OD 1.1. 2020. NEOPOREZIVI IZNOS NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA SE IPAK MORA DOKUMENTOVATI

12.01.2020

 

Usvojene su izmene Zakona o porezu na dohodak građana (Službeni glasnik RS, broj 86 od 6.12.2019. godine) u kojem je, između ostalog predviđena dopuna člana 18. stav 1. tačka 1), koja se odnosi na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada. Predviđeno je da ova odredba glasi ovako:

 

„...Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu:

1) naknade dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.914 dinara mesečno;...“

 

Ova izmena stupila je na snagu od 1.1.2020. godine.


U odnosu na prethodno važeću odredbu, dodata je reč „dokumentovanih“. 

 

Šta ovo znači u praksi? Poslodavac ima 3 opcije:

  1. Može da pokuša da organizuje da mu zaposleni dostavljaju račune za prevoz, kakav god tip prevoza zaposleni koristili,

  2. Može da kupi sam karte za prevoz zaposlenima,

  3. Može da odluči da plati dodatni porez.

 

Pokušaćemo redom da objasnimo sve tri opcije:

 

1. Isplata naknade troškova prevoza uz dostavljanje računa od strane zaposlenih

 

Poslodavac isplaćuje zaposlenima naknadu za troškove prevoza, uz korišćenje neoporezivog iznosa (trenutno 3914 dinara), ukoliko se ti troškovi dokumentuju.

Ova opcija podrazumeva sakupljanje računa kao dokaza da je isplaćena naknada stvarno i iskorišćena za prevoz (to je po novom zakonu uslov za korišćenje neoporezivog iznosa).

Ovo je zasigurno najmanje isplativa opcija što se tiče utrška vremena, jer zahteva angažovanje i poslodavca i zaposlenih za prikupljanje računa za pravdanje prevoza. Dodatno, ovom opcijom su u odnosu na dosadašnji zakon oštećeni zaposleni koji su mogli da dođu na posao bez korišćenja plaćenog vida prevoza (biciklom, pešice, električnim trotinetom, liftom itd.).

Ali stoji da ova opcija donekle može biti opravdana za aktivnosti poslodavca, ako npr. ima malo zaposlenih kod poslodavca, pa dodatno angažovanje nije preveliko i ako većina zaposlenih uredno prikuplja dokaze o načinu prevoza. Motiv za ovu opciju poslodavcima je što se ipak obezbeđuju dokumentovani troškovi prevoza i onda poslodavac ne plaća nikakve dodatne dažbine.
 

 

2. Kupovina mesečnih prevoznih karata i naknada troškova goriva

 

Poslodavac kupuje zaposlenima mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju. Račun od javnog preduzeća (ili njihovog zastupnika za prodaju karata) se svakako smatra dokumentovanim troškom.
Ovo je najekonomičnija opcija, jer nema dodatnih troškova za poslodavca, ali ne uvažava slobodu izbora zaposlenog koju vrstu prevoza će koristiti za dolazak i odlazak sa posla (Ranije je naknadu za prevoz mogao da potroši na bilo šta, a sad mu poslodavac za taj iznos kupuje mesečnu kartu). Takođe, zaposleni koji na posao idu sopstvenim vozilom, moraju da vode računa da im ukupan iznos računa za gorivo ne prelazi neoporezivi iznos prevoza, što predstavlja dodatnu komplikaciju i za zaposlene, i za poslodavca koji bi morao da uvodi dodatne procedure kontrole pravdanja na ovaj način dokumentovanih troškova.

 

 

3. Isplata naknade troškova prevoza uz plaćanje poreza

 

 

Poslodavac isplaćuje zaposlenima naknadu za troškove prevoza, uz plaćanje poreza na dohodak, ukoliko se ti troškovi ne dokumentuju.
Poslodavac koji ne želi ili nije u mogućnosti da sakuplja račune za prevoz od zaposlenih, neće moći da koristi neoporezivi iznos, odnosno biće u obavezi da plati porez na ceo iznos naknade za prevoz koju isplati zaposlenima. 
U tom slučaju poslodavac ima dodatni trošak poreza od 10% na bruto odnosno 11,11% na neto iznos isplaćene naknade za prevoz. 
 

 

Primeri iznosa poreza

 

 

Npr. ako je trošak prevoza zaposlenom 5000 dinara mesečno, a zaposleni nije doneo račun za pravdanje te naknade za prevoz, onda neoporeziv iznos prevoza nije 3914 dinara, nego 0 dinara, pa se porez od 11.11% računa na svih 5000 dinara, odnosno 10% na 5555.55 dinara. 

Ukoliko bi zaposleni doneo račun za pravdanje naknade u iznosu od 3000 dinara, onda bi neoporeziv iznos bio 3000 dinara, a poslodavac bi platio porez na ostatak od 2000 dinara (222.22 dinara). 

Ukoliko bi zaposleni doneo račun za pravdanje naknade u iznosu 4000 dinara, onda bi svakako neoporeziv iznos bio 1086 dinara, jer iznos od 4000 dinara je preko propisanog iznosa od 3914 dinara koji je u svakom slučaju oporeziv.

 

Obzirom na visinu iznosa poreza, ovo je preporučena opcija, jer smatramo da je niža od troška radne snage za prikupljanje i vođenje evidencija o dokumentovanim troškovima prevoza od strane zaposlenih, sem u slučajevima kad velika većina zaposlenih uredno donosi verodostojne račune za pravdanje troškova prevoza na posao i sa posla.

 

 

Da li je ovo priznat trošak u poreskom bilansu ?

 

Naknada troškova prevoza zaposlenih ne može ni u kom slučaju biti nedokumentovan trošak u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Prema našem mišljenju, taj trošak se prema važećim odredbama pomenutog zakona uvek priznaje u poreskom bilansu u poreskom periodu, uz uslov da je izvršena isplata naknade u istom poreskom periodu (što je uglavnom poslovna godina za veliku većinu poslodavaca).

Komentari (100)

Maki on 31.01.2020 14:32

Poštovani,

Tekst je odlična, razumljiv i odgovara na sve nedoumice u vezi sa ovom zavrzlamom oko računa za prevoz. Zanima me jedna stvar, koja bi, verujem, bila dobra da se ubaci u tekst: ukoliko je poslodavac odlučio da plati najviši neoporezivi iznos za prevoz, uz dokumentovanje računa, da li se u tom slučaju plaća porez na razliku između cene prevoza u javnom saobraćaju i najvišeg neoporezivog iznosa? Za koga je u tom slučaju najviši neoporezivi iznos? Za ljude koji žive van Beograda, a u njemu rade? Hvala najlepše.

Odgovori

SVM SUPPORT on 12.02.2020 15:12

@Maki,
Prema našem mišljenju, za iznos razlike između cene prevoza u javnom saobraćaju (koja se dokumentuje računom ) i neoporezivog iznosa dokumentovanog troška treba platiti porez, jer je taj iznos nedokumentovan.
Ovaj deo pitanja oko najvišeg neoporezovanog iznosa ne razumemo. Pod pretpostavkom da se radi o pitanju ko treba da plati porez, porez plaća poslodavac, a tačno je, iznos neoporezivog iznosa najpre će premašiti zaposleni sa boravištem van Beograda koji rade na radnom mestu u Beogradu.

Vladimir on 08.02.2020 21:45

Poštovani, postoji rešenje i vrlo je jednostavno makar za one koji zaista dolaze sopstvenim prevozom na posao.
Jendnostavno platite račun za gorivo na pumpi debitnom bankovnom karticom i uz fiskalni račun dobijate i slip na kome je ispisano ime i prezime vlasnika pomenute kartice.
To je neoborivi dokaz da ste imenom i prezimenom sipali to jest platili gorivo na nekoj od pumpi.
Pozdrav!

Odgovori

Vlajko Rosic on 06.03.2020 11:17

Da, sad "kao" svi imaju debitne platne kartice..........

Vladimir on 09.02.2020 14:53

Ukoliko se troškovi prevoza dokumentuju, moja preporuka svima je da na pumpi ne plaćaju u kešu već da to isključivo učine svojom bankovnom debitnom karticom. Jedino u tom slučaju dobiće uz fiskalni isečak i slip na kome će pisati njihovo ime i prezime, ono što upravo nedostaje na samom fiskalnom isečku.

Odgovori

Jović Slavica on 21.02.2020 12:11

Poštovanje, sta se desava sa zaposlenima koji zive odmah do škole ili preko puta škole, u mestu u kome ne postoji gradski prevoz? Da li i oni imaju pravo na troškove prevoza i kako se oni računaju? Hvala i pozdrav

Odgovori

SVM SUPPORT on 21.02.2020 12:52

@Jović Slavica,
Gledano po zakonu, poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom prevoz na posao i sa posla. Zaposlenima koji se nalaze blizu mesta rada nije potrebno obezbediti prevoz. Šta se smatra da je "blizu" mesta rada treba biti uređeno opštim aktom poslodavca.
Sa druge strane, ukoliko poslodavac isplati troškove prevoza zaposlenom, morao bi da se dokumentuje trošak da bi taj trošak bio neoporeziv. U tekstu smo pisali o načinima dokumentovanja troška. Ako trošak prevoza nije dokumentovan, poslodavac je dužan da obračuna 11.11% poreza na iznos koji je isplatio svakom zaposlenom (ne računa se granica neoporezivog iznosa koja je trenutno 3988,00 dinara).
Znači, nema smetnji da poslodavac isplati zaposlenima koji su preko puta škole bilo koji iznos troška za prevoz, ali ako nije dokumentovan, mora još da obračuna i plati 11.11% poreza na taj iznos.

Bojan Saric on 25.02.2020 17:49

Do kog datuma je poslodavac obavezan da uplati zaposlenom naknadu za prevoz za tekuci mesec?
Hvala, Bojan.

Odgovori

SVM SUPPORT on 26.02.2020 23:13

@Bojan Saric,
U Zakonu o radu je definisano da zaposleni ima pravo na naknadu za prevoz za odlazak i dolazak sa posla, ali nije preciziran rok za poslodavca do kad je mora isplatiti.

Baki Mikic on 27.02.2020 23:43

Poštovani,
Interesuje me, da li poslodavac moze po sopstvenom nahodjenju da odredi cenu prevoza? Radim u firmi gde se ne uklapamo ni sa jednim javnim prevozom, pa smo u obavezi da dolazimo autom na posao. Poslodavac nam placa putne troskove 2500, a realni troskovi prevoza su ako uzmemo u obzir cenu karte autobusa za dolazak i odlazak sa posla 7200. Traze da se dostavi fiskalni racun svakog meseca u iznosu od 2500, ako ima vise na tom racunu, ne priznaje se. Hvala unapred na odgovoru.

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.02.2020 07:32

@Baki Mikic,
Zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak na posao i odlazak sa posla u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz;

Poslodavac je dakle dužan da zaposlenom obezbedi prevoz na posao i sa posla, u skladu sa opštim aktom, odnosno ugovorom o radu. To može učiniti tako što će da obezbedi sopstveni prevoz ili da plati zaposlenima trošak koji imaju za prevoz na posao i sa posla do iznosa karte javnog prevoza.
Ako je iznos javnog prevoza takav da je 2500 dinara mesečno i ako je taj trošak goriva dokumentovan (postoji gotovinski računi), poslodavac je ispunio zakonsku obavezu, po našem mišljenju. Ovo ne znači da poslodavac ne može da uredi akt ili ugovor tako da plaća više od tog iznosa, što bi bilo fer.
Ako je iznos javnog prevoza 7200 dinara mesečno a ne postoji ni organizovan prevoz od strane poslodavca, po našem mišljenju, poslodavac nije ispunio zakonsku obavezu.

Za Bu on 28.02.2020 16:34

Putni troskovi koje dobijamo,iznose manje od cene autobuske karte gradskog prevoza u JEDNOM PRAVCU,pomnozeno sa brojem radnih dana! Od pocetka uvodjenja ovog zakona,nista se nije promenilo! Koliko ce poslodavac platiti porez,ako ne dokumentuje takvo placanje!

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 18:59

@Za Bu,
Poslodavac bi trebalo da obračuna i plati porez na celokupan iznos prevoza koji nije dokumentovan.
Druga je stvar što prema iskazanom, poslodavac ne isplaćuje iznos za prevoz na rad i sa rada po zakonu.

Biljana Stamatovic on 06.03.2020 16:34

Ako radim u firmi koja je preko puta moje zgrade, da li je poslodavac u obavezi po zakonu da mi placa prevoz, nebitno da li je markica ili novac? Ili to zavisi od poslodavca do poslodavca... Sta zakon kaze?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 23:52

@Biljana Stamatović,

Trenutno važeći propis je Zakon o radu, koji kaže da zaposleni ima pravo na naknadu U SKLADU SA OPŠTIM AKTOM i UGOVOROM O RADU za dolazak na posao i sa posla, u visini cene prevozne karte.
Dakle, poslodavac bi trebalo opštim aktom (npr. Pravilnikom o radu) da uredi pod kojim uslovima ima smisla da naknadi zaposlenom prevoz. Npr. može propisati da svi zaposleni koji žive u krugu od 500m od posla nemaju pravo na naknadu za prevoz, jer nemaju realnu potrebu da ga koriste.

Aleksandra Antic on 07.03.2020 02:32

Postovani
Juce sam bila da predam zahtev za pravo na deciji dodatak i odbili su limit je 109750 za 4 clana a moj suprug je imao112000 prosek za 3 meseca s tim sto je poslodavac u ugovorenu neto zaradu uracunao i putne troskove za koje ne placa .u banku uvek odvojeno uplacaju putne troskove i platu.u obracun nema dokaz da mu se uplacuju putni troskovi, INTERESUJEME DALI POSLODAVAC IMA PRAVO DA U NETO ZARADU ZA RAD URACUNA I PUTNE TROSKOVE U DECIJOJ ZASTITI SU MI REKLI DA NEMA PRAVO, INTERESUJE ME VASE MISLJENJE. I KOJI DOKUMENT TREBA DA TRAZI MOJ SUPRUG OD POSLODAVACA BEZ TIH PUTNIH TROSKOVA IAMAMO PRAVO NA DECIJI DODATAK, POZDARAV HVALA NA ODGOVORU UNAPRED

Odgovori

SVM SUPPORT on 07.03.2020 06:54

@Aleksandra Antic,

Zakon kaže da se pravo na dečiji dodatak može ostvariti ukoliko članovi porodice, ne poseduju novčana I DRUGA likvidna sredstva u vrednosti većoj od iznosa dve prosečne zarade po zaposlenom u Republici bez poreza i doprinosa, a po članu porodice, u trenutku podnošenja zahteva.
Po našem mišljenju, putni troškovi su likvidna sredstva koja je trebalo prikazati na dokumentu proseka mesečnih primanja. Pa ako su ona veća od propisanog cenzusa, onda je službenik iz Fonda ispravno postupio.
Druga je stvar da li poslodavac ima pravo da uračuna troškove u neto zaradu. Neto zarada je jedno, a naknada troškova prevoza je drugi pojam, koji ne predstavlja zaradu. Međutim, nigde nije propisano šta dokument Obračunski list zarade NE TREBA ili NE SME da sadrži. Propisani su samo elementi koje TREBA da sadrži. Što se tiče dokumenta Prosek primanja za n meseci unazad, ni on nije odrđen šta treba da sadrži, ali uobičajeno je da sadrži samo bruto i neto zaradu po mesecima, zbir i prosek za sve mesece, ponekad prosek po času.

Bojan Jokic on 11.03.2020 22:44

Postovani,sta raditi ako poslodavac ne placa prevoz? U mom slucaju poslodavac nece da placa prevoz a svi dolazimo na posao autobusom? Havala

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:58

@Bojan Jokić,
Zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa posla. Pravo je određeno ugovorom o radu ili opštim aktom poslodavca. Ukoliko poslodavac ne ispunjava vaša prava u skladu sa ovim dokumentima, potražite pravdu - obratite se pravniku ili advokatu.

Natasa J on 17.03.2020 01:12

Postovani,
U firmi u kojoj radim mi je odobrena naknada troskova prevoza.
Idem na posao sopstvenim prevozom i iznos racuna za gorivo mora da bude 3500 dinara da bi troskovi mogli da budu refundirani, ali mi nije jasna jedna stvar.
Da li mora da se prilozi JEDAN racun u tom iznosu ili moze i vise racuna koji po zbiru iznose tu sumu novca?
Hvala unapred na odgovoru
Natasa J.

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 10:20

@Natasa J,
Ovo bi moglo biti propisano nekim opštim aktom ili odlukom poslodavca. U opštem slučaju, nigde ne piše da mora biti priložen jedan račun, piše samo da trošak prevoza mora biti dokumentovan.

Maja V on 18.03.2020 17:05

Postovani,
zanima me informacija/clan zakona, vezano za drzavne i verske praznike.
Naime poslodavac nece da mi isplati celokupnu sumu za troskove prevoza/markice, jer nisam radila za drzavne i verske praznike. te racunaju da nemam ceo mesec rada. Iako trazim dodatne infomacije na osnovu cega mi nisu isplatili celokupan iznos, iako kupovina markice/goriva je za ceo mesec, a ne za sve dane osim za praznike.
Da li postupaju ispravno ili ako ne postupaju ispravno, kako im mogu dokazati ?
hvala unapred.

Odgovori

SVM Support on 29.03.2020 06:59

@Maja V,

Informacije možete videti u nekom opštem aktu poslodavca (Pravilnik, odluka itd.) ili u vašem ugovoru o radu.
Zakon nije određen do te mere da definiše kad će zaposleni da ide na posao a kad neće. Uglavnom, ako je u tim aktima rad u vašoj firmi organizovan tako da se za vreme državnog i verskog praznika uobičajeno ne radi ili, da je definisano tako da se naknada za prevoz isplaćuje samo po danu kad se dolazi na posao, onda ima šanse da je poslodavac postupio u skladu sa tim aktom.

Vasic Zorica on 18.03.2020 20:53

Postovani,
Da li je vazeci racun za prevoz, ako je gorivo toceno 28.02. a predato za tekuci mesec Mart.
Danas su me obavestili da ne vazi. A tako predajem racune vec duze vreme,i nije bilo problema.
Hvala unapred!
Pozdrav

Odgovori

SVM Support on 29.03.2020 07:13

@Vasic Zorica,

Čak ni ova situacija nije dovoljno precizirana zakonom. Naime, zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz. Taj dokument koji je osnov za naknadu troškova zaposlenom mora biti neki račun. Ali nigde nije precizirano u zakonu da taj račun mora glasiti na mart, ako su troškovi za mart. Ovo može biti definisano u opštem aktu poslodavca ili u vašem ugovoru o radu, ali bi bilo pošteno da vas je poslodavac na vreme upozorio ili pojasnio pod kojim uslovima će trošak biti dokumentovan i na osnovu kog internog propisa.

Sandra on 18.03.2020 23:43

Dobro veče .Radim u jednoj bolnici,dolazim sopstvenim prevozom a nekad i taksijem (divljim)ostavila sam im predračun i cenu dnevne karte ,posle par dana javljaju da je doslo do promene u zakonu i da moramo da dostavljamo fiskalne račune sa pumpe ! Pa te račune moramo da isfotokopiramo da originale zakacimo na kopije ,mali putni moraju da budu na jednom racunu odvojeno od velikih zato sto jedna osoba radi obracun za male druga za velike .Bukvalno da im sve sažvakamo.Ja sam čula, a ne znam da li je tačno da nije po zakonu da nam traze fiskalne račune?I da mogu da ih tužim za to.Ako sam im dostavila predracun i cenu dnevne karte sta koga briga kako cu ja doci.Znam ljude koji idu taxijem kako oni da nabave račune? Moraju da skupljaju od drugih ljudi koji voze ...Ako mozete to malo da mi pojasnite

Odgovori

SVM Support on 29.03.2020 07:34

@Sandra,
Da bi se vaš poslodavac oslobodio obaveze plaćanja poreza na naknadu prevoza na celokupan iznos naknade koju isplaćuje vama, potrebno je da postoji dokumentovan trošak. Reč "Dokumentovan" ukazuje na to da je potrebno da postoji verodostojna računovodstvena isprava. Ona ne mora biti račun, ali prema svim stavovima i mišljenjima ministarstva, izgleda da se insistira na tome da taj dokument bude nekakav račun. Ako je u pitanju "gotovinski račun", on bi trebalo da glasi na fizičko lice, ukoliko je moguće da vam taksista ili da vam se na benzinskoj pumpi izda gotovinski račun koji bi glasio na fizičko lice. Ukoliko niste u mogućnosti da dobijete gotovinski račun na vaše ime, u tom slučaju je prihvatljivo da postoji fiskalni isečak (dakle ili od taksiste ili od benzinske pumpe) i jedna izjava vas kao fizičkog lica, koje je zaposleno kod vašeg poslodavca, kojom potvrđujete da se taj fiskalni isečak odnosi baš na dokumentovanje troškova prevoza za vas i da se odnosi baš na mesec za koji tražite naknadu troška. Sam fiskalni isečak za sebe ne može se smatrati verodostojnom računovodstvenom ispravom, jer nije personalan, tj. ne dokazuje da je to trošak koji se odnosi baš na vas, i zato je predlog da taj fiskalni isečak prati ovakva jedna izjava potpisana sa vaše strane, koja bi se mogla smatrati verodostojnom računovodstvenom ispravom.
Što se tiče kopiranja fiskalnog isečka, to apsolutno nije vaša zakonska obaveza, ali bi mogla biti vaša ugovorena radna obaveza ako je tako definisano ugovorom o radu ili opštim aktom poslodavca.

Pera Kopanja on 26.03.2020 19:43

Koji minimum stanica (broj) trebam da pređem do posla da bih ostvario plaćanje gradskog prevoza

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.03.2020 07:42

@Pera Kopanja,
Ovaj podatak nije propisan nijednim zakonom. Međutim, može biti propisan opštim aktom poslodavca (npr. Pravilnik o radu) ili ugovorom o radu.

Nebojša Stefanović on 14.04.2020 15:02

Poštovani,

Kao rešenje za nadoknadu putnih troškova naš poslodavac je sklopio ugovor sa jednom kompanijom koja ima benzinske stanice i podelio je kartice zapošljenima na kojima se uplaćuje iznos nadoknade za putne troškove.
Ali ceo problem je da taj iznos koji je uplaćen u tom mesecu mora da se potroši u istom jer ne može da se prenese u sledeći, u slučaju da se prekorači račun za jedan dinar morate da platite iz svog džepa ceo iznos, dosta ljudi dolaze biciklom jer nemaju auto, moraju da se dovijaju kako će od sredstva na kartici doći do novca koji mu sleduje.
Moje pitanje je da li je po zakonu ovakav način dokumentovanja neoporezivog dela nadoknade za putne troškove?

Hvala unapred,

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.04.2020 07:27

@Nebojša Stevanović,

Po našem mišljenju, ovo jeste zakonski način, ukoliko je utemeljen na opštem aktu poslodavca (odluka, pravilnik, uredba poslodavca). Na žalost, izgleda komplikovan, i vidimo da ljudi moraju da se dovijaju i da paze kako dolaze do sredstava.

Jedino što nam se ne čini kao zakonom utemeljeno je činjenica, da ako se prekorači račun za jedan dinar, zaposleni mora da plati iz svog džepa CEO iznos. To je diskutabilno, ako je tako zaista.

Slavenko Pajević on 06.05.2020 10:36

"Dakle, poslodavac bi trebalo opštim aktom (npr. Pravilnikom o radu) da uredi pod kojim uslovima ima smisla da naknadi zaposlenom prevoz. Npr. može propisati da svi zaposleni koji žive u krugu od 500m od posla nemaju pravo na naknadu za prevoz, jer nemaju realnu potrebu da ga koriste".
Da li to znači da poslodavac opštim aktom, može da uredi da svi zaposleni koji žive u krigu, od recimo 1900 metara, nemaju pravo na naknadu za prevoz i čime je određen smisao realne potrebe za prevozom. Konkretno, da li poslodavac može da propiše opštim aktom, da svi zaposleni koji žive u krugu manjem od 3000 metara, nemaju pravo na naknadu za prevoz?

Odgovori

SVM Support on 06.05.2020 15:32

@Slavenko Pajević,

Ovo je odlično pitanje! Hvala na njemu. Evo našeg mišljenja:
Poslodavac bi trebalo da opštim aktom uredi uslove naknade za prevoz. Međutim, da li može toliko da se "drzne" da tu distancu poveća na 3000 metara? Moguće, ali to ne bi bilo u duhu smisla zakonske odredbe. Zato što u Zakonu o radu, član 118, piše:

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i to:
1) za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz;
Šta vam ovo govori? Nama govori da taj opšti akt (Akka Pravilnik o radu) mora da obezbedi makar zakonski uslov da poslodavac svakom svom zaposlenom omogući
1) Ili prevoz od strane poslodavca
2) ili novac koji će zaposleni utrošiti za dolazak i odlazak sa rada, do visine cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Ako zaposleni žive na 3000 metara od mesta rada, verovatno je da postoji nekakav javni prevoz i da on košta nešto i to koliko košta, zaposlenom ti troškovi moraju da budu nadoknađeni. Ovo ne znači da zaposleni mora da dobije te pare na ruke. Moguće je npr. da poslodavac plati direktno prevozniku.

