Finansijski modul

Poslovni program SVM Syntegra - Finansijski modul

 

Finansijski modul je osnovni modul na kome se zasniva poslovni program ( softver ) SVM Syntegra. Finansije su u osnovi celokupnog poslovanja firme, a usko su povezane sa svim ostalim oblastima poslovanja. Bilo da prodajete, nabavljate, vršite prenos između magacina, obezbeđujete usluge svom klijentu, ili radite neke od internih obračuna, kao što su plate i putni nalozi, u pozadini svega su finansije, odnosno finansijsko računovodstvena funkcija. Sve transakcije se evidentiraju u glavnoj knjizi i pomoćnim evidencijama, a uvid u podatke je pristupačan i jednostavan.
 
Svi finansijski izveštaji se mogu na lak način vezati za dve osnovne analitike (profitni centar i mesto troška) tako da se dobijaju vrlo upotrebljivi izveštaji. Pored ove dve osnovne analitike moguće je sistem parametrizovati za korišćenje dodatnih analitika u izveštajima.
 

Finansijski modul koji sadrži poslovni program SVM Syntegra se sastoji od šest podmodula:


 
1. Glavna knjiga
- Unos i knjiženje finansijskog naloga
- Standardni sintetički izveštaji (bruto stanje po kontima, zaključni list, kartica konta...)
- Obavezni finansijski bilansi – uspeha, stanja i statistički aneks
- Finansijski bilansi kreirani po specifičnim potrebama korisnika
 
2. Analitika kupaca i dobavljača
- Kartice i kumulativi komitenata
- Pregled otvorenih stavki kumulativni i pojedinačno
- Izvod otvorenih stavki i kreiranje opomena
- Ručno i automatsko zatvaranje stavki (po izvornom broju ili po starosti)
- Kompenzacije predlozi i realizacija
 
3. Poreska evidencija
- Knjiga ulaznih i izlaznih računa
- Poreska prijava - obrazac PPPDV
- Posebne evidencije za knjige primljenih i datih avansa, sopstvenu potrošnju, primljene računa iz uvoza
 
4. Izvodi i elektronsko plaćanje
- Automatski Import izvoda iz elektronskog oblika
- Automatski predlozi za plaćanje i kreiranje naloga za elektronkso plaćanja
- Kreiranje naloga za elektronsko plaćanje na osnovu šablona
- Kreiranje naloga za elektronsko plaćanje na osnovu periodičnih anuiteta
 
5. Blagajna
- Dnevnik blagajne (dinarski ili devizni iznosi)
- Moguće je definisati proizvoljan broj i vrsti blagajni
- Vrste blagajne koje su predefinisane su gotovinska, devizna, blagajna benzinskih bonova itd.
 
6. Kamate
- Računanje kamate na osnovu više stopa (zakonska, komercijalna..)
- Obračun na osnovu skupa ili pojedinačne fakture. 
- Obračun na osnovu izvoda otvorenih stavki
- Automtaski mesečni obračun na osnovu izvoda otvorenih stavki označenih komitenata.
- Slobodan unos za obračun
kamate kamate
 

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici