Ministarstvo Finansija

07.04.2016

 

minfin

Ministarstvo finansija

Adresa:

Telefon: 

Web: www.mfin.gov.rs

 

Implementacija softvera u Ministarstvu finansija

 

Od strane kompanije Ecorys smo izabrani za projakt uvođenje softvera u ministarstvo finansija, nacionalni fond za korišćenje pristupnih sredstava Evropske Komisije namenjenih našoj zemlji. U projektu su ispoštovani svi zahtevi od strane Evropske komisije u smislu izveštavanja i poštovanja propisanih procedura. Sofver je implementiran u dve jedinice Nacionalni Fond i Sekoru za Ugovaranje i finansiranje sredstava iz EU.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.