Standardne knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvena agencija SVM d.o.o - standardne knjigovodstvene usluge

Aaaaaaaaa
SVM - ujedinjena poslovna rešenja, kao knjigovodstvena agencija ove knjigovodstvene usluge može da vrši po metodi prostog ili dvojnog knjigovodstva. Prosto knjigovodstvo beleži samo određene promene prihoda i rashoda, i uobičajeno je za veoma male pravne subjekte (tzv. "paušalci"), dok dvojno knjigovodstvo obuhvata sve poslovne događaje koji se beleže na najmanje dva računovodstvena konta.

 

Zadatak koji treba da obavi naša knjigovodstvena agencija pri pružanju knjigovodstvenih usluga

 

Za uspešno ostvarivanje naših zadataka stručnjaci koje ima naša knjigovodstvena agencija treba da prikupe sve potrebne informacije o nastalim finansijskim promenama u određenom periodu. Te informacije nalaze se u dokumentaciji koje Vaše preduzeće proizvodi ili ih dobija. To su npr. ulazne izlazne fakture, izvodi banaka, prenosnice, nivelacije cena, ugovori, dostave, rastavnice, popisi itd.

 

Kako radi knjigovodstvena agencija SVM d.o.o ?

 

Razgovor i analiza potreba klijenta


- Kroz razgovor sa klijentima dolazimo do informacija o njihovim potrebama i željama kako bi zajedničkim snagama (timski) ustanovili naj optimalnije procese prikupljanja, obrade i analize dokumentacije i podataka
- Ustanovljavanje načina dostupnosti podataka
- Analiza zahteva i potreba klijenta za specifičnim izveštajima koje bi im pružila knjigovodstvena agencija
- Proces knjigovodstvenih usluga koje pruža knjigovodstvena agencija SVM d.o.o. uslovljava: oblik organizovanja klijenta,vlasnička struktura, veličina društva, količina dokumentacije i podataka, mesto obrade podataka

 

Dogovor razmene dokumentacije


- Dogovaranje obaveza korisnika usluga
- Dogovaranje obaveza koje ima naša knjigovodstvena agencija
- Dogovaranje roka dostave dokumentacije i izveštaja na relaciji: Klijent – Knjigovodstvena agencija SVM Ujedinjena poslovna rešenja – Klijent, (2 do 3 dana od dana nastanka promene)

 

Odgovornosti i ispravnost dokumentacije


- Klijent odgovara za izradu i likvidaturu (overena od klijenta) dokumenata
- Klijent proverava i odgovara za ispravnost i zakonitost poslovnih promena iskazanih u dostavljenoj dokumentaciji (zakon o PDV-u)
- Naša knjigovodstvena agencija odgovara za pravilno i ažurno knjiženje poslovnih promena i izradu izveštaja, a sve u skladu sa zakonom propisanim uslovima vođenja poslovnih knjiga i izrade izveštaja
- Obaveza naših stručnjaka je učešće u inspekcijskoj kontroli na zahtev inspekcijskog organa

Nakon toga, potpisuje se standardni ugovor o vođenju knjigovodstvenih usluga, čime se definišu međusobna prava i obaveze. Saradnja se odvija primopredajom dokumentacije i stalnom komunikacijom. Po prijemu dokumentacije od Vaše firme, prikupljeni dokumenti se proveravaju i klasifikuju prema poslovnim događajima. Potom se novonastale promene evidentiraju hronološki za poreski i fiskalni period na koji se odnose. Na osnovu evidentiranja promena, sastavljaju se izveštaji o statusu poslovnih promena kao i o ostvarenom finansijskom rezultatu.

 

Knjigovodstvena dokumentacija


Knjigovodstvena dokumentacija zavisi od prirode poslovanja preduzeća, ali najveći broj dokumenta mogu se grupisati u sledećih nekoliko grupa.

 

 • Dokumenti u vezi sa nabavkom osnovnih sredstava
 • Dokumenti u vezi sa nabavkom materijala i robe
 • Dokumenti u vezi sa praćenjem procesa proizvodnje
 • Dokumenti u vezi sa prodajom proizvoda i robe
 • Dokumenti u vezi sa međuskladištenjem
 • Dokumenti u vezi sa platnim prometom

 

Knjigovodstvena agencija - klasifikacija knjigovodstvenih usluga

 

Knjigovodstvene usluge, koje SVM kao knjigovodstvena agencija pruža su:

 

 • Izrada kalkulacija maloprodaje i veleprodaje
 • Knjiženje kalkulacije maloprodaje i veleprodaje
 • Izrada KEPU knjige
 • Izrada platnog prometa
 • Blagajna
 • Vodjenje knjige ulaznih i izlaznih faktura (KPR i KIR)
 • Obračun PDV-a
 • Obračun plata i doprinosa
 • Popis, amortizacija i prevrednovanje osnovnih sredstava
 • Izrada završnog obračuna
 • Izrada periodičnih izveštaja
 • i druge knjigovodstvene usluge po zahtevu klijenata

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici