Požurite i preko nas završite plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019.godinu

07.05.2020


Fizička lica koja su u prošloj 2019.godini ostvarila dohodak veći od neoporezivog iznosa (2.729.304 dinara) obavezni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana. Zakonom o porezu na dohodak građana obuhvaćeni su rezidenti Republike Srbije (radi se o poreskim obveznicima koji su dohodak ostvarili u Srbiji i u drugim državama) i nerezidenti Republike Srbije ( radi se o poreskim obveznicima koji su dohodak ostvarili samo u Srbiji).


Šta je dohodak i koje sve vrste prihoda podležu oporezivanju?

 

Kako je predviđeno samim Zakonom o porezu na dohodak građana, porez na dohodak građana plaćaju sva fizička lica koja su ostvarila prihod koji podleže oporezivanju. Oporezivi prihod predstavlja razliku između bruto prihoda i troškova koje je obveznik imao pri njihovom ostvarivanju i očuvanju. Dohodak predstavlja zbir oporezivih prihoda ostvarenih u kalendarskoj godini.

Pod dohotkom se podrazumeva godišnji zbir:

  1. Zarade iz čl.13 do 15 b Zakona o porezu na dohodak građana,
  2. Oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz čl. 33 stav 2 i čl. 40 ovog zakona,
  3. Oporezivog prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine iz čl. 55 i čl. 60 ovog zakona,
  4. Oporezivog prihoda od nepokretnosti iz čl. 65v ovog zakona,
  5. Oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz čl. 82 stav 3 i 4 ovog zakona,
  6. Oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz 84 a ovog zakona,
  7. 6a. Oporezivog prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz čl.84 b ovog zakona,
  8. Oporezivih drugih prihoda iz čl.85. ovog zakona

godisnji porez na dohodak gradjana

 

Kako razlikovati dohodak za oporezivanje i osnovicu godišnjeg poreza?


Dohodak za oporezivanje predstavlja razliku između ostvarenog dohotka samog obveznika i neoporezivog iznosa (npr. 5.000.000 - 2.729.304 = 2.270.696 dinara).

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana ima pravo na lične odbitke.

Lični odbici predstavljaju način umanjenja dohotka za oporezivanje i oni iznose:

za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez ili 363.907 dinara,
za izdražavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez ili 136.465 dinara,

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje. Samo jedan poreski obveznik može da ostvari lični odbitak za određenog izdržavanog člana porodice.

Sam obračun osnovice godišnjeg poreza je oporezivi dohodak i predstavlja razliku između dohotka za oporezivanje (pod tim se podrazumeva zarada, prihodi od samostalne delatnosti, zakup od izdavanja nepokretne imovine itd) i ličnih odbitaka.

Na oporezivi dohodak se plaća godišnji porez na dohodak koji iznosi:

na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade - 10% ili do iznosa 5.458.608 dinara
na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade - 10% na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade + 15% na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade (npr. na oporezivi dohodak od 7.000.000 dinara plaća se 10% na 5.458.608 dinara
i 15% na razliku od 1.541.392 dinara)

Kod paušalnog utvrđivanja prihoda razlikuje se da li paušalac preduzetnik samostalno obavlja delatnost i nema drugih prihoda, u tom slučaju neće biti obveznik godišnjeg poreza na dohodak. U slučaju da paušalac preduzetnik ostvaruje i druge prihode, u tom slučaju postaje obveznik godišnjeg poreza na dohodak.
 

Rok za podnošenje poreske prijave


Građani su dužni da do 15.05.2020.godine podnesu poresku prijavu za godišnji porez za dohodak građana. Ako to radite sami morate da imate elektronski sertifikat, da pripremite odgovarajuću dokumentaciju: PPP potvrde da ste isplatili prihode tokom 2019.godine radi obračuna poreske osnovice i lična dokumenta članova porodice ukoliko koristite lične odbitke za njih. Ili možete da se obratite pouzdanoj knjigovodstvenoj agenciji koja će umesto vas pripremiti i predati poresku prijavu. Samo je potrebno da dostavite vaš elektronski sertifikat kako bi knigovođa mogao da pristupi elektronskom servisu Poreske uprave.

Komentari (14)

Jasminka Špirić on 11.05.2020 10:21

Odličan tekst. I koristan.

Odgovori

Admin sajta on 11.05.2020 15:04

@Jasminka,
Hvala na komentaru :) !

Predrag Đurić on 12.05.2020 14:05

Hvala na izuzetno korisnom uputstvu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak! Pošto sam paušalac, i to mi je jedini prihod, koji član zakona određuje da u tom slučaju nema obaveze za godišnji porez na dohodak?

Odgovori

Admin sajta on 14.05.2020 16:36

@Predrag Đurić,
Nije važan član zakona. Kod paušalaca, to je oporezivi prihod, tj. godišnja osnovica za porez odnosno doprinose (mesečna osnovica x 12). Taj iznos u praksi nikad nije veći od 800 000 dinara te je niži od granice određene za godišnji porez na dohodak građana (u 2019. godini 2,729,304.00 dinara).

Marko Petrović on 12.05.2020 17:54

Poštovanje

Zanima me jel kredit dobijen u treba prijaviti kao 'prihod'

Unapred zahvalan

Odgovori

Admin sajta on 14.05.2020 16:16

@Marko,
Ne razumemo pitanje. Kredit dobijen u banci ?

Zdeno Đorđević on 14.05.2020 17:31

Dali je penzija dohodak?

Admin sajta on 14.05.2020 21:21

@Zdeno Đorđević,
Nije. Penzija je davanje od strane države koje nema protivčinidbu. Dohodak je naknada za neku uslugu ili za neki rad.
Nema dohotka, nema poreza.

Ljiljana Mijatovic on 13.05.2020 13:32

Postovani
Molim da mi pomognete. Moj dever je prosle godine uzeo otpremninu za 36 godina rada u Telekomu. Novac je uplacen na njegov racun. Da li i koliko treba za 2019. Godinu da plati porez na dohodak? Ukoliko treba da plati kakav je postupak?
Unapred hvala na odgovoru

Odgovori

Admin sajta on 14.05.2020 16:51

@Ljiljana Kovačević,

Postupak je opisan u članku. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, možete nas kontaktirati na office@svmresenja.com

marko milojevic on 14.05.2020 16:26

Postovanje
ukoliko dobijem kredit u banci kao fizicko lice dali je potrebno da prijavim taj kredit kao prihod ?
dobio sam kredit prosle godine tj 2019 godine
Unapred zahvalan

Odgovori

Admin sajta on 14.05.2020 17:08

@Marko Milojević,

Kredit je priliv novca na vaš račun, ali nije dohodak. Tj. niste izvršili ništa kao protivčinidbu (ništa niste pružali kao rad ili kao uslugu) za taj novac. Prema tome, kredit ne ulazi u zbir za godišnji porez na dohodak građana.

Nevenka Ljubicic on 14.08.2020 21:07

Molim vas da mi odgovotite da li se na penzije placa porez na dohodak

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 15:57

@Nevenka Ljubičić,
Na penzije se ne plaća porez na dohodak, shodno članu 9 , stav 1, tačka 17 Zakonu o porezu na dohodak građana.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.