pitanju plaćanja poreza i doprinosa. U slučaju da dođe do nelogičnosti u praćenju informacija, Poreska uprava ima pravo da preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti : kancelarijske, odnosno terenske kontrole. Ukoliko posle kontrole postoje uslovi, službenici Poreske uprave podnose zahtev za pokretanje prekršajnog ili krivičnog postupka, kao i pokretanje postupaka za redovnu, odnosno prinudnu naplatu pripadajućih javnih prihoda.

 

Naglašava se i da prema odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ukoliko poslodavac ne isplati zaradu do 30. u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. Poslodavac je zatim dužan da pri isplati zarade za odgovarajući mesec plati razliku između plaćenog iznosa doprinosa i iznosa doprinosa obračunatog na zaradu koju isplaćuje.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.