Maloprodaja

Poslovni program SVera - modul maloprodaja - u postupku sertifikacije kao ESIR sa novim Zakonom o fiskalizaciji iz 2021. godine

 

Ovaj modul koji sadrži poslovni program SVera obuhvata celokupne aktivnosti vezane za trgovinu na malo, a sertifikovan je  kao ESIR (elektronski sistem za izdavanje računa) u skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji iz 2021.godine pod rednim brojem 404 broj rešenja 000-092-00-00099/2022-0000 od datuma 10.02.2022. Modul je usko vezan za modul DOT KASA koji služi za izdavanje računa u maloprodajnim objektima. U skladu sa tim, nije potrebno da nabavljate fiskalni uređaj , jer je program u postupku sertifikacije da bude odobren kao uređaj za samostalno izdavanje fiskalnih računa. 
 
Pored standradnih robnih dokumenata poslovni program SVera, odnosno modul maloprodaja podržava vrlo moćan način za davanje popusta. Popusti se mogu definisati za razne kategorije kupaca kao i za sve definisane kategorije na šifarniku artikala. Moguće je kombinovati popuste kao i vezivati ih za određeni period (happy hour, vikend akcija itd...)
 
Ovaj modul poslovnog programa SVera je integrisan sa modulom loyality kartica. Ovaj modul omogućava definisane grupa i pojedinačnih kartica i dodeljivanje određenih popusta prilikom kupovine. Ukoliko korisnik želi može se uvesti i praćenje loyality bodova.
 
U slučaju većeg broja prodavnica podržana je automatska replikacija podataka između objekata i centrala putem web servica. Korisnicima u maloprodajnim objektima je smanjen obim posla na minimum. 
Korisnicima su na raspologanju veliki broj unapred definisanih izveštaja kao i mogućnost kreiranja dinamičkih izveštaja po zahtevu.
 
 
 

Poslovni program SVM SVera - modul maloprodaja se sastoji od sledećih podmodula:


 
1. Funkcionalnosti naprednog ESIR-a za robu i usluge
- Kreiranje prodajnih računa, refundacija, profaktura i avansnih računa u skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji iz 2021. godine
- Mogućnost vežbanja u statusu "obuka" i štampanja računa, refundacija u skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji iz 2021. godine
- Mogućnost izdavanja kopija fiskalne štampe računa i refundacija u skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji iz 2021. godine
- Podržan rad sa Lokalnim i Virtuelnim procesorom fiskalnih računa (L-PFR i  V-PFR)
- Kreiranje maloprodajnih kalkulacija
- Automatska nivelacija cena na osnovu podataka iz centralne baze podataka
- Automatsko kreiranje KEP za robu i usluge
- Mogućnost kreiranje profakture sa ili bez kontrole stanja na lageru
- Mogućnost kreiranje prodajnog naloga i direktno vezivanje za POS modul
- Mogućnost praćenja statusa naloga za razvoz kao i evidentiranje vozila koje vrše razvoz
- Popisi i mogućnost prerada zaliha prilikom zamene šifara
- Mogućnost izdavanja avansnih računa
- Definisanje minimalnih i maksimalnih količina kao i automatsko kreiranje trebovanja na osnovu ovih stavki
mp
 
mp
mp
 
mp
2. Eksterni POS program DOT KASA
-  Podržava štampanje fiskalnih računa prema novom Zakonu o fiskalizaciji iz 2021. godine
-  Podržan rad sa fiskalnin printerom Galeb FP550
-  Izdavanje gotovinskih računa na fiskalnom štampaču
-  Prodaja preko barkodova ili preko šifara
-  Promena cena u toku prodaje
-  Evidentiranje prodavca 
-  Mogućnost pozivanja broja prodajnog naloga tako da se sve stavke prodajnog naloga automatski prebacuju u račun
- Integrisanos sa modulom loyaloty kartice
- Automatski obračun popusta
- Mogućnost definisanja proizvoljnih vrsta plaćanja van osnovnih (gotovina, ček, kartice)
- Kontrola fiskalnog uređaja kroz program
- Pregled totala u toku rada
- Automatska kontrola količina da se ne bi prodalo više robe nego što ima na stanju
 
kasa
 
kasa
kasa
 
kasa
 
3. Loyality kartice
- Mogućnost definisanja grupa za popuste 
- Mogućnost dodeljivanja članstva jedne kartice u više grupa i samim tim ostvarivanje svih vrsta popusta definisanih za te grupe. 
- Mogučnost dodeljivanja popusta za grupe ili same kartice na osnovu mnogobrojnih kriterijuma. Mogućnost kombinovanja popusta i njihovo sabiranje.
- Mogućnost dodeljivanja loyality bodova na osnovu vrednosti prodaje ili specfičnih uslova prodaje (kupac je ženskog pola i kupuje specifičan artikal npr fen određene marke)
- Praćenje efekta akcija kroz razne izveštaje: Top kupci, top prodate kniige, top računi itd...
grupe kartica
 
unos kartica
kartica
 
pravila unosa
 
4. Pravila za popuste
- Mogućnost definisanje popusta na grupe artikala, grupe kupaca 
- Mogućnost kombinovanja više vrsta popusta 
- Mogućnost definisanja popusta za vremenski period (happy hour, vikend popusti itd...)
- Mogućnost definisanja popusta na grupu i broj prodatih artikala (dodatni popust ako kupac kupi 3 ili više knjiga)
- Mogućnost definisanja popusta na iznos računa ili zbir određene grupe artikala u računu (dodatni popusta na iznos bele tehnike preko 100 000 dinara)
- Mogućnost definisanja akcija i praćenje efekta akcija kroz dodatne izveštaje
pravila kreiranje
 
pravila unosa
popust mp
 
popust mp
 
5. Pomoćna evidencija
- Štampanje stikera i barkodova na osnovu podataka iz programa. Mogućnost štampanja po dokumentima ili ostalim kriterijumima. Podržana štampa za većinu specijalizovanih štampača koji se mogu naći na našem tržištu.
- Praćenje evidencije ulazaka i izlazaka iz radnje ukoliko brojač ulazaka ima mogućnost eksporta podataka.
- Specifikacija čekova i novca
- Definisanje i praćenje anketa preko unapred definisanih upitinika
- Generisanje internih barkodova za artikle koji ih nemaju definisane

evidencija ulazaka

specifikacija cekova

stampa bar kodova

stampa stikera

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici