Poreska prijava

Šta je to Poreska prijava?

Poreska prijava predstavlja dopis ili izveštaj koji se šalje Poreskoj upravi i koji sadrži obračunate poreze i doprinose.

 

Tačnije, za doprinose i porez postoji mogućnost plaćanja na osnovu rešenja Poreske uprave. Ovakav vid poreza predstavlja porez:

 

  • Na imovinu na prenos apsolutnih prava (primer : kuća i dr),
  • Porez na prihod od samostalne delatnosti
  • Doprinosi na osiguranje za osnivača van radnog odnosa u svom preduzeću

 

Poreska prijava i Poreska uprava

 

Navedeni porezi se obračunavaju od strane Poreske uprave na osnovu poreske prijave. Za ovaj posao zadužen je poreski inspektor. Poreska prijava ima svoj propisan sadržaj i izgled. U poreskoj prijavi navedeni su svi važni činioci pomoću kojih se utvrđuje visina poreza. Pored toga neophodno je postojonja dokaza za elemente poreske prijave. Nakon što Poreska prijava donese rešenje, poreski obveznik je u obavezi da najkasnije u roku od 15 dana uplati iznos poreza iz rešenja.

 

Poreska prijava na porez po odbitku

 

Pored poreza po rešenju, postoji i takozvani porez po odbitku. U prevodu, poreski obveznici, firme i pojedinci, imaju obavezu da obračunaju iznos, prijave i uplate porez na definisani račun. Prijava se dakle vrši preko poreske prijave. Kod ovakvog obračuna, poreski obveznik je odgovoran za tačan i korektan obračun poreza kao i za popunjavanje same prijave na pravilan način. Pored toga, sve je ovo uzalud ukoliko se iznos poreza uplati na pogrešan račun i ukoliko se premaši rok.


U većini slučajeva ovaj posao obavljaju računovođe što zapravo znači da su računovođe izvršioci poreskog zakona a Poreska uprava ceo proces nadzire i evidentira.

 

Pročitajte još informacija vezanih za :

 

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici