Olakšice za kvalifikovana nezaposlena lica od 01.01.2020. godine

11.01.2020

Još jedna vrsta olakšica za novozaposlene od 01.01.2020. godine


Pored postojećih olakšica za zapošljavanje i samozapošljavanje, od 01.01.2020. godine na snazi je novi tip olakšica po osnovu zapošljavanja. Radi se o licima koja se smatraju “kvalifikovanim novozaposlenim licima”. To su lica koja tokom cele 2019. godine nisu bila u radnom odnosu u smislu Zakona o radu niti jedan jedini dan.

 

Zamišljen opseg važnosti olakšice

 

Odredbe su stupile na snagu 27.12.2019. godine a primenjuju se od 01.01.2020. godine i trenutno se primenjuju na zarade obračunate u periodu do 31.12.2022. godine.
 

Novčana suština olakšice

 

Smisao poreskih olakšica je oslobođenje obračuna i plaćanja dela obaveza za obračunate zarade

 • tokom 2020. godine: 70% poreza i 100% PIO doprinosa
 • tokom 2021. godine: 65% poreza i 95% PIO doprinosa
 • tokom 2022. godine: 60% poreza i 90% PIO doprinosa

koje važe za kvalifikovana novozaposlena lica. Za PIO doprinose važi oslobođenje i na teret zaposlenog i na teret poslodavca.


Vrlo atraktivne olakšice za poslodavce

 

Ovo su vrlo atraktivne olakšice gledano na kratki i srednji rok zapošljavanja kvalifikovanih lica, jer čak i recimo 3 godine nakon isteka 2022. godine i pri obračunu punog obima poreza i doprinosa, ukupan iznos plaćenih poreza i doprinosa po kvalifikovanom licu će biti daleko niži od poreza i doprinosa za ostala lica: Tokom perioda olakšica ušteda je oko 65% na porezima i doprinosima. Dakle, poslodavac koji bi na 54000 dinara prosečne neto zarade u Srbiji platio još oko 33500 poreza i doprinosa, na ovaj način bi plaćao samo oko 12000.
Dakle, prosečna zarada poslodavcu štedi u idealnom slučaju 3 godine prosečno 200 evra, ukupno 7200 evra. Čak i kad bi zaposleni ostao još 3 godine kod istog poslodavca i poslodavac mu isplaćivao pune poreze i doprinose, akumulirana ušteda od 7200 evra za prvih 36 meseci i dalje je vredna ušteda u odnosu na pune doprinose koji slede nakon isteka roka 31.12.2022. godine. 

 

Za razliku od trenutno aktuelnih tipova olakšica, ove olakšice su tako osmišljene da poslodavci neće morati da obračunavaju i plaćaju pune poreze i doprinose pa da naknadno zahtevaju povrat sredstava od neke nacionalne institucije, već će zamišljeno da se odmah obračunavaju i plaćaju umanjeni porez i doprinosi (kao kod nekadašnjih olakšica koje su predviđale predaju NZS i NZD obrasce).
Uslov koji treba da ispuni poslodavac je još da zasnivanjem radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih u svojoj firmi u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. decembra 2019. godine. Olakšice ostvaruju i novi poslodavci, tj. nove firme, tj. one koje započnu obavljanje delatnosti  nakon 31. decembra 2019. godine.
 

Dva perioda korišćenja olakšica

 

Da bi poslodavci mogli da koriste olakšice, potrebno je da u zakonski predviđenom roku zaposle kvalifikovano lice. Predviđena su dva perioda za zapošljavanje tih lica.

 1. 01.01.2020. godine – 30.04.2020. godine, za preduzetnike i ostale kategorije
 2. 01.05.2020. godine – 31.12.2020. godine., samo za ostale kategorije (objašnjeno u pasosu niže)

U okviru ovih perioda poslodavac treba da učini samo 2 stvari:

 

 1. da zaključi sa kvalifikovanim novozaposlenim licem ugovor o radu
 2. da prijavi to lice na obavezno socijalno osiguranje. 

 

 

Ko se smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem

 

Lice koje se zaposli pod navedenim uslovima, a koje pri tom nije imalo zasnovan radni odnos u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, ni jedan dan. Kvalifikovanim novozaposlenim smatraju se oni koji su tokom 2019-te bili:

 

 1. Nezaposleni (nezavisno od statusa prijavljenosti na birou za zapošljavanje),
 2. Studenti koji su završili studiranje (nezavisno od godine završetka studija),
 3. Osnivači koji sa privrednim društvom nisu zasnovali radni odnos,
 4. Lica koja su bila angažovana po bilo kom ugovoru van radnog odnosa. Radi se o
 • Ugovoru o delu,
 • Ugovoru o pravima i obavezama direktora,
 • Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima,
 • Ugovoru o dopunskom radu,
 • Ugovoru o autorskom delu,
 • Ugovoru o stručnom osposobljavanju ili usavršavanju.

5. Posebna kategorija su preduzetnici: Ograničenje kod preduzetnika je što se zapošljavanjem preduzetnika može ostvariti olakšica samo u prvom periodu tj. do 30.04.2020. godine.

 

Paušalci i IT struka – OPREZ !


Ovo je jedini period za ostvarivanje prava na olakšicu za preduzetnke koji ne prođu Test samostalnosti i koji su u periodu tokom cele 2019. godine bili angažovani u vidu angažmana o poslovno tehničkoj saradnji od nalogodavca koji je faktički bio jedini poslodavac.

Prema trenutno važećim zakonskim odredbama, ne postoji tj. nije propisana nijedna procedura kojom će se dokazati da zaposleni niti jedan dan nije bio u radnom odnosu tokom 2019. Godine.
 

Ko se sigurno ne smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem?

 

 1. Korisnici starosne, invalidske penzije i privremene starosne penzije
 2. Zaposleni u javnim preduzećima i institucijama, državnim organima i budžetski korisnici
 3. Ostala lica koja ne ispunjavaju gore navedene uslove

 

Zašto je značajan datum 01. mart 2020. godine za preduzetnike?

 

01. mart 2020. je rok propisan izmenama zakona kao krajnji rok da se završi poslovni odnos između nalogodavca i preduzetnika koji je faktički radio kod nalogodavca (kao da mu je taj nalogodavac ustvari poslodavac). Dakle, ovo je čest slučaj kod paušalaca koji su radili za samo jednog nalogodavca.  Do 1. marta 2020. godine takvi preduzetnici mogu da izdaju račun svom nalogodavcu i takav prihod će imati tretman poslovnog odnosa između dva subjekta: nalogodavca i preduzetnika.


Međutim, nakon tog roka, ako bi preduzetnik izdao račun nalogodavcu, na taj poreski događaj bi se primenilo načelo fakticiteta, što znači da bi poreski inspektor u procesu kontrole nalogodavca mogao da utvrdi drugu vrstu poreza i da naloži nalogodavcu da obračuna i plati porez po zakonu kao da je to "Drugi prihod" definisan zakonom. U ovom slučaju, to je porez 20% na naknadu i puni doprinosi, u zavisnosti od statusa zaposlenja preduzetnika. Ako preduzetnik još nije u radnom odnosu, onda je prema trenutnim propisima još 35.8% doprinosa.

 

 

Kako se prenosi pravo na ovu olakšicu?

 

Ove olakšice imaju još jednu pogodnost vezano za klimu zapošljavanja: olakšica je svojstvo zaposlenog, a ne poslodavca. Šta ovo znači: kvalifikovani zaposleni olakšicu nose sa sobom u slučaju da se zaposle kod novog poslodavca u navedenom periodu. Dakle olakšice neće biti privilegija samo za onog poslodavca koji prvi zaposle neko kvalifikovano lice, već će kvalifikovano lice pravo na olakšicu moći da prenesu do 31.12.2022. godine na svakog narednog poslodavca.
 

 

Kako se gubi pravo na ovu olakšicu?

 

Poslodavac gubi pravo na ovu olakšicu ako smanji broj zaposlenih koji ne koriste ovu olakšicu uvećanu za broj kvalifikovanih zaposlenih lica koji koriste ovu olakšicu, u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine.

 

Na primer, poslodavac je na dan 31.12.2019. godine imao 7 zaposlenih. Tokom 2020. godine je zaposlio još 2 zaposlena bez olakšice i 3 zaposlena sa olakšicama. Poslodavac ima 12 zaposlenih lica, ali kritičan broj zaposlenih je 10, jer je to 7 (broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine) uvećan za 3 (broj zaposlenih koji koriste olakšice).
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa jednim od 9 zaposlenih koji ne koriste olakšicu, sva 3 zaposlena imaju pravo na ove olašice, jer ostaje 11 zaposlenih, što je veće od 10.
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa 2 od 7 starih zaposlenih, sva 3 zaposlena i dalje imaju pravo na ove olakšice, jer ostaje 10 zaposlenih, ali se broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019. godine (7), uvećan za broj kvalifikovanih lica koje koriste olakšicu (3) nije umanjio, nego je ostao isti.
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa 3 od 10 zaposlenih koji ne koriste olakšicu, jedan od zaposlenih koji koristi olakšicu će izgubiti pravo na istu (i to onaj koji je najranije zaposlen).
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa jednim od 3 novozaposlena koji koriste olakšicu, ukupan broj je 7 + 2 + 2 = 11, pa preostala 2 novozaposlena sa olaškicom ne gube pravo na istu, jer je kritičan broj 7 (broj zaposlenih na 31.12.2019. godine) + 2 (broj kvalifikovanih lica) = 9. Pošto je 11 > 9, kvalifikovanim licima ostaje pravo na olakšicu.
 

 

 

Zaključak

 

Poreski smisao ovih olakšica jeste delom da se faktički radni odnos dela preduzetnika sa nalogodavcima prevede na radni odnos, ali ova olakšica ima mnogo manja ograničenja u odnosu na ostale aktuelne olakšice:

 • Ne uslovljava postojanje dokaza od 6 meseci sa biroa za zapošljavanje
 • Ne zahteva dodanu papirologiju dokazivanja prava ostvarivanja na olakšicu već se porez i doprinosi umanjuju pri obračunu
 • Ne uslovljavaju poslodavca da zaposli nekoliko lica da bi se olakšica ostvarila: za jednog su olakšice kao i za 100 novozaposlenih
 • Ne postoji ograničenje u broju zaposlenih za koje se olakšice mogu ostvariti
 • Zaposleni imaju prava da "nose" olakšicu sa sobom u drugo pravno lice, tj. ne stvara se obaveza poslodavcu da vrati novac državi usled gubitka tog zaposlenog koji je otišao u drugo pravno lice,
 • Takođe, zaposleni ima priliku da bude atraktivniji na tržištu jer se nad njime i kod ostalih poslodavaca mogu primeniti olakšice
 • Atraktivne cifre umanjenja poreza i doprinosa po jednom zaposlenom omogućavaju značajnu uštedu poslodavcu i "računicu" srednjeročnog ili dugoročnog planiranja zapošljenja kvalifikovanog zaposlenog lica

 

 

Komentari (144)

Ivana Stamenkovic on 27.01.2020 09:09

Postovani, da li lice koje je prijavljeno pod sifrom za olaksice ima pravo na bolovanje, koji se iznos uzima za osnovicu za doprinose? Da li idu uredno u radni staz puni iznos poreza i doprinosa? Hvala unapred.

Odgovori

SVM SUPPORT on 12.02.2020 14:37

@Ivana Stamenkovic,
Nema smetnji da lice koje je prijavljeno sa šifrom za olakšice ide na bolovanje.
Ne prijavljuju se puni iznosi poreza i doprinosa u poreskoj prijavi za zarade, ali se vreme provedeno pod olakšicom računa u radni staž, to i jeste suština ove olakšice :) - da se poslodavci lakše odluče da nekog zaposle i da tom nekom teče radni staž.

Mihailo Marinkovic on 12.02.2020 20:04

Postovani,

Da li kao kvalifikovani novozaposleni (nameravam da se zaposlim u doo) moram da zatvorim preduzetnicku agenciju (pausalac sam od 2016) kako bih ostvario olaksice ili mogu samo da je stavim na mirovanje, za slucaj da mi povremeno iskrsne neki posao sa strane.

Hvala!

Odgovori

SVM SUPPORT on 14.02.2020 16:33

@Mihailo Marinkovic

Za državu (tj. po zakonu) je važno da se vi zaposlite i da poslodavac ubuduće plaća porez i doprinose na vašu zaradu. Uopšte nigde nije postavljen uslov da vi morate da zatvarate preduzetničku agenciju. Naš savet je da je privremeni prekid obavljanja delatnosti (status mirovanja).

Aca Martinovic on 14.02.2020 15:34

Da li se olaksice odnose samo na minimalac ili se odnosi na vece plate recimo 70000.

Odgovori

SVM SUPPORT on 14.02.2020 16:43

@Aca Martinovic,
Prema trenutno važećim propisima, ova vrsta olakšica za zapošljavanje nije ograničena iznosom zarade.

Svetlana Knezevic on 15.02.2020 11:27

Poštovani, da li pravo na olaksicu ostvaruje samo poslodavac ili i zaposleni?
Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.02.2020 11:30

@Svetlana Knezevic,
Pravo na olakšicu ostvaruje poslodavac, umanjujući porez i doprinose koji plaća državnim institucijama uz zaradu zaposlenog. Zaposlenom ostaje ista neto zarada kao kada ne bi koristio olakšicu.

Ana-Marija Antić on 15.02.2020 21:17

Kao potencijalni poslodavac, molim još jednom za dodatno objašnjenje - da li se kvalifikovanim novozaposlenim licem u 2020. može smatrati lice koje je jednim delom 2019.-e bilo preduzetnik, a zatim zatvorilo preduzetničku radnju i prijavilo se na evidenciju NSZ-a?

Takođe, kako se dokazuje status nezaposlenosti za lica koja tokom 2019.-e objektivno nisu radila ni jedan dan, ali se nisu ni redovno javljala savetniku NSZ-a?

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.02.2020 11:50

@Ana-Marija Antić,
Kad pročitate pažljivo Zakon i izmene zakona, nigde se ne pominje da je za ovu olakšicu potrebna bilo kakva evidencija vezano za Nacionalnu službu za zapošljavanje (NZS).
Time je upitno (i to smo i naglasili u tekstu) kako će se dokazivati da kvalifikovana novozaposčena lica tokom 2019. godine nisu radila ni jedan dan. Jedan od predloga je da se izvadi listing u odgovarajućem fondu za period 01.01.2019. godine - 31.12.2019. godine.

Violeta Radenkovic on 17.02.2020 20:23

Postovani,
da li mogu biti u kategoriji kvalifikovanih novozaposlenih ukoliko nisam bila zaposljena tokom 2019. U 2019. obavljala sam volonterski pripravnicki staz radi polaganja strucnog ispita. Prijavljena sam na evidenciji NSZ u decembru 2019.god.
Hvala

Odgovori

SVM Support on 19.02.2020 11:58

@Violeta Radenkovic,
Volonterski staž se ne smatra radom iz radnog odnosa. Evidencija na NSZ nije od značaja za ovu olakšicu. Znači, vi ste u kategoriji kvalifikovanih novozaposlenih.

Nikola on 18.02.2020 16:17

Poštovani,

Prilikom zaposlenja na ovaj način, sa ovim olakšicama, koji status je za kasnije eventualno trudničko bolovanje? Da li se računa u tom slučaju ceo iznos bez olakšica trudnici ili umanjen?

(Ukupan trošak neto, poreza i doprinosa bez olakšica je npr 100.000, sa olakšicama u prvoj godini umanjen za 70% poreza i 100% doprinosa - šta trudnica računa u osnovicu za bolovanje?)

Odgovori

SVM Support on 19.02.2020 12:09

@Nikola,
Po našem mišljenju: u izmenama zakona ne pominje se trudničko niti bilo kakvo drugo odsustvo kao izuzetak. Dakle, važe standardni uslovi za zasnivanje trudničkog bolovanja. Obračun prvih 30 dana odsutva se računa na teret poslodavca, i kod njega važe olakšice za umanjen porez i doprinose , a od 31. dana, kad se trudničko bolovanje isplaćuje na teret Fonda za zdravstveno osiguranje, obzirom da Fond nije poslodavac, ne važe pravila za okakšicu.
Trudnica i u jednom i u drugom slučaju (i kad je u radnom odnosu, i kad je na trudničkom bolovanju) ostvaruje otprilike isti neto iznos zarade. Olakšice se odnose na porez i doprinose koje poslodavac neće da isplati državnim institucijama.

Dzemil Dzamovic on 18.02.2020 19:59

Da li postoji oslobadjanje od doprinosa prve godine otvaranja firme za osobe koje su bile 6 meseci na zavoduu pa otvorile firmu?

Odgovori

SVM Support on 19.02.2020 12:13

@Dzemil Dzamovic,
Ako je osoba koja je bila 6 meseci na zavodu, pa otvorila firmu, i u radnom odnosu je u toj svojoj firmi, onda ne postoji pravo na olakšicu.
Ako je osoba koja je bila 6 meseci na zavodu, pa otvorila firmu, i nije u radnom odnosu u toj svojoj firmi, onda postoji pravo na olakšicu.

Svetlana Knezevic on 19.02.2020 12:31

Postovani, zahvaljujem na prethodno datom odgovoru da olaksicu ostvaruje samo poslodavac a da zaposlenom ostaje ista neto zarada. Medjutim, u Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u clanu 45đ kaze sledece: "Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa licem koje se u skladu sa odredbama ovog člana može smatrati kvalifikovanim novozaposlenim (u daljem tekstu: kvalifikovano novozaposleno lice), oslobađa se obaveze plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine."
Dakle zakon spominje oslobadjanje i na teret zaposlenog. Da li to i dalje znaci da neto zarada ostaje nepromenjena?
Hvala.

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.02.2020 12:40

@Svetlana Knezevic,
Tako je. Zarada se obračunava sa i bez olakšice. Sa olakšicom se obračunava da bi se poslodavcu izračunao iznos olakšice, a bez olakšice da bi se zaposlenom isplatio neto iznos (kao i da nema olakšice).

Aleksandar on 19.02.2020 13:25

Postovani,

da li je tacno da je poslodavac duzan da refundira olaksice koje ostvari na konto zaposlenog, ako zaposleni da ili dobije otkaz u naredne ti godine. Naime nas nekoliko radi za jednu stranu firmu i sada prelazimo iz pausala u doo kako bi izbegli eventualni problem sa testom samostalnosti. Doo bi se vodio na nekoga od nas, ali ako bi neko dao otkaz posle godinu dana, da li to znaci da bi doo morao drzavi da nadoknadi njegove iskoriscene olaksice ostvarene za tih godinu dana. Nisam uspeo da nadjem gde to pise, ali evo sad cujem sa vise strana.

pozdrav
Aleksandar

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.02.2020 15:35

@Aleksandar,

Po našem mišljenju, u zakonu je opisano samo da poslodavac GUBI pravo na olakšice u određenim uslovima. Ovo tumačimo kao da više nema pravo na olakšice u budućnosti, ali ne tumačimo tako da je poslodavac dužan da refundira državi olakšice koje je koristio.

Ana-Marija Antić on 20.02.2020 13:19

Poštovani,
Zahvaljujem za odgovor na moje pitanje o mogućnosti za dokazivanju statusa nezaposlenosti preko listinga Fonda (PIO, pretpostavljam) i molim Vas i za odgovor na prvi deo istog pitanja, koji mi je još bitniji - da li se kvalifikovanim novozaposlenim licem u 2020. može smatrati lice koje je jednim delom 2019.-e bilo preduzetnik (dakle, ne zaposleno kod drugoga), a zatim zatvorilo preduzetničku radnju i prijavilo se na evidenciju NSZ-a?
Ovo me interesuje zato što imam mogućnost da uposlim upravo takvo lice, a u jednom od prethodnih odgovora ste pomenuli da preduzetnik može da zasnuje radni odnos u doo-u i bez zatvaranja dosadašnje preduzetničke radnje i da se kao takav može smatrati kvalifikovanim novozaposlenim licem - dakle, iako je, pretpostavljavam, i tokom 2019. bio u radnom odnosu kao preduzetnik.
Unapred zahvaljujem na odgovoru.

Odgovori

SVM Support on 21.02.2020 12:27

@Ana-Marija Antić,
Preduzetnik koji je bio u radnom odnosu tokom 2019. godine (makar i jedan dan) smatra se Kvalifikovanim novozaposlenim licem samo do 30.04.2020. godine. Nakon toga se ne smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem.
Smisao odredbe člana 21ž stav 3 i stav4 Zakona o porezu na dohodak građana i jeste bio da se preduzetnicima da 4 meseca da se zaposle kod nalogodavca, koji bi im činom zapošljavanja postao poslodavac.
To što je lice zatvorilo preduzetničku radnju, pa se prijavilo na evidenciju NSZ-a ne menja stvar u vašu korist.
Po našem mišljenju daklle, imate šansu da zaposlite to lice do 30.04.2020. godine.

Branislava Andjelkovic on 20.02.2020 16:26

Postovani,
Da li prilikom obracuna zarade radnika sa ranijim olaksicama od 65% povracaja dela doprinosa i za radnike bez olaksica, moze se predati jedan obracun ili se treba predati dva obracuna u 2020. godini? Napominjem da smo ranije podnosili samo jedan obracun zarade sa razlicitim siframa.

Odgovori

SVM SUPPORT on 21.02.2020 12:36

@Branislava Andjelkovic,

Iz izmena zakonske odredbe nigde ne piše eksplicitno da treba da se prave posebni obračuni za radnike sa novim olakšicama. Ovo će praksa pokazati, koliko obračuna treba da predajemo.

Danica on 20.02.2020 23:27

Postovani
Da li prava na poreske olaksice imaju poslodavci koji zaposljavaju lica najuze porodice?

Odgovori

SVM SUPPORT on 21.02.2020 12:40

@Danica,

U opštem slučaju, imaju. Bitno je da član najuže porodice ispunjava opšte uslove propisane izmenama zakona: one koje smo naveli u tekstu + da poslodavac nije javno preduzeće i slično, da član porodice ne koristi već neku olakšicu i da ne koristi starosnu ili invalidsku penziju.

Dusica Miljanovic on 21.02.2020 21:08

Postovani,
Da li se smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem osoba koja je bila preduzetnik tokom cele 2019 godine, a privremeni prekid je napravila od 1.02.2020. Nije na birou bila nikada. Ako se zaposli u DOO u stalni radni odnos , naravno do kraja aprila u I fazi, da li se mogu dobiti olaksice? Pritom, radi se o tome da bi brat koji je direktor DOO, zaposlio sestru, a osnivac firme je njihov otac, koji je ostvario pravo na penziju .
Unapred zahvaljujem na odgovoru!

Odgovori

SVM SUPPORT on 24.02.2020 14:55

@Dusica Miljanovic,
Ako se taj preduzetnik zaposli u d.o.o. u stalni radni odnos do 30.04. mogu se dobiti olakšice, uz ostale uslove koji su nabrojani u tekstu.
Rodbinski odnosi u d.o.o. ne utiču na (ne)mogućnost ostvarivanja ove olakšice.

Jelena on 23.02.2020 00:41

Postovani,
Molim za misljenje vezano za zakonski uslov sticanja statusa kvalif.nezaposlenog lica.
Igrom slucaja, u 2019.god. sam zakljucila ugo.o radu u trajanju od samo 15 dana. Osim tog kratkog perioda, na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a sam gotovo 5 godina uz redovno javljanje.
Da li ima nacina za ostvarivanje poreskih olaksica za novozaposlene?
Hvala unapred.

Odgovori

SVM SUPPORT on 24.02.2020 15:04

@Jelena,
Na žalost, zakon je vrlo jasan: ne smete biti zaposleni niti jedan dan u radnom odnosu tokom 2019. godine, kao jedan od preduslova za ostvarivanje ovih olakšica.

Slobodan Djikanovic on 23.02.2020 15:42

Postovani,
ukoliko osnujem novo privredno drustvo (d.o.o.), odnosno ukoliko istovremeno postanem i osnivac i novozaposleni (direktor), da li mogu da ostvarim navedene poreske olaksice?

Odgovori

SVM SUPPORT on 24.02.2020 15:12

@Slobodan Djikanovic,
Možete, i to:
1. ako ste bili preduzetnik tokom 2019. godine, onda samo ako se zaposlite u vašem d.o.o. do 30.04.2020. godine
2. ako niste bili preduzetnik tokom 2019. godine, i nigde niste bili u radnom odnosu, onda ako se zaposlite u vašem d.o.o. do 31.12.2020. godine

Zeljko jovanovic on 23.02.2020 20:56

Da li lice koje je u 2019 bilo preduzetnikna licnoj zaradi moze da otvori doo zaposli sebe kao direktora i da imapravo na ove olaksice

Odgovori

SVM SUPPORT on 24.02.2020 15:15

@Zeljko Jovanovic,
Ako ste tokom 2019. godine bili bilo kakva vrsta preduzetnika (bilo paušalac, bilo na ličnoj zaradi ili sa samooporezivanjem) odgovor je da, može, samo ako se zaposlite u vašem d.o.o. do 30.04.2020. godine. Nakon tog roka nema više prava na olakšice.

Rade on 24.02.2020 10:44

Poštovani,

Šta se dešava ako je paušalna agencija u statusu mirovanja, ali se desi priliv za usluge koje su fakturisane dok je agencija bila aktivna? Da li je to prekršaj, kako poreska posmatra taj slučaj?

Odgovori

SVM SUPPORT on 24.02.2020 15:21

@Rade,
Poreska uprava posmatra vašu neaktivnost na osnovu podnetih obrazaca PPDG, a ne na osnovu aktivnosti u bankama. Tako bi bar trebalo da bude.
Što znači, ako ste vi u periodu dok je preduzetnik bio u statusu "Privremeni prekid obavljanja delatnosti" kako mu je službeni naziv, alias u statusu mirovanja, a neko vam uplatio novac, to se ne smatra da preduzetnik "nije mirovao". Uplate od klijenata su poslovni događaji na koje ne možete da utičete 100% niti je aktivan neki propis koji obavezuje kako da postupate u slučaju statusa mirovanja sa uplatama klijenata.

Ivana Antonić on 24.02.2020 21:51

Poštovanje,

Da li kao vlasnik DOO mogu da se zaposlim u svom preduzeću, do sada nisam bila zaposlena, bila sam samo vlasnik, i da na taj način ostvarim olakšice za novozaposleno lice?

Hvala...

Odgovori

SVM SUPPORT on 25.02.2020 10:34

@Ivana Antonić,

Evo male mozgalice :)
(rogobatna rečenica iz člana 21ž zakona koju treba rastaviti na delove a koja vam daje odgovor na vaše pitanje)

Kvalifikovanim zaposlenim se smatra lice koje nije imalo status osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član.

Ako vam ne bude jasan odgovor, raščlanićemo mi :)

Vladislav on 25.02.2020 00:02

Postovani,

Jedan knjigovodja mi je dao informaciju da zakljucno sa 29. februarom moram napraviti poslednju fakturu sa klijentom, da bih (isto najkasnije) u toku marta mogao da zasnujem radni odnos.
Ovde u clanku se, medutim, navodi 30. april kao poslednji rok za potpisivanje ugovora o radu.
Molim vas da mi objasnite znacaj rokova 1. Mart (datum koji se ranije cesto pominjao) odnosno 30. april.

Ukratko, da li mogu da radim kao pausalac za klijenta, recimo do 29. aprila, pa da tog dana stavim preduzetnicku radnju u status mirovanja i da 30. aprila zasnujem ugovor o radu?

Hvala unapred.

Odgovori

SVM SUPPORT on 25.02.2020 10:57

@Vladislav,

01. mart 2020. je rok propisan zakonom kao krajnji rok da se završi poslovni odnos između nalogodavca i preduzetnika koji je faktički radio kod nalogodavca (kao da mu je taj nalogodavac ustvari poslodavac).
Nakon tog roka, ako bi preduzetnik izdao račun nalogodavcu, na taj poreski događaj bi se primenilo načelo fakticiteta, što znači da bi poreski inspektor u procesu kontrole nalogodavca mogao da utvrdi drugu vrstu poreza.

Dakle, istina je, možete da budete preduzetnik do 30.04.2020 koji se nije zaposlio kod nalogodavca, ali ne smete više da izdajete račune nakon 01.03.2020. godine nalogodavcu, jer bi se u toku kontrole poreskog inspektora taj poslovni događaj mogao oceniti drugom vrstom prihoda.

Hvala na primedbi, i ovom informacijom ćemo pojasniti članak.

Vladimir on 25.02.2020 10:01

Postovani,
Imam pitanje u vezi gubljenja prava olaksica. Naime, ako je u firmi jedan direktor (poslodavac) i on zaposli (kvalifikovanog nezaposlenog) novog radnika i samim tim dobije olaksice za tog novog radnika (vreme februar 2020) i tada ih ima dvoje u firmi, ako taj prvi direktor da otkaz tj preda direktorstvo novozaposlenom i ostane zaposlen samo taj novozaposleni sa olaksicama, da li se u tom slucaju gube olaksice za tog novozaposlenog?
Posto kazu da se gubi ako se smanji broj u odnosu na 31.Decembar 2019, dakle do tada je bio jedan, na kratko bi bilo dva, pa opet jedan.
Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 25.02.2020 10:59

@Vladimir,

Prema našem mišljenju to je tačno. Novozaposleni bi gubio pravo na ovu olakšicu, jer se ukupan broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019. godine smanjio nakon što se zapošljavanjem njega privremeno povećao.

Vladimir on 25.02.2020 11:36

Ako dozvoljavate da se samo nadovezem na Vas predjasnji odgovor SVM SUPPORT on 25.02.2020 10:59 @Vladimir
Dakle, a kada bi taj novozaposleni, na kom bi u momentu zaposljavanja bila ostvarena olaksica, pa nakon toga izgubljena olaksica posto bi bio jedini zaposleni, kada bi se taj novi zaposleni nakon toga zaposlio u novu firmu da li bi u toj novoj firmi imao olaksicu do kraja 2022?
Posto se olaksica nastavlja i na sledeceg poslodavca, ali bi u ovoj prethodnoj firmi bi sa olaksicom, pa bez, pa da li bi mogao ponovo nastaviti olaksicu u sledecoj firmi?
Hvala puno

Odgovori

SVM SUPPORT on 25.02.2020 11:49

@Vladimir,
Odlično pitanje !
Prema izmenama zakona, gubitak olakšice je vezan za poslodavca. Dakle, ovaj poslodavac GUBI pravo na olakšicu, i to samo za tog zaposlenog.
Zaposleni svoju olakšicu "nosi" sa sobom i novi poslodavac ponovo stiče pravo da ostvari olakšicu. Ovo i jeste značajna povoljnost u odnosu na neke ranije olakšice.

Vladimir on 25.02.2020 14:15

Samo jos ovo ako dozvolite, da li bi postojao mozda odredjeni vremenski period koji bi morali oba zaposlena provesti zajedno u firmi, pa tek onda da taj prvi zaposleni (direktor) moze da izadje iz firme, ili bi to moglo brze tj ako danas zaposlite drugog sa povlasticama, a sutra vec direktor izadje, dakle nisu jos ni prve plate isplacene. Da li je i tada taj drugi zaposleni "nosilac" povlastica kod drugog poslodavca u drugu firmu?
Sve pohvale za Vas rad

SVM SUPPORT on 26.02.2020 23:09

@Vladimir,

Po našem mišljenju, ako danas zaposlite drugog zaposlenog sa ovom olašicom, sutra već direktor može da izađe iz firme.
Međutim, u praksi će se verovatno tražiti razni dokazi da bi se olakšice priznale, i vreme će pokazati da li će tako brzo biti moguće da se olakšice prenose iz firme u firmu.

Ivana Antonić on 25.02.2020 11:44

Poštovanje...

Hvala na odgovoru ali ipak molim za raščlanjenje, da ne bih napravila neku grešku.
"Kvalifikovanim zaposlenim se smatra lice koje nije imalo status osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član."

Najlepše hvala na strpljenju i odvojenom vremenu sa svima nama :)

Odgovori

SVM Support on 25.02.2020 11:58

Evo ukratko pitanja:
Da li vlasnik d.o.o. koji do sada NIJE bio zaposlen u tom d.o.o. može da se zaposli tokom 2020. godine u tom d.o.o. i da na taj način ostvari olakšice za novozaposleno lice?

Evo ukratko odgovora:
Da, ako nije bilo zaposleno nigde drugde tokom 2019. godine i nije bilo preduzetnik tokom 2019. godine.

Evo proširenog odgovora:
Obzirom da pravo na olakšicu ostvaruje ono lice koje je član društva koji u toku 2019. godine nije bio u radnom odnosu u tom društvu u kojem je član, ispunjen je uslov iz člana 21ž stav 3 ili 4 Zakona o porezu na dohodak građana, pa se takvo lice može smatrati kvalifikovanim novozaposlenim licem.

Ako je lice ipak bilo preduzetnik tokom 2019. godine, onda može da se zaposli samo do 30.04.2020. godine, a ako nije bilo preduzetnik niti bilo u radnom odnosu u nekoj drugoj firmi tokom 2019. godine, onda do 31.12.2020. godine.

Mirjana Agbaba on 25.02.2020 12:00

Poštovani,

Ukolik zaposlimo lice koje ima pravo na subvencije, a trenutan broj radnika u firmi je 186, da li će firma morati da vraća poreze doprinose ili od momenta kada je broj radnika manji od početnog mora da plaća pune poreze i doprinose?
Odnosno, da li postoje sankcije ukoliko se broj radnika smanji u odnosu na trenutak kada je zaposleno lice koje ima pravo na subvencije?

Odgovori

SVM SUPPORT on 26.02.2020 22:59

@Mirjana Agbaba,
Prema našem mišljenju, firma ne mora da vraća poreze i doprinose ako se broj radnika smanji u odnosu na 31.12.2019. godine, ali gubi pravo na olakšice za onaj broj lica za koji je smanjio broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2019 + broj kvalifikovanih novozaposlenih.

Npr. ako ste imali 186 zaposlenih. Zaposlite 4 kvalifikovana novozaposlena lica, a posle otpustite jednog od tih 190 zaposlenih (koje uopšte ne mora biti jedan od kvalifikovanih novozaposlenih, nego npr. nekog starog radnika), onda gubite pravo za jednog zaposlenog da bude kvalifikovano novozaposleno lice, i to onog od četvoro kojeg ste prvog zaposlili.
Zakon ne precizira kojeg ćete radnika skinuti sa liste kvalifikovanih ako ste više kvalifikovanih zaposlenih lica zaposlili u istom danu.
Npr: ako su 2 kvalifikovana zaposlena počela da rade od 05.02.2020. godine (Pera i Mika), a još 2 od 25.02.2020. (Marko i Janko) i onda 11.03.2020. otpustite Stanka, onda ili Pera ili Mika gube status kvalifikovanog zaposlenog lica. Da je Pera bio zaposlen 05.02.2020, a Mika samo dan kasnije, npr. 06.02.2020. godine, onda bi Pera kao najstariji kvalifikovani zaposleni izgubio taj status.
Naravno, Pera bi ostao u radnom odnosu, ali poslodavac nema pravo na olakšicu za Peru.

Takođe, prema našem mišljenju, za olakšice koje su ostvarene za Perinu zaradu za februar i deo marta (dok nije otpušten Stanko), ne treba vraćati državi nikakav porez i doprinose.

Ivana Antonić on 25.02.2020 13:35

VI STE, STVARNO, DIVNI...

Odgovori

SVM Support on 27.02.2020 22:07

Hvala na fidbeku :) !

Ciric zoran on 25.02.2020 21:44

Otvorio bi pausalnu firmu,gde treba da se obratim za informaciju sta mi treba od papira da bi dobio subvencije

Odgovori

SVM SUPPORT on 26.02.2020 23:15

@Ciric Zoran,
I za otvaranje paušalne agencije i za dobijanje subvencija, dobar početak je da se obratite knjigovođi ili advokatu.

Dragana on 26.02.2020 15:41

Pozdrav,

Od 01.01.2019. do 30.09.2019. moja preduzetnicka agencija je bila u statusu mirovanja i pri tome nisam bila zaposlena. Od 01.10.2019. do danas agencija je aktivna i od 01.03.2020. cu stupiti u redovan radni odnos. Da li moj novi poslodavac ima pravo na olaksicu?

Odgovori

SVM SUPPORT on 26.02.2020 23:18

@Dragana,
Ne, zato što ste bili tokom perioda od 1. januara 2019. godine do 30. aprila 2020. u statusu preduzetnika. Čak i da je preduzetnička radnja bila u statusu "mirovanja" sve to vreme, poslodavac ne bi imao pravo na olakšicu.

VERICA ŽIVANOVIĆ on 27.02.2020 05:49

Poštovani, da li penzioner u prevremenoj penziji može imati status kvalifikovanog nezaposlenog lica?
Hvala.

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 10:13

@Verica,

Penzioner ne može, bez obzira da li je starosna, invalidska ili privremena starosna penzija.

Olivera on 27.02.2020 09:23

Poštovani,
koja je šifra vrste prihoda za ovu vrstu olakšica i koeficijenat za bruto zvog 70% poreza pravo na umanjenje ?
Pozdrav!!!

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 10:30

@Olivera,

Pod pretpostavkom da je u pitanju zaposleni, da nema beneficirani staž: biće 101 101 260
Ono što je srž je da je olakšica sa 70% obeležena sa 26 (7 i 8 cifra u Šifri vrste prihoda), olakšica sa 65% je obeležena sa 27, a olakšica sa 60% je obeležena sa 28.

Detalji su u novoj verziji Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku, koja je na snazi od 01.01.2020. godine

Vladimir on 27.02.2020 10:35

Poštovani,
da li se ova olakšica ostvaruje i kod zapošljavanja kada se potpiše ugovor o radu na nepuno radno vreme?

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 11:25

@Vladimir,
Po našem mišljenju, da.

Nemanja on 27.02.2020 13:04

Poštovani,
Da li prava na olakšice imaju studenti koji još nisu završili fakultet i vode se kao redovni studenti ali nisu bili zapošljavani u 2019?

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 21:40

@Nemanja,
Student nije vrsta statusa što se tiče statusa radnog odnosa. Ovo znači da student može biti kvalifikovano novozaposleno lice.

Vladislav on 27.02.2020 15:22

Citave prosle i ove godine sam radio kao preduzetnik pausalac za jednog klijenta.

1. Ako od kraja februara stavim preduzetnicku agenciju na mirovanje i od 1. marta napravim d.o.o., da li i dalje mogu da nastavim da poslujem sa istim klijentom preko doo, tj. bez obaveze testa samostalnosti?
2. Da li onda zadrzavam pravo na poreske olaksice?
3. Da li mi se najvise isplati da celokupne prihode od ovog klijenta isplacujem sebi kao bruto zaradu na kojoj bih dobio poreske olaksice? Tako ne bih placao porez na dobit?
4. Kolike troskove (jednokratne i mesecne) bih imao prelaskom na doo?
5. Da li je jednostavnije da budem doo van sistem pdv ili da budem u pdv. (predvidjeni prihodi ce mi biti manji od 8 miliona dinara). I sta odabir jednog ili drugog povlaci za sobom?

Hvala unapred :)

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 21:42

@Vladislav,
Ovoliko pitanja već prevazilazi obim informacija koje pružamo preko komentara na blogu. Možete se javiti u inbox na office@svmresenja.com i zatražiti ponudu za konsultacije.

Dragana on 27.02.2020 16:14

Da li mi mozete pojasniti primer iz teksta o olaksicama u Privrednom savetniku, januar 2020. :
Fizicko lice je registrovalo preduzetnicku delatnost u maju 2019. godine i odlucilo se za obracun licne zarade. S obzirom na to da u periodu cele 2019. godine to lice nije bilo zaposleno bilo kod drugog poslodavca, bilo u svom privrednom drustvu, steklo je status kvalifikovanog lica. U periodu od 01.01. do 30.04.2020. to lice moze da se zaposli kod poslodavca ili da u istom periodu osnuje privredno drustvo i u svom novoosnovanom drustvu osnuje radni odnos i time omoguci poreske olaksice za novozaposleno lice poslodavcu kod kojeg se zaposlio (nezavisno od toga sto i dalje posluje kao preduzetnik i nezavisno od toga sto ostvaruje licnu zaradu).

Meni se cini da je ovaj slucaj slican mom, jer nemam ni dan zaposlenja u toku 2019. godine u smislu redovne prijave.

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 21:48

@Dragana,
Ovde se misli da se preduzetnik može do 30.04.2020. godine:
1) zaposliti kod drugog poslodavca
2) zaposliti u svom d.o.o.
i da ostvari olakšice koje su predmet našeg članka.
Nezavisno od toga, to lice ne mora da gasi postojeću preduzetničku agenciju niti da je stavlja u mirovanje.

Još jednom napomena: ovo važi samo ako se lice zaposli do 30.04.2020. godine.

Marko on 27.02.2020 19:28

Poštovani,
šta u suštini predstavljaju te olakšce koje daje poreska uprava i zašto nema olakšica na zdravstveno osiguranje? Da li to znači da zbog umanjenja doprinosa za PIO kod izračunavanja visine iznosa moje penzije ova olakšica će mi umanjiti penziju?

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 22:00

@Marko,
Olakšice daje država, a Poreska uprava je samo organ koji ih sprovodi i ima nadzor nad istim.
Suština olakšica je ta da se podstakne zapošljavanje preduzetnika koji su bili u fiktivnom radnom odnosu kod svojih nalogodavaca, najčešće ljudi iz IT struke i drugi inženjeri, i zbog svojih visokih primanja koje ti stručnjaci imaju, nalogodavci su štedeli na porezu i doprinosima koje su obračunavali i plaćali u državnu kasu. Na taj način je državna kasa bila praznija za razliku između poreza koje bi obračunavali da su stručnjaci bili zaposleni i poreza koji su obračunavati dok su stručnjaci bili "paušalci", dakle nisu bili zaposleni radnici, nego su bili privredni subjekti.
Nema olakšica za zdravstveno osiguranje, jer je tako zakonski propisano.
Olakšica je zamišljena tako da se obračuna pun iznos, baš da bi se računala puna penzija, a da poslodavac plati manje.

Dragana on 28.02.2020 09:13

Da li mi mozete pojasniti sledeci deo iz Privrednog savetnika:
Fizicko lice je registrovalo preduzetnicku delatnost u maju 2019. godine i odlucilo se za obracun licne zarade. S obzirom na to da u periodu cele 2019. godine to lice nije bilo zaposleno bilo kod drugog poslodavca, bilo u svom privrednom drustvu, steklo je status kvalifikovanog lica.
Po ovom delu ispada da je moguce steci status kvalifikovanog lica ukoliko za deo 2019. ima preduzetnicka radnja ukoliko u ostatku godine nije bilo zaposlenja na prijavu.

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 18:47

@Dragana,

Sve je ok, napisano, ali obratite pažnju na tumačenje pojma "kvalifikovano lice". Precizno bi bilo napisati: Moguće je steći status kvalifikovanog lica, što znači da bi moralo da se zaposli do 30.04.2020. godine, obzirom da je tokom 2019. godine bilo bar jedan dan preduzetnik.

Ivana Antonić on 28.02.2020 10:00

Poštovanje...
Samo kratko pitanje :)
Ako radnik u DOO prestane sa radom, samoinicijativno (zbog odlaska u inostranstvo), 29,02,2020, a preduzeće u toku godine zaposli novog radnika koji ispunjava uslove kao novozaposleno lice, da li ima pravo na olakšicu po novom Zakonu?

Hvala,
Ivana

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 18:51

@Ivana,
A taj radnik što ide u inostranstvo, kada je on zaposlen u d.o.o.?
A da li je pretpostavka da u firmi nema više zaposlenih kvalifikovanih lica do zapošljenja?
Pod pretpostavkom da je dotični radnik zaposlen pre 2020. godine, i da nema drugih kvalifikovanih zaposlenih, onda nema smetnje da se tokom godine zaposli novi radnik koji ispunjava olakšicu po novom Zakonu.

TANJA MILOVANOVIC on 28.02.2020 13:24

Postovani molim za pomoc. Preduzetnik je imao na dan 31.12.2019, tri radnika. Sredinom februara je istekao ugovor jednom radniku i on je odjavljen a sada hoce da skopi ugovor sa novim kvalifikovanim radnikom. Dali ima pravo u ovom slucaju na olaksicu+

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 18:55

@Tanja Milovanovic,
Obzirom da ih je sad 2 radnika + 1 kvalifikovani, dakle ukupno 3, a 31.12.2019. ih je bilo 3, onda se nije smanjio broj radnika uvećan za broj kvalifikovanih radnika u odnosu na 31.12.19, (jer 3 nije manje od 3), što je dovoljno da se olakšice koriste.

SVM Support on 06.03.2020 07:35

Tatjana,
Korekcija: pošto je na dan 31.12.2019. bilo 3 radnika, a sad ih je novozapošljavanjem takođe 3, onda se broj radnika nije uvećao u odnosu na 31.12.2019. godine, pa se novozapolsleni ne smatra kvalifikovanim licem za olakšicu. Izvinite na prvom komentaru, a sad je to pojašnjeno i u samom tekstu.

Branislav Matijević on 28.02.2020 22:48

Poštovani,moje pitanje je da li starosni penzioner koji je u celoj 2019.godini imao privremeno odjavljenu preduzetničku radnju i koji istu nije aktivirao već ju je zatvorio u martu 2020.godine,ako otvori u aprilu 2020.godine novu preduzetničku radnju ima pravo na subvencije?

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 19:00

@Branislav Matijević,

Starosni penzioneri nemaju pravo na ove olakšice nevezano od statusa njihove preduzetničke radnje.

Marko on 28.02.2020 23:35

Postovanje, da li olaksice vaze i u slucaju kada pausalci zaposljavaju nove ljude, i da li posle nekog vremena (posle 30. aprila) moze da se osnuje doo i ti ljudi prebace u doo sa istim beneficijama? Hvala.

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 19:05

@Marko,

Pod pretpostavkom da ti novi ljudi jesu bili preduzetnici u 2019. godini, važno je da se sad do 30.04.2020. zaposle. Posle toga, mogu se ostvariti olakšice i nakon 30.04.2020. godine i kod d.o.o. i kod drugog poslodavca (i naravno pod pretpostavkom da su zadovoljeni svi ostali uslovi o kojima smo pričali u ovom članku).

Ako ti ljudi tokom 2019. godine nisu bili preduzetnici, onda nema žurbe do 30.04.2020. godine, jer je kako sad stoje stvari propisan rok za zapošljavanje do 31.12.2020. godine.

Andrijana on 29.02.2020 06:29

Da li prava na poreske olaksice imaju poslodavci koji zaposljavaju preduzetnike koja su u 2019 bili na isplati lične zarade i vodili dvojno knjigovodstvo?
Unapred hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 19:07

@Andrijana,

Naravno, pod uslovom da poslodavci zaposle te preduzetnike do 30.04.2020. godine. Olakšice nisu ograničene samo na preduzetnike-paušalce, nego i na preduzetnike sa isplatom lične zarade, i na preduzetnike sa samooporezivanjem.

Dragana Mijajlovic on 29.02.2020 17:35

Postovani,
Da li Agencije za privremeno zaposljavanje imaju pravo da ostvare olaksice za lica koja zaposle kod sebe i ustupe drugom poslodavcu,posto se lica sa agencija u Crosu prijavljuju pod sifrom132 a ne pod sifrom101.,iako se radi o ugovoru o radu?

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 19:24

@Dragana Mijajlović,

Po našem mišljenju, da li je kvalifikovano zaposleno lice, zaposleno na određeno vreme ili neodređeno vreme nema uticaja na mogućnost ostvarivanja olakšice.
Takođe, da li ga je zaposlila agencija za privremeno zapošljavanje (lizing radne snage) ili stvarni poslodavac, takođe nije od značaja za mogućnost ostvarivanja olakšice.

Bitno je dakle, da se :
1. Zaključi ugovor o radu (ne kaže kakav, da li na neodređeno ili određeno vreme) sa zaposlenim
2. Prijavi zaposleni na CROSO (ne kaže pod kojom šifrom)

Ivana Antonić on 29.02.2020 19:14

Hvala na odgovoru na moje pitanje:

"Ako radnik u DOO prestane sa radom, samoinicijativno (zbog odlaska u inostranstvo), 29,02,2020, a preduzeće u toku godine zaposli novog radnika koji ispunjava uslove kao novozaposleno lice, da li ima pravo na olakšicu po novom Zakonu?"

Dodajem da je radnik zaposlen 2018.god i da je razlog prestanka radnog odnosa isključivo zbog preseljenja iz zemlje. Firma je imala samo jednog zaposlenog i od 01.03.2020. ostaje bez radnika.

Hvala :)

Odgovori

Andrijana on 29.02.2020 19:21

Hvala Vam na odgovoru.
U kojim slučajevima poslodavac gubi pravo na olakšice?
Ako na dan 31.12.2019. ima 7 zaposlenih, u 2020. prijavi jednog zaposlenog za koga neće koristiti olakšice i 10 zaposlenih za koje će koristiti olakšice, u slučaju da jedan od zaposlenih prekine radni odnos (sve jedno koji zaposleni), kako će se to odraziti na olakšice?
Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 19:29

@Andrijana,
Ako jedan zaposleni prekine radni odnos (nije bitno kvalifikoani ili nekvalifikovani), olakšice ostaju svim zaposlenima.
Ali prema postavci vašeg zadatka :) zaposlenih je na vrhuncu bilo 7 + 1 + 10 tj. ukupno 18, pa prema tome, već ako drugi zaposleni ode, onda će ih biti samo 16, što je manje od 7 + 10 = 17.

Olakšicu gubi onaj koji je najpre došao u firmu kao kvalifikovani. Ako ih je više došlo istog dana kao najstariji kvalifikovani zaposleni, onda nije precizirano koji od njih gubi olakšicu, pa je naše mišljenje da o tome poslodavac može sam da odluči.

Tomaja on 01.03.2020 03:23


Pozdrav. S obzirom na to da se u propisima porez na zaradu vodi kao doprinos na teret zaposlenog, a PIO se deli na teret zaposlenog (14% osnovice) i na teret poslodavca (10% bruto iznosa), nejasno je da li se olakšica za PIO doprinos odnosi na ukupan iznos doprinosa za PIO ili samo na onaj deo doprinosa za PIO koji je na teret poslodavca.
Hvala unapred!

Odgovori

SVM SUPPORT on 02.03.2020 12:19

@Tomaja,

U zakonu precizno piše da se poslodavac koji zaposli kvalifikovanog novozaposlenog oslobađa obaveze plaćanja PIO doprinosa i na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zarade isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, po procentima navedenim u tekstu.

Gorana Novkov on 02.03.2020 12:15

Poštovani,

Kruži informacija da svaki prihod koji legne u martu, iako na fakturi piše zaključno sa 29. februarom, potpada pod kontrolu poreske, tj. da će se primenjivati načelo fakticiteta. Da li je ovo tačno?

Zbog čega bi nam dali do 30. aprila rok ako postoji rizik da prethodno budemo dodatno oporezivani?

Hvala!

Odgovori

SVM Support on 02.03.2020 12:31

@Gorana Novkov,

Po našem mišljenju, informacije koje kruže su opravdane. Naime, prema jednom članu zakona, Prihod ISPLAĆEN preduzetniku od profesionalnih i drugih intelektualnih usluga zaključno sa 1. martom 2020. godine, smatraće se prihodom od samostalne delatnosti bez obzira na prirodu njegovog odnosa sa nalogodavcem u smislu odredaba člana 85. Zakona, odnosno člana 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Da prevedemo na srpski: od dana 02.03.2020. godine, sve što nalogodavac isplati preduzetniku, BEZ OBZIRA na to kad je račun preduzetnik izdao nalodogavcu, neće se smatrati prihodom od samostalne delatnosti PA PODLEŽE načelu fakticiteta, tj. načelu utvrđivanja prirode poslovnog odnosa između preduzetnika i nalogodavca i određivanju druge vrste poreza, ako se utvrdi tako u postupku poreske kontrole.

Marko Stjepic on 02.03.2020 14:30

Postovani, da li osoba koja je radila u inostranstvu prethodnih par godina, znaci nema evidencije da je radila u Srbiji cele prethodne godine ali nije ni prijavljena na biro rada kao nezaposleno lice, bi mogao da upadne u neku od grupa navedenih
o kvalifikovanim novozaposlenim licem?
Tj da li bi poslodavac zaposljavanjem nekog Srbina iz inostranstva mogao dobiti iste povlastice?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:41

@Marko Stjepic,
U opštem slučaju - da. Uopšte se ne pominje kao uslov dobijanja olakšice da je lice prijavljeno na biro za nezaposlene.

Tatjana Savić on 03.03.2020 11:42

Poštovani, da li poreske olakšice važe ukoliko se radnik zaposli na pola radnog vremena?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:43

@Tatjana Savić,
Prema našem mišljenju, važe. U zakonu se ne pominje uslov da se zaposleno lice mora zaposliti na puno radno vreme.

Jelena Milankov on 03.03.2020 11:51

Poštovani, otvorila sam knjigovodstvenu agenciju prošle godine i korisnik sam subvencija. Želim da zaposlim radnika koji nije bio zaposlen u 2019. godini. Da li imam pravo na poreske olakšice iako sam korisnik subvencija?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:45

@Jelena Milankov,
Vi nemate pravo na ove poreske olakšice. Radnik kojeg zapošljavate ima pravo, ako zadovoljava ostale uslove navedene u ovom tekstu.

Mitrovic Jelena on 03.03.2020 13:32

Poštovani,

Da li mogu iskoristiti olaksice kvalifikovanih novozaposlenih kada otvaram firmu (preduzetnik) gde bi ja bila zaposlena? Nisam bila zaposlena godinu dana.

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 23:24

@Mitrovic Jelena,
Pardon, nije dovoljno jasno pitanje: Preduzetnik može da ima ličnu zaradu, ali nije kod sebe zaposlen - ne zasniva radni odnos. U tom smislu sami vi za sebe ne možete da ostvarite olakšicu ako osnujete preduzetničku agenciju. Ako osnujete d.o.o. u njemu se možete zaposliti i ostvariti olakšice. Međutim, čak i ako osnujete preduzetničku radnju, možete zapošljavati druga kvalifikovana novozaposlena lica, ako ispunjavaju uslove navedene u ovom tekstu.

Renata Djuric on 03.03.2020 15:36

Poštovani,
Hteli smo da zaposlio lice koje je na birou , nepunih 5 meseci, da li imamo olakšice ukoliko je zaposlimo

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:48

@Renata Djuric,

Činjenica da je osoba bila na birou 5 meseci nema uticaja na ovu vrstu olakšice. Važno je da osoba nije bila zaposlena tokom cele 2019. godine, a da li je bila na birou 1 dan ili svih 365 dana nema uticaja.

Mladen on 04.03.2020 11:40

Ako 31.12.2019. godine prestane radni odnos radniku zbog odlaska u penziju da li novozaposleni radnik u 2020 godini ima pravona olakšice ??

Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:49

@Mladen,
Pod pretpostavkom da je reč o istom radniku: starosni penzioneri ne mogu biti korisnici ove olakšice.

DRAGANA PETROVIĆ on 04.03.2020 15:35

Postovani, postoji li neki poseban nacin prijave za ovu kategoriju olaksica ili se prijave u CROS-u rade kao i za ostale.

Unapred hvala!

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:51

@Dragana Petrović,
Za sada nam nije poznato da se na CROSO platformi na poseban način prijavljuju ovakvi novozaposleni radnici.

Vesna Jankovic on 04.03.2020 17:44

Imam kvalifikovanog zaposlenog po članu 45dj, sa olaksicama. . Kako da prokjnizim zaradu. Na platnom listu je bruto na koji se obračunavaju socijalni doprinosi , a plaćam manje. Kako izgleda obrazac PPP PD ? Koja osnovica? Ona na koju se obračunavaju doprinosi ili umnjujem? Ništa mi nije jasno! Hvala!

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:52

@Vesna Jankovic,
Ovo su već knjigovodstvene konsultacije, a njih ne pružamo besplatno.

Svjetlana Jokic on 04.03.2020 22:41

Postovani,
Interesuje nas: tri preduzetnika pausalca,koji su u toku 2019 godine,i jos uvek imaju svoje preduzetnicke radnje,bi osnovalo novo privredno drustvo,kao troclano drustvo.Sca tri clana drustva bi se prijavilo u radni odnos.Sve bi to zavrsili do 30.4.2020.Da li ostvaruju olaksice za zaposlenje kvalifikovanog lica? I da li imaju ogranicenje po pitanju neto zarade?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:58

@Svjetlana Jokic,
Ostvaruju pravo na olakšice, prema navedenom. Nemaju ograničenje po pitanju neto zarade po ovoj vrsti olakšice.

Snezana Vasic on 04.03.2020 23:58

Da li osoba koja je placala doprinose za PIO po cl. 15, ima pravo na olaksice ako sklopi radni odnos?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 07:02

@Snezana Vasic,
Molimo za preciznije pitanje: po kom članu 15 ?

Tatjana on 05.03.2020 22:55

Da li olaksica moze da se iskoristi retroaktivno, i da li se uopste moze ostvariti ukoliko je kvalifikovani novozaposleni zasnovao radni odnos u januaru 2020., a za pravo na olaksicu saznao u martu,i da se od marta nastavi regularno sa olaksicom?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 07:07

@Tatjana,
Ovo je zanimljivo pitanje! Po našem mišljenju, uz ispravku odgovarajuće PPP-PD prijave moglo bi se pokušati. Druga je stvar što je olakšica nova i službenicima u Poreskoj upravi, pa nismo sigurni kakav je njihov stav po ovom pitanju. Tako da za sada jedino možemo da kažemo: ako ne probate, nećete ni saznati, a po našem mišljenju, zakonski osnov postoji :) !

Mladen on 06.03.2020 07:23

Na radno mesto radnika koji je otišao u penziju 31.12.2019 godine prima se novi novozaposleni radnik ! Da li on ima pravo na olakšicu ??
Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 07:30

@Mladen,

Korekcija: Odgovor je ne. Uslov je da se činom zapošljavanja novog lica poveća broj zaposlenih u odnosu na dan 31.12.2019. godine. Pošto je kod vas isti broj zaposlenih (sem ako se nije u međuvremenu još neko zaposlio), onda taj uslov nije ispunjen.

Snezana Vasic on 06.03.2020 09:27

Postovani,
Ako je lice samostalno placalo doprinose za pio po cl 15 Zakona o penzisko invaludskom osiguranju, nije bilo u radnom odnodu i nije bilo prijavljeno kod nacionalne sluzbe za zaposljavanje.
Da li ispunjava pravo na olaksicu ako zasnuje radni odnos?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 23:41

@Snežana Vasić,
Po našem mišljenju, da. U Zakonu o porezu na dohodak građana, član 21ž, stav 3 piše, razrešeno, ovako:
Kvalifikovanim novozaposlenim licem smatra se lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osnivača koji je zasnovao radni odnos u svom društvu.

Nezaposleno lice koje je samostalno uplaćivalo doprinos, po nama nema status osiguranika zaposlenog u smislu člana 11 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa stoga ispunjava uslove da bude kvalifikovano novozaposleno lice.

Nebojša on 06.03.2020 19:13

Poštovani,
interesuje me sledeća situacija, ako otvorim doo, zaposlim se u njemu i iskoristim pravo na olakšice, nakon par meseci zaposlim radnika koji nema pravo na olakšice, da li bi ja izgubio pravo na olakšice ako bi taj radnik nakon godinu dana dobio otkaz?

Odgovori

SVM SUPPORT on 07.03.2020 00:02

@Nebojša,
Evo malo matematički zasnovanog odgovora.
Recimo da je broj zaposlenih na 31.12.2019. godine A. Dakle, A=0.
Recimo da je broj zaposlenih na dan otkaza je bio 2, a pada na 1. Dakle, B = 1.
Recimo dalje da je Ukupan broj zaposlenih na 31.12.2019. (A) uvećan za broj zaposlenih koji koriste olakšicu (1) je C. Dakle, C = 0 + 1.
Uslov za gubitak olakšice je da je B < C.

I šta kažete: Da li biste izgubili olakšicu ?

Canji željko on 07.03.2020 00:20

Postovani
Zaposlio bih 2 radnika starija od 50 god starosti
a oni su u 2019 god primali materijalnu pomoć. Dali na njih imam pravo na olakšice. Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 07.03.2020 06:36

Canji Željko,

Ako nisu penzioneri, imate pravo. Bitno je da nisu bili u radnom odnosu tokom 2019. godine ni jedan jedini dan.

Nada Mirkovic on 07.03.2020 19:32

Da li Privredno drustvo, koje je podnelo zahtev za odlaganje placanja poreskog duga, a poreski dug nije po osnovu poreza i doprinosa na zarade, moze da ima subvencije za prijem u radni odnos kvalifikovanog novozaposlenog lica koji nije bio u radnom odnosu tokom cele 2019.godine i njegovim prijemom se uvecava broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019.godine, odnosno ako ima pravo na subvencije na zaposljavanje kvalifikovanog novozaposlenog lica da li to, mozda, ima nekakav negativan odraz na zahtev za odlaganje placanja poreskog duga? Ako ima, sta je u pitanju? Zahvaljujem na odgovoru.

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:20

@Nada Mirkovic,
Nigde u zakonu se ne navodi da je uslov za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica postojanje poreskog duga, niti nepodnošenje zahteva za odlaganje plaćanja poreskog duga. Ako su ispunjeni svi ostali zakonski preduslovi o kojima pišemo u tekstu, Privredno društvo o kojem govorite ima pravo na subvencije za zapošljavanje kvalifikovanog novozaposlenog lica. Po našem mišljenju, negativan odraz na zahtev za odlaganje poreskog duga ne bi smeo da postoji, međutim, podsećamo da postoji načelo fakticiteta po kojem je pravo poreskog službenika da ospori jednu vrstu poreza ako smatra da je trebalo da dođe do plaćanja druge vrste poreza.

Ivona on 08.03.2020 00:08

Postovani,

Nije mi jasna razlika izmedju olaksica iz clana 21ž 21e Zakona o porezu na dohodak, kada je rec o situaciji kada preduzetnik (nije bio u r.odnosu u 2019) osnuje svoj doo do 30.4.
Da li on potpada pod situaciju da je kvalifikovani novozaposleni i po tom osnovu ostvaruje olaksicu ili mora da vodi racuna da osnuje doo koji se bavi inovacionim tehnologijama i po tom osnovu ostvari olaksicu i da li ove olaksice iskljucuju jedna drugu (ako da, kada clan novog drustba bira koju zeli da ostvari) . Hvala!

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:30

@Ivona,
Olakšice isključuju jedna drugu. Po našem mišljenju, treba koristiti olakšicu po članu 21ž, jer je ona isplativija i manji je skup uslova tj. lakše ih je ostvariti. Jedino što je rok do 30.04.2020. godine, ali ima još vremena do tog datuma.

Miljan Kostic on 08.03.2020 11:57

Postovanje
Sin otvara ur tj brzu hranu tokom 2019 nije bio zaposlen niti osiguran. Dali ce kao vlasnik radnje imati pravo na olaksice, u pocetku bi radio sam. Redovno se javlja na biro

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:33

@Miljan Kostić,
Neće kao vlasnik radnje imati pravo na olakšice. Vlasnik UR ne može se zaposliti u svom UR, jer je to pojam preduzetnika, a on je fizičko lice. Ako bi sin otvorio d.o.o. i zaposlio se u istom, onda bi imao prava na olakšice po osnovu ovog teksta o kojem smo pisali, uz ostale ispunjene uslove.

Vladimir Maric on 10.03.2020 17:16

Postovani,preduzetnik sam ,zaposlio sam fizickog radnika -lice bez zanimanja i strucne spreme.Nema radnog staza od 2017 do 09.03.2020.(kada sam sklopio ugovor o radu sa njim)..Nisam znao za ovaj zakon da postoji u vezi olaksica pa.nisam naglasio u PIO da samo teba za zdrastvo da se prijavi,URADJEN JE NORMALAN UGOVOR I PRIJAVA.Da li mogu ostvariti olaksicu?

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:43

@Vladimir Maric,
Možete ostvariti olakšicu ako radnik i vi kao poslodavac zapošljavate sve ostale uslove koje smo naveli u tekstu.

Marko Aksentijević on 10.03.2020 20:01

Poštovani,
Koji ugovor o radu je potreban, da bi se ostvarile olakšice za kvalifikovana lica.
Unapred Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:45

@Marko Aksentijević,
Nikakvi posebni članovi ugovora o radu nisu potrebni da bi se ostvarila olakšica za kvalifikovana lica. Ukratko - mora postojati ugovor o radu, radnik se mora prijaviti u Fondu za obavezna osiguranja i ne sme biti zaposlen tokom 2019. godine.

Dušan Aksentijević on 10.03.2020 20:11

Poštovani,
naša firma je ortačko društvo sa jednim zapošljenim na kraju 2019. godine.
Zapošljeni krajem marta ide u penziju. Ako zaposlimo lice sa preko 50 godina života, koje u toku 2019. godine, nije bilo u radnom odnosu, da li ostvarujemo olakšice za kvlifikovano lice
Unapred Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:49

@Dušan Aksentijević,

Ako se zasnivanjem radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. decembra 2019. , onda imate pravo na olakšice.
Vi ste 31.12.2019. imali 1 zaposlenog. Potom je u martu 2020. godine broj zaposlenih pao na nula, odlaskom u penziju tog jednog zaposlenog. Zapošljavanjem novog zaposlenog (bez obzira na godine života), ponovo ćete imati 1 zaposlenog, što znači da niste povećali ukupan broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019. godine. Znači, nemate pravo na olakšice.

Milena M. on 10.03.2020 21:50

Preduzetnicka radnja otvorena u novembru 2018. ali bez pocetka datuma poslovanja i nikad aktivirana (iako je status u APR-u aktivan).

Po kom kriterijumu ispunjavam uslov za olaksice - kao preduzetnik ili kao nezaposleno lice? Tj, ako otvorim doo kao suvlasnik sa drugim preduzetnikom kada se prijavljujem u radni odnos u tom doo? Do kraja aprila ili od maja?

Hvala na odgovoru

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:53

@Milena M.
Obzirom da ste bili preduzetnik tokom 2019. godine, morate otvoriti d.o.o. (bez obzira da li ste jedini vlasnik ili kao suvlasnik sa još nekim), zaposliti se u tom d.o.o. do 30.04.2020. godine da biste imali pravo na olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica.

Slobodan on 11.03.2020 17:06

Postovani,
da li imam status kvalifikovanog novozaposlenog lica ako sam osnovao agenciju (paušalno oporezivanje) iz radnog odnosa u oktobru 2018. godine, bio zapošljen do kraja februara 2019. godine , a zatim nastavio da radim samo kao paušalac cele 2019. godine? Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:55

@Slobodan,

Na žalost nemate status kvalifikovanog novozaposlenog lica, jer ste bar jedan dan tokom 2019. godine bili u radnom odnosu. Činjenica da ste imali preduzetničku radnju tokom 2019. godine ne menja stvari.

Željko on 13.03.2020 11:44

Radnica je zatrudnela i otišla je na trudničko u 2018 god ...u međuvremenu je firma zatvorena u decembru 2018....primala je trudničko do januara 2019 zajedno sa januarom....nema ni jedan dan radnog staza u 2019 ...dali zbog tog trudničkog ima pravo na nove olakšice ......hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 10:07

@Željko,
Kako pišete: Pošto radnica tokom 2019. godine nije bila nijedan dan u radnom odnosu, ima pravo na nove olakšice.
Činjenica kad joj je isplaćeno bolovanje (tokom januara 2019. godine) ne utiče na kvalifikaciju za novozaposleno lice po ovom propisu.

Vesna on 14.03.2020 08:57

Postovani

Zanima me da li novozaposleni koji je u 2019.god bio na evidenciji NSZ i imao ugovor o strucnom usavrsavanju ima pravo na subvenciju ako je zaposlen u mojoj radnji od 01.02.2020.?Koju sifru prihoda u prijavi PPP-PD trebam da stavim da bi za zaposlenog ostvarila pravo na olaksice po novom propisu?

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 10:16

@Vesna,
Ima pravo, ako su ispunjeni ostali uslovi (povećao se broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019).
Šifra PPP PD je pitanje za vašeg knjigovođu.

Aleksandar on 19.03.2020 11:02

Nisam radio predhodnih godina. Na birou sam 3 meseca. Želim da budem paušalac. Da li stičem pravo na olakšice kao kvalifikovani nezaposleni?

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.03.2020 07:38

@Aleksandar,
Ako osnujete paušalnu preduzetničku agenciju, ne stičete pravo da budete kvalifikovano novozaposleno lice, jer osnivanjem paušalne preduzetničke agencije se NE ZAPOŠLJAVATE u istoj. Morali biste da osnujete d.o.o., da se zaposlite u istom, ili da se zaposlite u nečijem tuđem d.o.o. da biste se stekli uslovi da se smatrate kvalifikovanim novozaposlenim licem.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.