Servis

SVM Syntegra - Servis

 

Ovaj modul poslovnog programa Syntegra je namenjen za podršku poslovanju svih vrsta preduzeća i radnji koji se bave servisnim uslugama (Auto-servisi, servisi bele tehnike, računarske opreme i slično).

Modul programa prati sve faze u realizaciji jednog servisnog naloga: od prijema robe na servis, obrade servisnog naloga uključujući i servisne radove, praćenje servisnih radova po serviserima, praćenje rezervnih delova po serviserima, izdavanje i prijem reklamacije od naših dobavljača, do konačnog izdavanja popravljene ili zamenjene robe klijentu uz automatsko formiranje izlazne fakture, štampe na fiskalnim štampačima.
 

Poslovni program SVM Syntegra kroz modul Servis omogućuje:

 

1. Kreiranje servisnih naloga
- Prijem robe na servis, praćenje statusa naloga, utrošak repromaterijala (mogućnost izdavanja robe servisu iz više magacina).
- Štampa fiskalnih računa i kreiranje odgovarajuće dokumentacije za maloprodaju.
- Praćenje serijskih brojeva i provera kompatibilnosti artikala koji idu u zamenu
servis stavke servisni nalog unos
 
2. Unos i praćenje realizacije među serviserima
- Kreiranje šifarnika raznih poslova gde je moguće definisati prodajnu cenu usluge po satu kao i nabavnu cenu za odgovarajuću servisnu akciju.
- Praćenje rada servisera po radnim nalozima kao i po servisirima i mogućnost obračunavanja stimulacija na osnovu učinka.
servis stavke radnik vrste poslova
 
3. Planiranje održavanja kompleksnih sistema
- Definisanje kompleksnih sistema (video nadzor, pp zaštita i sl...).
 - Planiranje održavanja na osnovu planiranih perioda održavanja.
- Evidentiranje svih akcija na bilo kojim delom sistema (serviser Marko je uradio zamenu mlaznice na pp aparatu) 
održavanje održavanje
 
4. Automatsko fakturisanje iz servisnih naloga
- Definisanje tipova servisnih naloga na osnovu kojih se može definisati koje servisne aktivnosti i na koji način se fakturišu.
- Mogućnost određivanja načina sumiranja stavki na fakturi
 
formatiranje sifarnici
 
5. Šifarnici
- Šifarnik marki i tipova artikala
- Šifarnik serviserskih poslova
- Šifarnik lokacija, sistema, podsistema prisutnisti na lokacijama
 
modeli vozila marke vozila
 

 

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici