Komisiona prodaja

Poslovni softver SVM Syntegra - Komisiona prodaja u maloprodajnom objektu

 

Komisionim uslugama smatraju se poslovi prodaje pokretnih stvari u svoje ime, a za račun komitenta (preduzeća, preduzetnika ili fizičkog lice). Komisione usluge se vrše odvojeno od drugih delatnosti kojima se bavi komisionar (preduzeće ili preduzetnik). U okviru poslovnog softvera Syntegra ovo je odvojeno kao poseban modul. Podržani su svi zakonski obrasci kao i veliki broj pomoćnih izveštaja gde korisnik može proveriti isplativost držanja komisione robe.
 

 

1. Roba i usluge
- Prijemni list KR obrazac
- Automatsko formiranje odjave robe na osnovu prodaje po komisionarima KR-1 obrazac
- Automatsko formiranje vraćene robe komisionarima
- Automatsko formiranje KEPU knjige komisiona
- Pregled stanja po komisionarima
- Mogućnost štampanja stikera i barkod nalepnicama sa svim podacima koji su neophodni za komisionu robu (broj KR-1 obrasca po kome je artikal zaprimljen)
 

mpkom

mpkom

mpkom

mpkom

 
2. Eksterni modul DOT KASA
- Podržan rad sa fiskalnin printerom Galeb FP550
-  Izdavanje gotovinskih računa na fiskalnom štampaču
-  Prodaja preko barkodova ili preko šifara
-  Promena cena u toku prodaje
-  Evidentiranje prodavca 
-  Mogućnost pozivanja broja prodajnog naloga tako da se sve stavke prodajnog naloga automatski prebacuju u račun
- Integrisanos sa modulom loyaloty kartice
- Automatski obračun popusta
- Mogućnost definisanja proizvoljnih vrsta plaćanja van osnovnih (gotovina, ček, kartice)
- Kontrola fiskalnog uređaja kroz program
- Pregled totala u toku rada
- Automatska kontrola količina da se ne bi prodalo više robe nego što ima na stanju

kasa

kasa

kasa

kasa

 

 

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici