Magacinsko poslovanje

Poslovni program SVM Syntegra - Magacinsko poslovanje

 

Poslovni program Syntegra - modul magacinsko poslovanje obuhvata celokupne aktivnosti vezane upravljanje fizičkim lokacijama na kojima se nalaze artikli. U ovom modulu programa je moguće evidentirati podatatke o prijemu, skladišnoj manipulaciji i otpremi robe, pratiti stanje robe na neograničenom broju lokacija uz mogućnosti praćenja po serijskim brojevima i rasterima. Podržano je kvantitativna i kvalititativna kontrola svih ulazno izlaznih dokumenata, kako ručno, tako i preko data collectora. Obezbeđena je optimizacija i upravljanje zalihama po više modela.
 

Poslovni program Syntegra - modul magacinsko poslovanje se sastoji od sledećih podmodula :


 
1. Prijem i izdavanje robe
- Prijem robe sa kvanitativnom i kvalitativnom kontrolom
- Formiranje ulaznih dokumenata na osnovu prijema robe (mogućnosti formiranje jedne nabavne fakture od više prijemnica)
- Izdavanje robe sa kvantitativnom i kvalitativnom kontrolom (mogućnost podeljenih izdavanja)
prijem magacin prijemnica
 
2. Praćenje serijskih brojeva i rastera
- Evidentiranje serijskih brojeva i rastera po svakom ulaznom izlaznom dokumentu
- Generisanje internih serijskih brojeva i njihova štampa na specijalizovanim štampačima
- Praćenje serijskih brojeva i rastera po lokacijama i dokumentima
serijski broj raster
 
3. Popisi
- Import popisa iz data collectora
- Mogućnost prebijanja količina na osnovu sličnosti šifara 
Mogućnost kreiranja popisnih lista po određenim grupama artikala ili ostalim zahtevanim kriterijumima
 
popis popis
 
4. Pomoćna evidencija
- Štampanje deklaracija uz mogućnost štampanja na specijalizovanim štampačima
- Štampa garancija
- Import i eksport podataka u data collectore
deklaracije serijski broj

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici