Opšti uslovi pružanja knjigovodstvenih usluga

 

OPŠTI USLOVI I OBAVEŠTENJA PRILIKOM PRUŽANJA KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

 

UVODNE ODREDBE

Ovi Opšti uslovi pružanja knjigovodstvenih usluga (u daljem tekstu: Opšti uslovi) predstavljaju sastavni deo Ugovora o pružanju knjigovodstvenih usluga (u daljem tekstu: Ugovor) i istima se uređuju pitanja koja nisu regulisana Osnovnim ugovorom i njegovim aneksima. Potpisom Ugovora Korisnik je saglasan i upoznat je i sa Opštim uslovima.
 

 

OSTALE ODREDBE

Preuzmite kompletan tekst Opštih uslova ovde.

Zadovoljni Korisnici