Trgovina i fakturisanje

Poslovni softver SVM Syntegra - Trgovina i fakturisanje

 

Poslovni softver Syntegra - modul Trgovina i fakturisanje  obuhvata celokupne aktivnosti vezane za trgovinu na veliko: počev od nabavke i naručivanja robe, preko kalkulacija vp. cena, prijema robe, rezervacija, fakturisanja, otpremnica, međuskladištenja robe, povrata kupaca i povrata dobavljačima, kao i izveštaje o prodaji, nabavci, dospelosti za plaćanje itd.

Roba se može voditi na neograničenom broju magacina, što je posebno povoljno za kompanije koje imaju distribuirane centre prodaje ili npr. putujuće trgovce. Roba može da se prati po šifri kao i po svakoj pojedinačnoj veličini u rasteru. Za raster postoji mogućnost pravljenja internih i izvedenih barkodova. Može se vršiti i akvizicija serijskih brojeva kroz dokumente, u slučaju da je takva priroda robe na lageru. Modularnost serijskih brojeva i rastera po šifri se definiše administrativnim postupcima u programu.

Magacinske kartice artikala se mogu voditi po prodajnim i prosečnim nabavnim cenama. Za svaki izlazni dokument postoji tzv. "on-line" rezervisanje količina na lageru, da bi se omogućilo izdavanje robe u višekorisničkom okruženju.
 
Posebne funkcionalnosti u ovom modulu odnose se na mogućnost kreiranja različitih cenovnika, i to za svakog pojedinog kupca, ili za određenu cenovnu grupu kupaca. Slično cenovnoj, moguće je kreirati i rabatnu politiku, tako da se rabati mogu dodeliti pojedinim kupcima ili odgovarajućim rabatnim grupama.
 

Poslovni softver Syntegra , modul Trgovina i Fakturisanje se sastoji od sledećih podmodula :


1. Nabavka
- Kreiranje trebovanja
- Kreiranje i potvrdjivanje porudzbenica i planiranje nabavke
- Kreiranje nabavnih faktura
- Praćenje uporednog statusa porudžbine i informasinaje kupca o stanju narudžbine
- Praćenje serijskih brojeva
porudžbenica trebovanje
 
2. Fakturisanje
- Kreiranje naloga za rezervacije
- Kreiranje ponuda i profaktura (mogućnost kreiranja više verzija i praćenje realizacije)
- Kreiranje faktura i praćenje realizacije (naplate)
- Formiranje cenovnika i rabatne politike
 
pravila syntegra
 
3. Carinski magacin
- Nalog za carinjenje
- Nalog za reeksport
- Kreiranje kontrolnika uvoza i izvoza
- Magacinska knjiga
- Stanje magacina neocarinjene robe
nalog kontrolnik
 
4. Ugovori
- Kreiranje i praćenje ugovora. 
- Automatsko kreiranje faktura na period koji je označen za fakturisanje
 
ugovor nacin otplate
 
5. Izveštaji
- Najbolji kupci po prometu, po količini, po naplati, uporedno po periodima...
- Najprodavaniji artikli, prodaja po grupama proizvoda, po periodima...
- Prodaja po komercijalistima, realizacija po grupama i periodima...
- Praćenje stanja zaliha po periodu, po grupama artikala, po dobavljačima....
velep velep

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici