Okrugli sto - „Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja po meri korisnika“

28.10.2013

Jelušić je u svom obraćanju na otvaranju pomenutog okruglog stola rekao između ostalo da PKS teži ga tome da pobošlja privredni ambijent, a da u tom nastojanju najveći doprinos treba da daju privrednici tako što će uočiti problem. Pored Jelušića, okruglom stolu su prisustvovali I imali svoje mišljenje, između ostalih I:

 

  • Bojan Kostić. pomoćnik direktora Centralnog registra zadužen za IT
  • Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave
  • Željko Simić, načelnik odeljenja matične evidencije RFPIO
  • Đerđ Pap, Fiskal pro doo - Novi Sad
  • Jovan Beara, predsednik Grupacije računovodstvenih agencija PKS

 

Od kako je upostavljen Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, omogućena je jedinstvena registracija i praćenje obveznika i osiguranika, zatim evidencija uplata na ime doprinosa na nivou meseca i cele godine, za pojedinačnog osiguranika. Pored toga, omogućena je i brza identifikacija osiguranika za koje se nisu uplaćivali doprinosi na ime obaveznog socijalnog osiguranja. Takođe, uticalo se i na smanjenje troškova administracije tako što je uveden jednošalterski sistem kod obaveznog socijalnog osiguranja.

 

Na skupu se povela diskusija o sledećim pitanjima:

 

  1. Rok prijave i odjave radnika
  2. Problemi sa kojima se poslodavci susreću zbog neuključivanja RFZO u sistem Centralnog registra
  3. Problemi sa eksportom podataka putem XML Fajla koji se predaju TREZORU
  4. Potreba da poslodavci obezbede kvalifikovan elektronski sertifikat usled elektronske prijave poreza

 

Elektronska poreska prijava

 

Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave, je svojim obraćanjem i prezentcijom na temu „Objedinjenja napate poreza i doprinosa“ objasnio i predstavio cilj Poreske uprave koji se ogleda u svođenju velikog broja računa, preko kojih poreski obveznici vrše plaćanje poreza i doprinosa, na jedan. Takođe, teži se ka tome da Poreska uprava preuzme deo posla poreskih obveznika koji se tiče raspoređivanja uplata.

 

Dulić je u svom obraćanju posebnu pažnju posvetio temi Elektronska poreska prijava. Tačnije, poreska prijava će se ubuduće podnositi isključivo elektronskim putem. Dulić je naglasio da već sada na sajtu Poreske uprave postoji šablon XML fajla preko kojeg će se vršiti i slati obračun zarada, a postoji i vizuelni tj. „papirni oblik“ poreske prijave pod skraćenim imenom PPP-PD (pojedinačna poreska prijava za poreze i doprinose). Ovaj sistem slanja poreske prijave planiran je da bude pušten u rad prvog dana naredne godine. Više informacija o ovoj temi pročitajte ovde.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.