Ako ne postoji nikakav javni prevoz do mesta rada, po našem mišljenju, trebalo bi da se opštim aktom uredi detaljnije koliko bi koštao javni prevoz (npr. upoređujući sa sličnim relacijama na mestima gde postoji javni prevoz) da postoji. Obratite pažnju na namerno biran izraz u poslednjoj rečenici: "trebalo bi". To je naše mišljenje, jer je to u duhu odredbe iskazane u članu 118 Zakona o radu, da zaposleni IMA PRAVO da mu se prevoz ili obezbedi ili plati. Ako poslodavac ne poštuje to pravo, po nama, to je osnov za pravni spor. Ovim primerom koji ste Vi naveli, a ponovićemo ga: Propisivanje u opštem aktu poslodavca da se NE nadoknađuju troškovi prevoza svima koji žive u krugu manjem od 3000 metara, stavljaju se u nepovoljan položaj zaposleni koji žive u tom krugu, jer oni gube pravo na prevoz, a suština njihovog prava je da realno IMAJU POTREBU za prevozom. Ono gde je zakon ostao nedorečen je koja je razumna mera (taj prečnik od R metara od mesta rada) za obuhvatanje radnika kojima se nadoknađuju troškovi prevoza i tu nam pomaže mogućnost da svaki poslodavac, ali U DUHU DOBROG privrednika, bez želje za zloupotrebom, obezbedi to pravo propisujući ga dodatno u Opštem aktu odnosno u Ugovoru o radu. Poslodavac dakle može da zloupotrebi to pravo radnika, ali po našem mišljenju, to bi ga u nekom pravnom sporu na nekoj instanci suda dočekalo. Posledice bi verovatno bile kaznene odredbe iz Zakona o radu i nadoknađivanje šteta svakom oštećenom zaposlenom.
Još jedno naše mišljenje: Realna mera za potrebu nadoknađivanja troškova zaposlenom bi bila:
1. u mestu gde postoji javni prevoz - da zaposleni stanuje makar na jednu stanicu gradskog prevoza od mesta rada,
2. a tamo gde ne postoji javni prevoz, to bi mogla biti trošak energije (goriva za motorna vozila ili struje za elektromotorna vozila) za odlazak i dolazak sa posla zaposlenom koji dolazi sopstvenim prevozom ili bi dolazio sopstvenim prevozom, da ga poseduje.
Mišljenja smo da bi na ovaj način zaposlenima bilo ispoštovano pravo na naknadu troškova za prevoz u skladu sa smislom člana 118 Zakona o radu.

Zrinka Kudus on 11.05.2020 14:10

Poštovani,
radim u firmi koja je u toku vanrednog stanja raskinula ugovor sa jedinom postojećom firmom koja se bavi prevozom putnika.
Za vreme dok smo s tom firmom imali ugovor, mogla se kupiti mesečna karta ili ukoliko se koristi sopstveni prevoz, dobijali su se putni troškovi u visini mesečne karte. NAkon raskidanja ugovora od strane mog poslodavca (radnici se nisu tu ništa pitali kao ni sindikat),ne postoji više autobuska linija s kojom bi se moglo doći do fabrike tj može se doći na posao samo sopstvenim prevozom. Visina putnog troška je sada skoro 50% manja jer ,kako poslodavac to tumači, to je cena mesečne karte sa popustom ako se unapred plati, od linije koja više ne postoji. Molim da mi objasnite kako to može biti po zakonu.

Odgovori

Admin sajta on 14.05.2020 16:26

@Zrinka Kudus,
Zakon kaže ovako "Zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada". Ne precizira kolika je ta naknada, ali ukazuje da je to u visini iznosa cene prevozne karte u javnom saobraćaju. Takođe, precizira da se to pravo na naknadu troškova određuje u skladu sa ugovorom ili opštim aktom poslodavca (npr. pravilnikom o radu).
Ako autobuska linija više ne postoji, poslodavac bi morao da izmeni ili ugovor ili opšti akt poslodavca i da propiše način kako bi mogao definisati putni trošak. To je tačka gde bi poslodavac trebalo da se pokaže kao dobar privrednik, ali na žalost, ne vidimo zakonsku prepreku da odluči kao što ste napisali. Ipak, teren je klizav, pa preporučujemo savet od pravnika ili neku medijaciju sa poslodavcem.

DubravkaM on 12.05.2020 08:34

Da li poslodavac ima pravo da odredjuje nacin dolaska zaposlenog na posao? Poslodavac insistira na tome da uplati markicu za javni prevoz na karticu javnog prevoza a zaposleni dolazi kolima.

Odgovori

Admin sajta on 14.05.2020 16:32

@DubravkaM,
Po zakonu o radu, zaposleni ima pravo na nadoknadu troškova za dolazak i odlazak sa posla u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju. Dakle, ovo je PRAVO ZAPOSLENOG, a ne volja ili pravo poslodavca. Međutim, iznos troškova i način uplate troškova nije definisan zakonom i može biti predmet ugovora o radu ili opšteg akta poslodavca (npr. Pravilnika o radu). Ako u tim aktima piše nešto ovako kao što vi tvrdite, i vi ste potpisali saglasnost sa tim aktima, onda ste sami pristali na takve uslove rada. Ako niste potpisali ugovor ili saglasnost da razumete i da ste pročitali Opšti akt poslodavca, tražite te dokumente. Savetujemo da se to radi uz dogovor sa pravnikom.

Djole on 17.05.2020 00:23

Postovanje
Zanima me jedna stvar, moj otac je udaljen od autobuske stanice 4 km i taj deo puta prelazi autom, da li on ima pravo naknade i za autobus i za predjeni put do autobuske stanice?

Odgovori

Admin sajta on 23.05.2020 06:18

@Djole,
Otac ima pravo na naknadu troškova za prevoz na posao sa posla, bez obzira na način prevoza. Iznos naknade može biti do visine cene karte prevoza u javnom saobraćaju. Sporna je situacija ako za tih 4km ne postoji javni saobraćaj, pa je pitanje koja je naknada za taj deo prevoza. Po našem mišljenju, poslodavac bi u nekom svom aktu trebalo da odredi tu naknadu, u duhu dobrog privrednika, polazeći od toga da zaposleni ima pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla.

Danijela on 28.05.2020 15:19

Postovani .
Da li poslodavac ima parvo da zaposlenom ne ispalti putne troskove za mart i april mesec zbog uvodjenja vandrednog stanja i cinjenice da gradski prevoz nije funkcionisao a da pri tom nije na drugi nacin obezbedio prevoz zaposlenom .(svaki dan sam dolazila na posao sa kolegama sa kojima sam delila troskove puta -gorivo )
Na koji propis se poslodavac moze pozvati ako je doneo ovu odluku ? Hvala .

Odgovori

Admin sajta on 01.06.2020 11:32

@Danijela,
Krenimo iz drugog para cipela tj. kako je definisano u Zakonu o radu:
ZAPOSLENI ima pravo na naknadu troška za odlazak i dolazak sa posla. Dakle, ne piše "Poslodavac je dužan da nadoknadi troškove putovanja", nego je to pravo zaposlenog.
Samim tim, ne pita se poslodavac da li je ukinut gradski prevoz, nego se pita zaposleni: Gde su moje pare za to što sam dolazio i odlazio sa posla?
Nadam se da smo vam dali odgovor.

Zoran on 04.06.2020 01:16

Godinama nam gazda ne isplaćuje putne troškove. Da li ih možemo naplatiti sudskim putem i do koliko godina unazad? Hvala unapred.

Odgovori

Admin sajta on 04.06.2020 08:42

@Zoran,
Ovo je pitanje za pravnika a ne za knjigovodstvenu agenciju.

Jan Ceman on 06.06.2020 20:38

Postovani,gazda nam uplacuje unapred za sledeci mesec putne troskove na karticu jedne benzinske pumpe.Ako mesec ima 22 radna dana a dva dana nisi radio,sa sledece plate nam skine za ta dva dana procentualni iznos.Dali on ima ima pravo na to?A drugo pitanje:Ako mesec ima 22 radna dana a ja radim 24(subotom ili nedeljom)da li imam pravo da mi uveca iznos(posto ce biti od veci od iznosa mesecne karte).Ako ima pravo da mi skine zar ne bi bilo logicno i da mi poveca posto potrosim to gorivo

Odgovori

Admin sajta on 15.06.2020 00:25

@Jan Ceman,
1. Poslodavac ima na to pravo, obzirom da niste dolazili na posao ta 2 dana.
2. Imate pravo da vam se nadoknadi trošak za dolazak i odlazak sa rada subotom i nedeljom u skladu sa opštim aktom (Pravilnikom o radu) i ugovorom o radu.
Dakle, pogledajte šta piše u Pravilniku o radu i u ugovoru o radu.


Sladjana on 10.06.2020 19:54

Ako je po zakonu poslodavac u obavezi da isplaćuje putne troškove zaposlenom u visini (ne znam tacno, npr 30km) zbog čega se troškovi isplaćuju u visini mesečne karte? Ja nisam u mogućnosti da idem tim prevozom, a samo za taj daju i ne moze da dobiješ uplatu koja je veća od mesečne karte. Svakako su troškovi veći kada svaki dan kupuješ kartu, nego kad uzmeš mesečnu. Znači ja moram da doplaćujem.

Odgovori

Admin sajta on 15.06.2020 00:34

@Sladjana,
Zaposleni ima pravo na naknadu troškova za odlazak i odlazak sa rada, u skladu sa Pravilnikom o radu i Ugovorom o radu, u visini cene prevoza karte u javnom saobraćaju.
Ovo nije baš najsjajnije definisana rečenica u Zakonu, ali ono što je jasno je da se nigde u zakonu ne pominje vidina mesečne karte, tako da se ne može pravilnikom ili ugoovrom o radu garantovati manje pravo nego što sleduje po zakonu.

Prema tome, naš savet je da se obratite pravnoj službi u firmi ili nekom advokatu da potražite vaša prava (ali pažljivo sagledavajući ugovor o radu ili ostala opšta pravna akta poslodavca koja mogu definisati ovu materiju).

Predrag on 25.06.2020 20:11

Poštovani,
Da li je poslodavac u obavezi da isplati naknadu za prevoz, bez obzira da li je zaposleni taj prevoz dokumentovao računom sa benzinske pumpe,ukolilko ide sopstvenim prevozom?

Odgovori

Admin sajta on 03.09.2020 18:22

@Predrag,
Shodno zakonu o radu, zaposleni je taj koji ima pravo na naknadu troškova.
Shodno zakonu o porezu na dohodak građana, poslodavac je dužan da prikaže da su troškovi prevoza dokumentovani. Ako nisu dokumentovani, onda mora da obračuna porez od 10% na isplaćen iznos.
Dakle, umesto formulacije: poslodavac je u obavezi da isplati naknadu za prevoz, mi bismo rekli preciznije: zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada (bez obzira na način dolaska i odlaska na posao).

Nikola Jovanovic on 20.07.2020 01:20

Jel postoji mogucnost da poslodavac ogarnici datum za dostavu racuna (dokaza o placenom prevozu) do odredjenog datuma u ovim slucaju do 15og u mesecu?Nakon tog datuma nije u obavezi da isplati? Hvala

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 09:35

@Nikola Jovanović,
U zakonu o radu se pominje pravo zaposlenog na refundaciju troškova za dolazak i odlazak sa radnog mesta, U SKLADU SA OPŠTIM AKTOM (poslodavca) I UGOVOROM O RADU.
Dakle, ako opšti akt poslodavca, ili ugovor o radu propisuju da se dostava računa (dokaza o plaćenom prevozu) ograničava do 15. u mesecu, to bi mogao biti osnov za dalje ne isplaćivanje.
Međutim, mišljenja smo da to nije namera odredbe zakona o radu: Suština je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa ugovorom ili opštim aktom i to pravo ne bi trebalo uskraćivati ograničavanjem datuma.

Sindii on 28.07.2020 12:37

Postovani.
Ukoliko poslodavac plati kartu radniku u visini od 10000 dinara,da li mora da obracuna porez od 10% na neoporezivi iznos i sti plati, iako je vec platio porez na cenu karte.
Unapred hvala.

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 14:40

@Sindii,
Ako trošak za prevoz nije dokumentovan, mora da se obračuna porez na 10% na ceo iznos.
Dakle, ako je plaćen porez samo na oporezivi iznos (preko neoporezivog), u očekivanju da će radnik dokumentovati trošak, a radnik ne dokumentuje trošak prevoza, onda mora da se obračuna i plati porez i na neoporezivi iznos, tj. onda je neoporezivi iznos 0 dinara.

Jovana Nikolić on 07.08.2020 22:40

Ukoliko postoje zaposleni koji putuju vise od 50km do mesta rada da li je poslodavac u obavezi da placa trosak samo do 50km ili ceo trosak? ukoliko je zaposleni iz susednog mesta koje je npr.udaljeno 30km od mesta rada i karta je skuplja nego za 50km do mesta u drugom pravcu da li je poslodavac dužan da placa celu kartu do blizeg mesta ili kartu koja je definisana za 50km?

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 15:28

@Jovana Nikolić,
Zaposleni ima pravo na naknadu troškova, u skladu sa opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu.
Ako u opštem aktu poslodavca ili u ugovoru o radu piše da se nadoknađuju troškovi samo do 50km, a ne ceo trošak, i to je zaposleni potpisao u ugovoru ili je upoznat sa tim aktom, onda poslodavac postupa u skladu sa propisanim aktima.
Za drugo pitanje: ako je u opštem aktu poslodavca definisano koliki je iznos refundacije za 50km, onda je definisan iznos refundacije. I tada, cena prevoza za ovo mesto koje je udaljeno samo 30km, bez obzira što je cena skuplja, je cena koju poslodavac nije dužan da nadoknadi.

Znači, važno je da se vidi šta piše u dokumentima "Pravilnik o radu" i "Ugovor o radu" po pitanju nadoknade troškova zaposlenima.

Marija on 23.09.2020 14:05

Poštovani,radim u školi koja je u drugom gradu. Mesečni troškovi u skladu sa cenom javnog prevoza iznose preko 20000 dinara ( zavisno od broja tadnih dana).
Da li poslodavcu moram da dokumentujem celokupan iznos koji se refundira ili samo do najviše neoporezive sume (3900 dinara)?

Odgovori

Admin sajta on 24.09.2020 12:17

@Marija,
Poslodavcu morate dokumentovati celokupan iznos. To je do vas, da biste ostvarili pravo na naknadu troškova za prevoz.
Do njega je da vam na osnovu toga isplati naknadu, a da obračuna porez na iznos preko tih 3988 dinara trenutno, odnosno do neoporezivog iznosa propisanog zakonom.

Dragan lukjanovic on 02.10.2020 13:37

Postovani interesuje me kako se placa putni troskovi zaposlenih u osnovnoj skoli, zaposleni dolaze sopstvenim prevozom jer nema uslov za drugaciji prevoz, interesuje me kolka bi bila mesecna naknada za prevoz.hvala

Odgovori

Admin sajta on 12.10.2020 11:06

@Dragan Lukjanović,
Zakonom je propisano pravo zaposlenog da mu se naknade troškovi dolaska i odlaska sa posla u skladu sa
1) Ugovorom o radu
2) Opštim aktom poslodavca (najčešće, Pravilnik o radu).
a najviše do visine mesečne cene karte u javnom prevozu.
Ako ne postoji ili ne može da se izračuna mesečna cena karte, onda treba da se vidi šta piše u ugovoru o radu ili Pravilniku o radu.
Ako ni tamo ništa nije precizirano, ostaje da se zaposleni i poslodavac posebnim dogovorom nagode.

Vivien Đeri on 26.10.2020 21:35

Poštovani, radim u školi (budžetski korisnik) udaljena sam 22 km od mog prebivališta. Dobijam naknadu za prevoz u visini cene autobuske karte, ali koristim sopstveni prevoz, zbog nepostojanja odgovarajućeg linijskog prevoza. Dobijena naknada ne pokriva stvarne troškove, za koje imam račun sa benzinske pumpe. Istovremeno planiraju uvođenje naknade za prevoz na posao u gradu, gde mi je posao i dobijaju svi zaposleni osim "putnika" bez obzira da li žive 50 ili 5000 metara od škole. Radi se o malom gradu gde ne postoji gradski prevoz. Moje pitanje je, da li bi trebalo da i "putnici" dobijaju isti iznos? Ili bar iznos koji pokriva stvarne troškove. Ako bih stvarno putovala autobusom, stanica je udaljena 1 km od mog posla. Hvala lepo unapred!

Odgovori

Admin sajta on 31.10.2020 09:31

@Vivien Đeri,
Obratite pažnju na formulaciju u zakonu o radu koja kaže:
Zaposleni ima pravo na naknadu troškova u vezi sa odlaskom sa posla i dolaskom na posao u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, u skladu sa ugovorom o radu i opštim aktom poslodavca.

Znači, treba proveriti:
1. Šta piše u ugovoru o radu vezano za naknadu troškova prevoza?
2. Šta piše u opštem aktu poslodavca (verovatno Pravilnik o radu)?
3. Koja je cena prevozne karte u javnom saobraćaju?
Ovakva postavka zakona stavlja niz nedostataka od kojih je jedna:
Šta ako ne postoji javni prevoz od vaše tačke do posla?
Po našem mišljenju, poslodavac bi u duhu dobrog privrednika morao da nadoknadi realan trošak zaposlenog za dolazak i odlazak sa posla, ali zakon je ovde dosta neodređen, i spušta odgovornost na ono što piše u ova 2 dokumenta: Ugovor o radu i Opšti akt poslodavca.
Pošto zaposleni može da bude na 50 metara od posla, a i kao što vidimo 22km od posla, u Opštem aktu poslodavca bi valjalo predvideti neku skalu na osnovu uporedive cene javnog prevoza odnosno stvarnog troška prevoza. Ali ovo je naše mišljenje, ali ne i zakonski okvir. Zakon je kao što vidite, dosta neodređen i ostavlja poslodavcu mogućnosti za razna tumačenja i manevre upravljanja nadoknadom troškova.

Miodrag Spasojevic on 06.11.2020 10:34

Postovani,

molim za razjasnjenje na koji nacin se iznos troskova pevoza sa neto preracunava u bruto iznos.

S postovanjem,

M. Spasojevic.

Odgovori

Admin sajta on 13.11.2020 23:01

@Miodrag Spasojevic,

Ovo se odnosi samo na situaciju kad poslodavac ne želi da skuplja račune za prevoz od zaposlenih kako bi imao dokumentovane troškove.
U tom slučaju na isplaćeni iznos prevoza zaposlenom, deli se sa 0.9 (ili se množi sa 1.11111) i dobija se bruto iznos. razlika između neto iznosa i bruto iznosa je porez, koji je poslodavac dužan da obračuna i plati. Zaposleni sa tim nema ništa, jer je to porez na teret poslodavca.

Miroslav Jeremijevic on 25.12.2020 21:21

Postovani,radim u kompaniji koja mi refundira troskove prevoza po ceni mesecne karte,sa kojom se ne uklapam nikako u troskove,jer mi je uracunato 3km u jednom pravcu autobuskog prevoza,dok u ostala 4km koja ne pokriva autobuska linija moram da se snalazim i tu mi nije nista priznato.Dakle,imam 7 km do posla,a 3 km mi je priznato kartom.Molim Vas za pomoc.Unapred hvala!

Odgovori

Admin sajta on 20.01.2021 17:39

@Miroslav Jeremijević
Poslodavac svojim internim aktom uređuje nadoknadu prevoza zaposlenom. Morate vi da se dogovorite sa poslodavcem i da predate pismeni zahtev za refundaciju troškova u stvarnom iznosu prevoza ali je na poslodavcu da odluči kako će postupiti i da li će prihvatiti vaš zahtev. Morate se upoznati sa internim aktom poslodavca vezanim za nadoknadu prevoza i da proverite da li je ugovorom o radu definisana obaveza i u kom iznosu.

Svetlana on 28.01.2021 07:44

Interesujeme sta ce biti sa nama koji putujemo u drugom gradu da radimo a prevoznici su redukovali svoje linije. Imamo mogucnost da odemo na posao a da se vratimo Ne. Da li u tom slucaju moze da poslodavac trazi mesecnu kartu u jednom pravcu za svoje uposljenike, a ostatak novca da se dobija uplatom.

Odgovori

Admin sajta on 28.01.2021 12:20

@Svetlana,
Poslodavac može (i trebalo bi, u duhu dobrog privrednika) da nadoknadi zaposlenom mesečnu kartu u jednom pravcu, a ostatak novca da obezbedi u skladu sa Ugovorom o radu, Pravilnikom o radu ili drugim opštim aktom poslodavca.
Druga varijanta je da poslodavac obezbedi sopstveni prevoz zaposlenima u ovom slučaju.

Milena Rasic on 04.02.2021 18:27

Postovani,
Koliko sam razumela poslodavac moze isplacivati zaposlenima iznos visine mesecne karte i ukoliko ne zeli da opterecuje zaposlene skupljanjem i dostavljanjem racuna moze da plati porez od 10% i da time ispuni svoju obavezu.
Dobila sam informaciju da kada iznos troskova za prevoz nije dokumetovan poslodavac placa porez i doprinose isto kao kod zarade. Kako sam u nedoumici kako postupiti mozete li mi reci sta je zapravo tacno? Unapred hvala.
Srdacan pozdrav.

Odgovori

Admin sajta on 05.02.2021 15:51

@Milena Rasic
Ukoliko nema dostavljenog računa za prevoz plaća se samo 10% poreza na zarade.

MARINA on 13.02.2021 11:40

Postovani,
interesuje me da li se za obracun putnih troskova koji su iznad neoporezivog iznosa (7200 din.) bez dokumentacije, placa samo porez od 10%.
Unapred hvala

Odgovori

Admin sajta on 15.02.2021 10:17

@Marina
Tako je, plaća se 10% poreza na razliku iznad neoporezivog iznosa.

Admin sajta on 15.02.2021 10:22

@Marina
Ali neoporezivi iznos se mora dokumentovati

Atila Arpaš on 29.03.2021 12:30

Postovani,
Izvinjavam se, ako ste već obradili tu temu, na žalost nisam našao odgovor.
Zaposleni u mesecu februar, od 20 radnih dana 18 dana je dolazio na poslao (15. i 16. februar državni praznik)
Doneo je račun (5000 din)
Interesuje me: kod obračuna poreza, da li se može uzeti cela olakšica (4040) ili samo srazmerni deo (18/20)?
Isti slučaj, kada se zaposleni radi kod 2 poslodavca. Da li se uzima olakšica i kod jednog i kod drugo poslodavca 100% ili srazmerno.
Unapred hvala

Odgovori

Admin sajta on 29.03.2021 16:22

@Atila Arpaš
Uzimate srazmerni iznos neoporezivog dela, a kad postoji isplata kod dva poslodavca, jedan poslodavac ima pravo da koristi neoporezivi deo, a kod drugog je ceo iznos koji se isplaćuje oporeziv i tu je potrebno da postoji dokument kojim se jasno definiše koji poslodavac koristi neoporezivi iznos a koji ne.

Atila Arpaš on 30.03.2021 20:01

Poštovani!
Kod gore navedenog primera, poslednji primer.
Prevoz 5000 dinara, zaposleni je doneo račun u iznosu od 4000 dinara.
Interuje me, zašto je neoporezivi iznos bio 1086 dinara?
Ako je poreska olakšica 3914 (tadašnji podatak), zar ne bi trebalo priznati ovaj iznos i za ostatak (5000 – 3914 = 1086) platiti porez. Da nije možda štamparska greška da je oporezivi iznos 1086?

b) Još jedno pitanje: ako zaposleni ima prevoz 5000 dinara, pravda račun u iznosu 4000 dinara (4000/5000 = 80%) Da li onda poreska olakšica može računati na 80% dakle u ovom primeru 3914 * 0,8 = 3132,20 (neoporezivi) a za ostatak (1867,80) računati porez?

Odgovori

Admin sajta on 19.04.2021 13:04

@ Atila Arpaš
Ako je odobren iznos naknade za prevoz 5000, a računom je pokriveno 4000 a neoporezivi iznos je bio 3914, bez obzira što postoji račun na 4000, računica je sledeća: 5000 - 3914 = 1086 i ovih 1086 je oporezivo.
Ako se zaposlenom isplati prevoz za ceo mesec iako nije radio sve dane_ u vašem primeru od ranije od 20 radnih dana radio je 18, onda je neoporezivi iznos 18/20=0,9...3914 x 0,9=3522.60 5000-3522,6= 1477,40 je oporezivo.

Željko Prešić on 05.11.2021 16:26

Moja zena radi u susednom mestu do posla joj treba kolima 15-20 min, poslodavac je organizovao sopstveni prevoz radnika ali bus obilazi mnogo sela i putuju 70-80 min, sto znaci da ona izgubi svakim radnim danom u putu 2-3 sata, zanima me kakav je zakon po tom pitanju... Unapred hvala na odgovoru

Odgovori

Admin sajta on 22.11.2021 07:46

@Željko Prešić
Zakon propisuje da poslodavac nadoknađuje troškove prevoza zaposlenom prema pravilniku o radu odnosno prema ugovoru o radu. Ako poslodavac organizuje prevoz radnika o svom trošku, onda nema obavezu isplate naknade prevoza. U vašem slučaju vaša žena može koristiti svoje vozilo radi uštede vremena ali nema prava na naknadu za prevoz.

Saša on 16.11.2021 22:41

Cena dnevne karte je 415 din puta broj dana (20-22), cena mesecne karte je 4950 dinara a ja sam na posao dolazio sopstvenim autom jer mi se nije uklapao termin prevoza. Na koji iznos imam pravo??

Odgovori

Admin sajta on 22.11.2021 08:10

@Saša
Pravo na naknadu prevoza na posao i sa posla je definisano Pravilnikom o radu kod poslodavca. Zatražite od poslodavca da vam omogući uvid u ovaj pravilnik ili da vam da kopiju pravilnika pa na osnovu toga možete odrediti koliki je iznos na koji imate pravo.
Prema Zakonu o radu zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio na svoj teret sopstveni prevoz zaposlenih. Naknada troškova odlaska i dolaska na posao mora biti u skladu sa opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu.
Svi zaposleni koji imaju realan trošak prevoza dolaska na posao i odlaska sa posla (dakle kada poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz) imaju pravo na naknadu troškova prevoza jer je to trošak angažovanja zaposlenog koji snosi poslodavac.

Ukoliko zaposleni faktički ne radi (na bolovanju je ili je odsutan sa posla iz drugih razloga) nema pravo na naknadu ovih troškova jer oni nisu mogli ni nastati.
Da li zaposleni ima pravo na naknadu troškova prevoza ukoliko živi blizu mesta rada?
Naknada troškova je naknada stvarnih troškova, dakle troškova koji su zaista nastali. U slučajevima kada zaposleni živi blizu mesta rada i nema stvarne troškove prevoza dolaska i odlaska nema pravo na naknadu troškova prevoza.

Zakon o radu i drugi propisi ne preciziraju ove slučajeve, ali sudska praksa je na strani da zaposleni nema pravo na naknadu troškova prevoza ukoliko je njegovo mesto stanovanja takvo da mu objektivno nije potrebno korišćenje prevoznog sredstva. Poslodavci najčešće opštim aktom utvrđuju šta se smatra blizinom u ovakvim slučajevima.

Udaljenost se u praksi definiše brojem stajališta javnog gradskog prevoza (npr. jedan ili dva autobuska stajališta) ili definisanje blizine prema stvarnoj udaljenosti (npr. 500 metara ili kilometar).

Saša on 22.11.2021 10:22

Razdaljina je u ovom slučaju 10 kmx2 znaci 20 km.

Odgovori

Nemanja on 03.02.2022 20:55

Postovani, radim u kompaniji koja je u ugovoru definisala da isplacuje putni trosak u visini od 6 dinara po predjenom kilometru.. dakle ako od kuce do firme imam 100km u oba smera, firma isplacuje 600 dinara za taj dan.
Problem je to sto je cena goriva vremenom drasticno poskupela od kako sam se zaposlio, a putni trosak je i dalje isti, sto znaci da putni trosak koji dobijam vise ne pokriva moje REALNE troskove za dolazak i odlazak sa posla. Da li postoji resenje za ovo?
A drugo pitanje, ako bih naprimer dolazio na posao odredjeni broj dana, i potrosio sav iznos koji mi je firma obezbedila za gorivo, a ostale dane prestao da odlazim na posao sa argumentom da nemam kako da dodjem na posao, jer mi troskovi nisu pokriveni,pa moram da cekam sledecu isplatu putnih troskova da bi mogao da dodjem na posao, a iz svoje zarade nisam u mogucnosti da pokrijem razliku, da li poslodavac ima pravo da mi da otkaz zbog toga?
Molim vas ako mozete da mi date jasan odgovor na svako pitanje :)

Odgovori

Admin sajta on 22.02.2022 10:42

@Nemanja

1. Prema Zakonu o radu zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio na svoj teret sopstveni prevoz zaposlenih. Naknada troškova odlaska i dolaska na posao mora biti u skladu sa opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu. Putni troškovi se ne računaju prema ceni goriva.
2. Ako ne budete dolazili više od 5 dana na posao pod obrazloženjem da nemate dovoljno novca za prevoz. Poslodavac može da vam jednostrano raskine ugovor bez ikakvih obaveza prema vama.
Naša preporuka je da se dogovorite sa poslodavcem vezano za naknadu putnih troškova.

Jelena Lazic on 09.02.2022 07:48

Postovani, radim u mestu koje je 80km od mog stvarnog mesta prebivalista. Koji iznos bi trebao poslodavac da mi isplacuje kao nadoknadu troskova prevoza. Da li u visini cene karte javnog prevoza, da li po racunima za gorivo. U sustini zanima me da li se isplacuje 100 procentni mesecni troskovi bilo karata za autobus/goriva, ili odredjen procenat. Druga stvar, da li se placena putarina racuna u troskove ako se ide kolima i da li se taj iznos refundira? Hvala unapred na brzom odgovoru

Odgovori

Admin sajta on 22.02.2022 10:46

@Jelena

Zakonodavac je jasan:
Prema Zakonu o radu zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio na svoj teret sopstveni prevoz zaposlenih. Naknada troškova odlaska i dolaska na posao mora biti u skladu sa opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu.

Bojana Pavic on 20.05.2022 11:30

Poštovani,
ukoliko je radnik dokumentovao putni trošak u iznosu od 10000 dinara i predao poslodavcu, a u ugovoru o radu piše da radnik ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u visini iznosa koji se po zakonu neoporezuje (4359 din), koliko je poslodavac u obavezi da isplati radniku i da li po zakonu ili po ugovoru o radu.

Odgovori

Admin sajta on 25.05.2022 08:26

@Bojana Paric
Po nasem misljenju, primenjujete ugovor o radu.

U situaciji da poslodavac opštim aktom ili ugovorom o radu ne uredi bliže pitanje naknade troškova prevoza, neposredno će se primeniti odredbe zakona kojima je ovo pravo regulisano. Naime, zaposleni ima pravo na naknadu troškova prevoza po samom zakonu, nezavisno od činjenice da li je to pravo bliže uređeno opštim aktom ili ugovorom o radu, s obzirom da sam zakon definiše visinu te naknade (u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju) a koja se činjenica vrlo lako može utvrditi i dokazati. Naravno, neophodno je postojanje stvarnih troškova povezanih sa dolaskom zaposlenog na rad i odlaskom sa rada u mesto stanovanja.

Identičan stav usvojen je na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, aprila 2016. godine:„… sam zakon je dao i uslove i kriterijume za ostvarivanje prava pa i ako poslodavac to svojim aktom bliže ne uredi zakon se može neposredno primeniti jer je cena prevozne karte u javnom saobraćaju od mesta stanovanja do mesta rada zaposlenog činjenično pitanje …. bez obzira da li je poslodavac svojim opštim aktom regulisao pravo zaposlenom na troškove prevoza, on na njih ima pravo. Naravno da se mora sprečiti zloupotreba ovog prava koja može da nastane ako naknadu troškova traži zaposleni koji te troškove i nema (stanuje u blizini mesta rada i na posao dolazi pešice, koristi službeni automobil i slično).“.

Darko Marin on 29.09.2022 12:50

Postovanje, interesuje me posto putujem na posao sopsvenim vozilom i primam novcanu naknadu u vrednosti mesecne pokazne karte gradskog prevoza, da li moram uzimati gotovinski racun na firmu za sipano gorivo ili je dovoljjan samo fiskalni racun za sipano gorivo.
Posto u firmi insistiraju na gotovinskom racunu na ime firme a meni to nema logike, nije "firma" putovala sluzbenim vozilom da bi racun glasio na nju.

Odgovori

Admin sajta on 06.10.2022 07:43

@ Darko Marin
Od maja od kada je stupila na snagu nova fiskalizacija kada uzimate račun za gorivo kojim pravdate prevoz morate pre izdavanja fiskalnog računa da naglasite da vam račun treba za firmu i treba da date kasiru PIB firme koji će biti unet na fiskalni račun i to je dovoljno da se pravda prevoz. Inače, prema Zakonu o računovodstvu svi računi koje firma knjiži moraju da glase na firmu da bi bili priznati i za poreske svrhe, tako da je odgovor, DA i računi za gorivo trebaju da glase na firmu.

Nenad Petrović on 03.12.2022 11:45

Poštovani, nije mi jasno, s obzirom da poslodavac u ugovoru o radu može bliže da uređuje visinu putnih troškova, da li on može odrediti da će zaposlenog isplatiti za putne troškove u visini od 500 ili 2000 dinara npr. (navodim samo kao primer) dok je npr.cena mesečne karte u javnom prevozu 5000 din?
Da li postoji tu neka zakonska regulativa koja će zaposlenog zaštiti da dobije putne troškove u visini kojoj zaista i jesu (napominjem da je u pitanju mesečna karta a ne sopstveni prevoz i da troškovi i jesu toliki).

