The New Adjusted Amounts of Taxes and Contributions Valid From 01.02.2012

05.02.2012

In accordance with authoritative under Article 12a of the Law on Personal Income Tax ("Official Gazette of RS", no. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31 / 09, 44/09, 18/10, 50/11 and 91/11) and authoritative under Article 65a of the Law on Compulsory Social Insurance ("Official Gazette" no. 84/04, 61 / 05, 62/06, 5/09 and 52/11 and 101/11), the Government of the Republic of Serbia established and published this year:
 

  1. deductible amount (RSD) of personal income tax under Article 9 Paragraph 1 Count 9), 12) and 13), Article 15a, paragraph 2, Article 18 Paragraph 1 item. 1), 2), 4), 5), 6) and 7), Article 21a, Article 83 Paragraph 5 item 1) and Article 101a paragraph 1, 3 and 4 of Law on Personal Income Tax, adjusted by annual consumption consumer price index of the previous year and
  2. dinar amount specified in Article 13 paragraph 3) and 4) of Law on Compulsory Social Insurance, adjusted by annual consumption consumer price index of the previous year.

That index in 2011. has amount of 107.0, according to data of the of Republic Statistics Department, which means that neto amounts without VAT are increased by 7%.

Adjusted dinar tax-free amount are to be applied from 1. February 2012. and are published in the "Official Gazette of RS".

Adjusted tax-free amounts are shown in the following table :

 

Description

Amounts applied from 1. February 2012.

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

7.822

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

54.206

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

9.293

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

7.744

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.098

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

1.859

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

5.421

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

30.975

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

7.744

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

15.487

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona o porezu i člana 13. st. 3. i 4. Zakona o doprinosima

Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

4.647

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

23.232

 

 

Comments (0)

There are no comments on this topic ...

Leave comment

For spam enter code: