"SVM" saznaju - u Poreskoj upravi 274 bogataša predalo poreske prijave

23.03.2013

“SVM Ujedinjena poslovna rešenja” vam prenose da je, prema saopštenju koje je poslala Poreska uprava Srbije, u tu instituciju do 19. marta pristiglo 16.160 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana, dok je do istog datuma Poreska uprava primila 174 informativne prijave građana, čija imovina premašuje 35 miliona dinara.

 

Kako saznaju “SVM Ujedinjena poslovna rešenja” iz izvora u Poreskoj upravi, do danas je pristiglo ukupno 274 informativnih prijava. Odnosno, toliko je građana čiji su prihodi veći od 350.000 evra, podnelo poreske prijave. Knjigovodstveneusluge.rs podsećaju građane da rok za informativne prijave ističe 31. marta, do kad se očekuje da deset puta više građana prijavi prihode i imovinu.

 

S druge strane, zakonski rok za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak za 2012. godinu je već istekao 15. marta. Svima koji su u prijavi naveli netačne podatke ili nisu ni podneli prijavu, prete kazne od 50 do 500 evra, podsećaju knjigovodstvene agencije.

 

Objašnjenje knjigovodstvenih agencija:

 

Informativnu poresku prijavu podnose svi građani čiji prihodi premašuju 35 miliona dinara. Podsećanja radi, svi kojima se prijavljena imovina ne slaže s prihodima, moraće da plate porez na “razliku” od 20 odsto. Unakrsna provera prihoda i imovine, počinje već od 1. aprila 2013. podsećaju Knjigovodstveneusluge.rs.

 

Prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za prethodnu godinu, trebalo je da podnesu svi koji su u 2012. kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez. Dakle, svi čiji je dohodak prešao cifru od oko 120.000 dinara. Ova obaveza obuhvata sve građane- rezidente Srbije, uključujući i - rezidente - odnosno one koji borave u Srbiji duže od godinu dana, bez obzira što nemaju državljanstvo.

 

Kako se obračunava porez na dohodak?

 

Kako je u svom saopštenju navela Poreska uprava, godišnji porez na dohodak građana obračunava se primenom stope od 10 odsto na poresku osnovicu, odnosno oporezivi dohodak, obveznicima čiji je dohodak za oporezivanje manji od 4,13 miliona dinara.

 

Obveznicima koji ostvare dohodak za oporezivanje veći od 4,13 miliona dinara, na poresku osnovicu preko ovog iznosa, porez će se obračunavati po stopi od 15 odsto, saopštila je Poreska uprava.

 

“Svako fizičko lice koje ne podnese poresku prijavu ili je podnese neblagovremeno, ili je ne podnese nadležnom poreskom organu, ili u prijavi ne navede tačne podatke od kojih zavisi visina poreza, biće kažnjeno za prekršaj novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara”, stoji u saopštenju Poreske uprave.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.