Odgovori

Admin sajta on 08.12.2022 08:19

@Nenad Petrović

zakon upućuje na detaljnije uređivanje opštim aktom i ugovorom o radu, ali kao minimum prava propisuje da zaposleni ima pravo na naknadu i to u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju i to samo u slučaju da poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz.

Imajući u vidu navedeno poslodavac ima mogućnost:

-da zaposlenima obezbedi sopstveni prevoz

-da im isplati naknadu troškova u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju

-da opštim aktom i ugovorom o radu propiše bliže uslove za ostvarivanje ovog prava

Ovo poslednje u praksi izaziva najviše nedoumica i povod je za brojne sporove a time i obilje sudske prakse, često kontradiktorne.

Članom 8. Zakona o radu je propisano da opšti akt i ugovor o radu ne mogu da sadrže odredbe kojima se zaposlenom daju manja prava ili utvrđuju nepovoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni zakonom.

Opštim aktom i ugovorom o radu mogu da se utvrde veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom, osim ako zakonom nije drukčije određeno.

Svetlana Tašković on 26.01.2023 07:48

1. Ukoliko zaposleni u školi radi dvokratno u jednom danu da li mu sleduje za dane kada dolazi dva puta na posao dva puta putni trošak.
Npr. Rešenjem direktora radno vreme je od 6 do 10 i uveče od 16 do 20h
2. Ako jedan dan rasporedom ima prepodne časove u jednoj školi a popodne časove u drugoj školi da li su obe škole u obavezi da mu isplate naknadu?

Odgovori

Admin sajta on 07.02.2023 15:27

@Svetlana Taskovic

Naknada prevoza zaposlenih se regulise ugovorom o radu i Pravilnikom preduzeca a zakon kaze:

OPIS MINIMALNO PRAVO
po Zakonu o radu ili opštem aktu PORESKI TRETMAN*
1. NAKNADA DOKUMENTOVANIH TROŠKOVA za prevoz za dolazak i povratak sa posla član 118. tačka 1) Zakona o radu, odnosno prema opštem aktu ili ugovoru o radu Po Zakonu o radu u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz Neoporezivo do visine cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih dokumentovanih troškova prevoza, a najviše do 5.017,00. Preko neoporezivog iznosa plaća se porez po stopi 10%

Tatjana on 06.02.2023 09:16

Poštovani,
Da li se placaju porezi i doprinosi na isplaceni prevoz kada je zaposleni na odmoru 15 dana u mesecu ( ili se razboli i ne dodje na posao), a na kraju meseca mu se isplati prevoz u visini mesecne markice, koji pritom nisu dokumentovani racunom? Hvala

Odgovori

Admin sajta on 07.02.2023 15:34

@Tatjana
Na sve nedokumentovane troskove zaposlenog se placa porez.

Aleksandra Mitrovic on 24.04.2023 09:21

Dobar Dan,

Prvo - VELIKI RESPEKT ,za sve odgovore i to na jako detaljan i precizan nacin!

Odgovori

Andrijana Krstic on 05.06.2023 21:10

Poštovani,
Da li poslodavac može da bira kada će isplatiti prevoz, odnosno da li se prevoz može isplatiti na 6 meseci, zbirno za prethodni period. Naš poslodavac prevoz isplati krajem juna za prethodni period od 6 meseci, i krajem decembra za period od 06. do 12. Meseca? Da li je to ispravno?

Odgovori

Admin sajta on 07.06.2023 09:19

@Andrija
Članom 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 - dalje: Zakon) propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz.

Promena mesta stanovanja zaposlenog nakon zaključenja ugovora o radu, ne može da utiče na uvećanje troškova prevoza koje je poslodavac dužan da naknadi zaposlenom u trenutku zaključenja ugovora o radu, bez saglasnosti poslodavca (stav 3. član 118. Zakona).

Dakle, da bi postojala obaveza poslodavca da zaposlenom naknađuje troškove prevoza za dolazak i odlazak sa rada neophodno je da je zaposleni imao određene troškove na ime prevoza. Ukoliko je zaposlenom na teret sredstava poslodavca obezbeđen prevoz za dolazak i odlazak sa rada ili ukoliko zaposleni za dolazak i odlazak sa rada nema troškove prevoza (npr. stanuje u blizini mesta rada i na posao dolazi pešice) poslodavac nema obavezu da zaposlenom naknađuje troškove prevoza, jer u ovom slučaju troškove prevoza zaposleni nije ni imao. Ukoliko zaposlenom nije obezbeđen prevoz za dolazak i odlazak sa rada zaposleni ima pravo na naknadu troškova prevoza samo za dane kada je dolazio na posao. Za dane odsustvovanja sa rada (bolovanje, godišnji odmor, plaćeno odsustvo i sl.) poslodavac nema obavezu da zaposlenom naknađuje troškove prevoza jer troškove prevoza zaposleni nije ni imao (nije ni dolazio na posao).

Iz navedenog sledi da bi za pravilan obračun troškova prevoza, poslodavac u svojoj evidenciji trebalo za svakog zaposlenog da ima:

- mesto stvarnog prebivališta zaposlenog;
- cenu prevozne karte od mesta prebivališta zaposlenog do mesta rada;
- evidenciju dolazaka i odlazaka zaposlenog sa posla.

Možemo zaključiti da je visinu naknade koja se isplaćuje zaposlenima radi pokrivanja troškova prevoza moguće tačno utvrditi tek po isteku meseca, iz čega proizilazi da bi naknadu troškova prevoza trebalo isplaćivati tek po isteku meseca, a u roku koji je propisan opštim aktom poslodavca.

Prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada zaposlenih u osnovnim školama, srednjim školama i domovima učenika uređeni su Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015 - dalje: Ugovor).

Članom 26. Ugovora uređeno je pravo zaposlenog na naknadu troškova.

Stavom 1. ovog člana utvrđeno je da zaposleni ima pravo na naknadu za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju (gradski, prigradski, međugradski), koja mora biti isplaćena do petog u mesecu za prethodni mesec, ukoliko nije obezbedio sopstveni prevoz. Ukoliko je peronska karta uslov korišćenja prevoza, smatra se da je ista sastavni deo troškova prevoza.

Iz ove odredbe proizilazi da ustanova obrazovanja može zaposlenima radi dolaska i odlaska sa rada da:

- obezbedi sopstveni prevoz (npr. zaključi ugovor sa autoprevoznikom radi prevoza zaposlenih);

- na ime troškova prevoza isplati naknadu u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju (koja bi se određivala u visini dvostrukog iznosa cene pojedinačne prevozne karte za svaki dan kada je zaposleni dolazio na posao).

Opštim aktom škole bi trebalo dodatno precizirati na koji način će se ostvarivati ovo pravo zaposlenih (obezbeđivanjem sopstvenog prevoza ili isplatom naknade).

Takođe, stavom 2. istog člana Ugovora utvrđeno je da je na zahtev zaposlenog, poslodavac dužan da zaposlenom obezbedi mesečnu kartu za dolazak i odlazak sa rada, ukoliko nije obezbedio sopstveni prevoz.

Iz ove odredbe proizilazi da ukoliko ustanova obrazovanja zaposlenima radi pokrivanja troškova prevoza isplaćuje naknadu u visini cene prevozne karte (jer ne obezbeđuje sopstveni prevoz), na zahtev zaposlenog, je dužna da umesto isplate naknade u novcu obezbedi mesečnu pretplatnu kartu.

S obzirom na to da se mesečna pretplatna karta kupuje unapred, tj. u trenutku kada ustanova obrazovanja ne može da zna da li će zaposleni sve radne dane u mesecu provesti na radu, visina naknade troškova u ovom slučaju neće zavisiti od toga koliko je zaposleni dana u mesecu proveo na radu.

Lazar Lazarevic on 12.02.2024 22:16

Kod mene na poslu donosimo vec par godina racune za gorivo.Firma nam placa 3300 din.Da li bi trebali vise da nam placaju?

Odgovori

Admin sajta on 19.02.2024 07:32

@Lazar Lazarević
Prema zakonu poslodavac je dužan da obezbedi ili isplati prevoz za zaposlene i to: Po Zakonu o radu u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz. Tako ako mesečna karta u javnom prevozu kosta na primer 2200 dinara poslodavac vam isplaćuje toliko uz dostavu dokumentscije (karte za prevoz, račun za gorivo sa PIB-om firme, račun za kupljenu mesečnu kartu i sl.) Proverite koliko bi vas koštala mesečna karta pa prema tome procenite da li vam poslodavac isplaćuje punu naknadu za prevoz.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.