Implementacija programa za obračun zarada i kadrovske evidencije u Protecta Group d.o.o.

Implementacija softvera iCenter, modula za obračun zarada i kadrovsku evidenciju u firmi Protecta Group je u završnoj fazi. Iplementacija je urađena na programu iCenter, koje jedan od ERP rešenja koje zastupa SVM - Ujedinjena poslovna rešenja. Korisnicima su pokazane prednosti obračuna naknada i zarada kroz ovaj program i obučeni su za rad na ovom programu...

 

protectalogoVladislav Čale iz kompanije SVM, koji je vođa projekta je rekao: "Došli smo do poslednje faze implementacije. Kao na svakom početku, pripreme su trajale malo duže, zbog obima podataka koji smo imali da unesemo u sistem, kao i zbog veličine kompanije Protecta Group. Prvo smo implementirali modul za kadrovsku evidenciju, a sad smo u poslednjoj fazi implementacije programa za obračun zarada i nakanda. Želeo bih posebno da naglasim da je zahvaljujući programu iCenter postignuta velika automatizacija u izdavanju izveštaja i obrazaca koji su česti u kadrovskoj evidenciji, a u obračunu zarada automatsko generisanje i eksport naloga za elektronsko plaćanje zarada. što za firmu Protecta Group predstavlja značajnu uštedu u vremenu !"

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.