Novi usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza i doprinosa primena od 01.02.2012

05.02.2012

U skladu sa ovlaššćenjem iz člana 12a Zakona o porezu na dohodak građana ("Služžbeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11 i 91/11) i ovlaššćenjem iz člana 65a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Služžbeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09 i 52/11 i 101/11), Vlada Republike Srbije utvrđuje i objavljuje svake godine:

 

  1. dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tačka 9), 12) i 13), člana 15a stav 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a, člana 83. stav 5. tačka 1) i člana 101a st. 1, 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak građana, usklađene godiššnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini i
  2. dinarski iznos iz člana 13. st. 3. i 4. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, usklađen godišnjim indeksom potroššačkih cena u prethodnoj godini.


Godišnji indeks potroššačkih cena u 2011. godini iznosi 107,0, prema podatku Republičkog zavoda za statistiku, što znači da se dosadaššnji neoporezivi iznosi uvećavaju za 7%.

 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana objavljeni su u "Službenom glasniku RS", br. 7/2012, a primenjuju se od 1.2.2012. godine. Usklađeni neoporezivi iznosi nalaze se u sledećoj tabeli:

 

Opis

Iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2012. godine

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

7.822

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

54.206

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

9.293

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

7.744

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.098

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

1.859

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

5.421

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

30.975

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

7.744

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

15.487

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona o porezu i člana 13. st. 3. i 4. Zakona o doprinosima

Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

4.647

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

23.232

 

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.