Osnovna sredstva

Poslovni program SVM Syntegra - Osnovna sredstva

 

Evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara je još jedna analitička knjigovodstvena evidencija kojom kontrolišete važane deo aktive Vašeg preduzeća - osnovna sredstva. Ona služi da se:

 

  • Evidentira nabavka novih osnovnih sredstava
  • Obračunava periodična (mesečna ili godišnja) amortizacija
  • Obračunava eventualna revalorizacija
  • Vrši dodatno ulaganje u postojeća osnovna sredstva
  • Vrši evidencija otpisa osnovnih sredstava
  • Knjiži efekat računovodstvene amortizacije u glavnu knjigu

 

Poslovni softveri i programi za knjigovodstvo obično ovaj modul stavljaju na stranu, zato što se retko koristi, a mi volimo istaći da je naš poslovni program ( SVM ERP rešenje Syntegra ) , tokom svog kreiranja doživela da se razvije u pravi poslovno informacioni sistem, baš zahvaljujući što je firma uložila u razvoj integracije svih modula. Tako je i ova evidencija u velikoj meri integrisana u poslovno - informacioni sistem. Ovo se ogleda:

 

U povezanosti sa modulom za nabavku :

 

Automatsko kreiranje osnovnih sredstava knjiženjem nabavne fakture,
Automatsko kreiranje dodatnih ulaganja knjiženjem nabavne fakture

 

U povezanosti sa modulom za finansije :

 

Automatsko knjiženje naloga za amortizaciju i revalorizaciju
Uporedna analiza bilansa stanja i amortizacije po analitičkim atributima (profitni centri, radne jedinice, mesta troška itd.)

 

U povezanosti sa materijalnim poslovanjem :

 

Mogućnost importa popisa
Automatsko knjiženje manjaka i višaka nakon popisa

 

Poslovni program SVM Syntegra - modul Osnovna sredstva se sastoji od sledećih podmodula:

 
1. Šifarnik osnovnih sredstava
- Evidencija elemenata osnovnih sredstava
- Lokacije, objekti, radne jedinice, brojevi soba
- Datumi nabavke i aktiviranja,
- Analitike (profitni centri, mesta troška, radne jedinice)
- Evidencija po količinama i pojedinačna evidencija
- Računovodstvena i poreska otpisana vrednost
bilansi bilansi
 
2. Nabavka osnovnih sredstava
- Knjiženje preko nabavne fakture
- Neposredno knjiženje
- Direktno knjiženje u knjigu primljenih računa
- Direktno generisanje finansijskog naloga nabavke
- Mogućnost odvajanja iste šifre delom kao osnovno sredstvo, a delom za dalju prodaju
an kartica finans
 
3. Knjiženje amortizacije i revalorizacije
- Računovodstvena amortizacija pojedinačno ili grupno
- evidentiranje amorizacije na osnovu korisnog veka trajanja i/ili na osnovu amortizacionih grupa
- Poreska amortizacija sa odgovarajućim obrascima
- Revalorizacija po koeficijentima ili po fer vrednostima
- Mogućnost neograničenog poništavanja obračuna
- Automatsko generisanje finansijskog naloga
poreska prijava poreska kpr
 
4. Dodatna ulaganja u osnovna sredstva
- Direktno knjiženje na osnovu nabavne fakture za dodatno ulaganje
- Automatsko povećanje vrednosti osnovnog sredstva
- Obračun amortizacije od meseca nadogradnje
- Analitički i grupni pregledi dodatnih ulaganja
nalog nalog
 
5. Otpis i popis osnovnih sredstava
- Razdvojeno obeležavanje otuđenja od rashoda, u svrhu zakonskih obrazaca poreske amortizacije
- Mogućnost poništavanja obračuna popisa
- Popisne liste, grupisanja po profitnim centrima, zaduženim radnicima, radnim jedinicama itd.
blagajna blagajna
 
6. Izveštaji, Kartice o.s.
 
-Pregled amortizacije pojedinačno, grupisano po kontima, profitnim centrima, radnim jedinicama...
- OA obrazac
- Kartica o.s. : Istorija prometa osnovnog sredstava i dodatnih ulaganja u isto
kamate kamate
 

 

 

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici