Elektronska poreska prijava – Papiri su prošlost!

04.11.2013

Počevši od 01.01.2014 poreska prijave za naplatu poreza i doprinosa po odbitku podnosiće se isključivo putem interneta, odnosno elektronskim putem. Tačnije, barem 11 poreskih prijava (tj. poreskih obrazaca) zameniće jedna elektronska poreska prijava koja će se podnositi upotrebom digitalnog elektronskog sertifikata.

 

Prema rečima Saše Dulića, pomoćnika direktora Poreske uprave za informacione i komunikacione tehnologie Srbije, planira se da sistem objedinjene naplate krene u produkciju sa početkom 2014 godine. Od 4. Novembra 2014. Godine, planira se da se pusti novi portal na sajtu poreske uprave, gde će programeri moći da testiraju podnošenje poreske prijave elektronskim putem.

 

Inače, kako gospodin Dulić navodi, godišnje se u poresku upravu sliva između 5 i 6 miliona obrazaca, koji su se do sada ručno obrađivali i unosili u sistem poreske uprave. Elektronska poreska prijava stoga je pravo rešenje za ovu situaciju jer potpuno eleminiše toliku količinu papira i mnoge dosadašnje poreske obrasce svodi na jedan jedini. Dakle, privreda će prilikom svake isplate prihoda, bez obzira da li se radi o random odnosu ili ne, podnositi potpuno istu poresku prijavu elektronskim putem. Ta poreska prijava nosi naziv PPP-PD. Nakon toga će poreski obveznici uplaćivati novčana sredstva na jedan objedinjeni račun. Tu je zadatak poreskog obveznika gotov, a Poreska uprava će potom razvrstavati novac krajnjim korisnicima.

 

Prema navodima gospodina Dulića, ovaj način poreske prijave olakšaće posao privredi ali i poreskoj upravi. Dulić navodi da se u narednim mesecima očekuju poteškoće kod onih poreskih obveznika koji su navikli da svoje poslovanje vode kroz papire.

 

Elektronska poreska prijava i knjigovodstvene agencije

 

Knjigovodstvene agencije i računarske firme koje je bave izradom softvera za knjigovodstvo trebalo bi na vreme i blagovremeno da pripreme svoje elektronske aplikacije da omoguće da komuniciraju sa poreskom upravom elektronskim putem.

 

U narednom periodu na području Srbije biće organizovan niz skupova koji će pripremiti firme koje proizvode softver za poslovanje i olakšati im da usklade svoje softverske aplikacije za generisanje poreske prijave. U ovom trenutku radi se samo o porezima i doprinosima po odbitku (obrasci za plate, prim. prev) dok se od 01.07.2014 očekuje prelazak svih poreskih obveznika na elektronsko podnošenje i poreske prijave poreza na dodatu vrednost.

 

poreska uprava

 

Izvor: Sajt www.poreskaprijava.rs

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.