Integracija maloprodajnog modula sa Microsoft Dynamic Navision resenjima

Integracija maloprodajnog modula sa Microsoft Dynamics Navision rešenjima

 

Microsoft Dynamics Navision je svetski poznato ERP rešenje za srednja i srednje velika preduzeća. Sa obzirom na visoku cenu Landsteiner Retail modula i dugačko vreme implementacije rešili smo da tržištu ponudimo rešenje koje pokriva većinu funkcionalnosti koje postoje u pomenutom modulu uz prihvatljivu cenu i vreme implementacije.
 
Stepen integracije između dva softvera je vrlo visok dok se sama razmena podataka vrši preko web servisa. Proces razmene podataka je u najvećoj meri automatizovan uz kontrolu i validaciju preuzetih i poslatih podataka. Takođe prilikom svake razmene podataka postoji izveštaj o preuzetim i izvršenim transakcijama.
 
 
U nastavku ćemo u kratkim crtama dati pregled funkcionalnosti koje su ovom integracijom podržane.

1. Razmena podataka 
- Razmena podataka se vrši pomoću web servisa i većim delom je automatizovana
- Prilikom importa podataka iz Microsoft Dynamics NAV se u lokalnu bazu importuju artikli, barkodovi, usluge, varijante, cenovnik, popusti, sifarnik komitenata, prenosi u kao i iz maloprodaje (maloprodajne kalkulacije i povraćaji).
- Prilikom eksporta podataka u  Microsoft Dynamics NAV se eksportuje prodaja po artiklima, vrste plaćanja uz automatsko obračunavanje provizije po platnim karticama, automatsko kreiranje i knjiženje dokumenata na konta GK, prepoznavanje kupaca i kreiranje faktura, kreiranje prenosnica između mp objekata, kreiranje vanbilanse evidencije u slučaju komisione robe.
 

2. Podržane funkcionalnosti u modulu maloprodaja
- Prodaja robe iz više maloprodajnioh magacina i automatsko kreiranje prenosnica koje se na kraju dana eksportuju u Microsoft Dynamics NAV
- Obračun popusta na kasi na osnovu podataka iz Microsoft Dynamics NAV. Naime prilikom importa podataka se preuzimaju i robne i grupe kupaca za popuste kao i definisani po grupama. Na osnovu ovih podataka se vrši obračun popusta na kasi u trenutku prodaje. Uz ove popuste je moguće definisati i tks lokalne popuste koji se tiču same prodavnice (happy hour, popusti na oštećeni artikle i sl...)
- Eksport pomoćnih podataka za izveštaja (prodaja po satima, broj transakcija, prodaja po prodavcu) na osnovu kojih se na vrlo lak način kreiraju izveštaji u Microsoft Dynamics NAV tako da u svakom trenutku menadžment može pratiti situaciju u prodajnim objektima.
 

3. Maloprodajni komision
- Prezimanje podataka o komisionim artiklima
- Izrada prijemnih listova i povraćaja komisionaru se vrši u prodavnicama i na kraju dana se podaci eksportuju u Microsoft Dynamics NAV 
- Odjava robe se kreira u lokalnoj bazi i na kraju dana se podaci eksportuju u Microsoft Dynamics NAV i na osnovu njih se vrši kreiranje nabavnih faktura i zaduženje ka dobavljačima.
- Svi dokumenti koji se unose u maloprodajnom softveru se eksportuju i generišu odgovarajuće promene na vanbilasnim kontima glavne knjige na klasi 8.
 

 

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici