Tehnix Hausgeräte: uspešna revizija

novac

Interni revizori u svom redovnom obilasku, izvršili su reviziju poslovnih knjiga firme Tehnix hausgerate. Tokom dvodnevne revizije kontrolisane su knjigovodstvene aktivnosti i kvalitet pružanja knjigovodstvenih usluga. SVM - ujedinjena poslovna rešenja, kao knjigovodstvena agencija uspešno je prošla ovaj test !

 

 

 

 

 

 

 

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.