Šta su te transferne cene i je l stvarno to mora?

12.10.2017

7 pitanja za Nenada Cvjetićanina, advokata iz advokatske kancelarije Cvjetićanin

 

Vladislav: Nenade, počeo bih ovaj intervju malo neformalnije. Obraćamo se publici koja ne zna šta su transferne cene, dakle, “beži” od te teme. Zato, predlažem da se igramo: ti ćeš da budeš ti, a ja ću da budem “prosečni neupućeni privrednik”. Pokušaćemo da napravimo tok misli kako jedan privrednik u Srbiji razmišlja o tim cenama, a onda da napravimo odgovor tako da ih svi razumeju. U redu ?

 

Nenad: U redu Vladislave.

 

V: Već sam pojam “Transferne cene” ukazuje na nešto vrlo stručno. Šta ti kažeš ?

 

N: Zaista je vrlo složeno i zahteva analizu stručnjaka.


Ova oblast nauke predstavlja prelaz između pravnih i ekonomskih nauka, pa je iz tih razloga potrebno poznavati obe naučne oblasti.


Transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica, kao i davanje međusobnih pozamica i kredita.


Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnik o transfernim cenama, obavezuje sve privrednike koji posluju sa povezanim licima, da pored podataka koji se iskazuju u PB, dostave Poreskim organima i Izveštaj o transfernim cenama.

 

V: Pa što ja onda kao “prosečni neupućeni privrednik” moram da dajem pare na to nekoj agenciji? Je l mogu ja to sam da napišem?


N: Pored znanja, neophodno je i iskustvo, pa je stoga bolje prepustiti ovaj posao stručnjaku.

 

V: Zbog čega je uopšte država uvela da mora da se pravi taj izveštaj o transfernim cenama? Šta je smisao toga?

 

N: S obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, postoji mogućnost za manipulisanje u cilju izbegavanja plaćanja poreza. Ovo je veoma složen zadatak, posebno iz razloga prikupljanja informacija, u smislu ko se i na koji način smatra povezanim licem u smislu Zakona i Pravilnika.

 

transferne cene

 

V: A onda taj grozan termin “povezano lice”. Ma kakva je to povezanost tj. veza?

 

N: Povezanim licima smatraju se ona fizička ili pravna lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.

 

V: Čuo sam da mi je i tašta povezano lice? Znači nije mi dovoljno što me ona vreba svako veče kad dođem sa posla, nego smo sad još i povezani kao crevca ?


N: Da i tašta, u svojstvu roditelja bračnog druga. I ne samo to, nego i bračni ili vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci, kao i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga. Povezanim licima smatraju se i ona fizička lica koja su u odgovarajućem rodbinskom odnosu sa fizičkim licem koje ima najmanje 25% akcija ili udela u obveznikovom kapitalu, ili najmanje 25% prava glasa u obveznikovim organima upravljanja.

V: Još nam objasni za kraj, negde sam pročitao i da ne smeš da uvezeš banane sa Bahama? Šta je tu tačno?

N: Smeš da uvezeš, ali obzirom da su Bahami na listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom alias pripadaju zemljama poreskog raja, moraćeš da praviš izveštaj o transfernim cenama. Ali ne samo tad, nego si u obavezi da napraviš izveštaj o transfernim cenama i u drugim slučajevima, i to:


  • kada je tvoja firma osnivač ili je suosnivač neke druge firme sa kojom vršiš poslovanje
  • u slučaju kada od povezanog lica vršiš zakup poslovnog prostora
  • ako si ti kao osnivač svojoj firmi davao pozajmicu ili kredit
  • u slučaju da si imao promet robe ili usluga sa firmom koja svoje sedište ima na teritoriji “poreskog raja”


V: Nenade, gde si bre ti sve ovo proučio ?

N: Posao advokata je da poznaje pravo i da pravovremeno upozori svoje klijente na izmene zakonodavstva. Kod nas u Advokatskoj kancelariji Cvjetićanin vodimo računa o obrazovanju kadrova i o blagovremenom savetovanju klijenata. Specijalisti smo za privredno, ugovorno i radno pravo, a uvek ste dobrodošli za pravne savete i konsultacije.


V: Hvala ti na razgovoru.

N: Nema na čemu. Mogli bismo ovakve teme i da ponovimo?

V: Naravno, čim se ukaže prilika

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.