Poreska prijava po službenoj dužnosti

Poreska prijava po službenoj dužnosti

Pojedinačnu poresku prijavu po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog platioca, u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski platioc propusti da je podnese u roku propisanom zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Elektronska poreska prijava po službenoj dužnosti

Na zahtev Poreske uprave Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja u elektronskom obliku dostavlja Poreskoj upravi podatke potrebne za podnošenje pojedinačne poreske prijave po službenoj dužnosti, u roku od tri dana od dana dostavljanja zahteva. Ovaj proces će da se odvija automatski, i zato je važno znati da svaki poreski obveznik moći da pristupi podacima poreske uprave preko portala, i na taj način ima uvid u stanje podnetih prijava i da li je eventualno podneta neka poreska prijava po službenoj dužnosti.

Iznos obaveze za poreze po odbitku iskazan pojedinačnom poreskom prijavom određuje se za najnižu mesečnu osnovicu doprinosa u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici