2. Korak - Udaljeno povezivanje

2. Korak - Udaljeno povezivanje


Naše knjigovođe se povezuju na vaš server preko zaštićenog pristupa koristeći program za udaljenu podršku ili se povezuju na poslovni program koji i vi koristite za izdavanje računa. U zavisnosti kakav je dogovor oko pristupa programu, možete biti samo posmatrač (gledate stanje zaliha, koliko vam ko duguje novca, i koje su vaše obaveze prema vašim dobavljačima ili za porez), a možete i da unosite u program neke važnije podatke.

U praksi se to svodi uglavnom na unos izlaznih računa, možda ulaznih računa za robu (obično kod većih firmi), a ponekad i na evidenciju šta je od tih računa plaćeno. 

Sem toga, sve ostalo je naš posao: Obračun PDV-a, unos ulaznih računa za usluge, obračun zarada, prijava poreza, prijave i odjave radnika, amortizacija osnovnih sredstava, putni nalozi, druga lična primanja i što je najvažnije - redovna kontrola knjiženja.

 

  .......................  

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici